Napojení na Google Analytics

Využití v praxi

Přečtěte si na naší akademii v rámci článku Využití Google Analytics s Collabimem.

 

Postup napojení

Propojení vašeho projektu s Google Analytics provedete následovně:

V Nastavení projektu klikněte na příslušné propojení:

Dále se vám zobrazí stránka:

Vyberte si Google účet, pod kterým máte GA vedeno. A na následující stránce potvrďte:

Následně už jen vyberte profil, ze kterého máme data načítat:

 

Videotutoriál

Napojení na Google Analytics