Napojení na Google Analytics

Napojení služby Google Analytics do Collabimu již bohužel není možné. Doposud bylo možné napojit pouze předchozí verzi Universal Analytics, aktuální verzi GA4 bohužel napojit nelze.

Napojení jako takové již neplánujeme, jelikož služba Analytics údaje ke klíčovým slovům již neposkytuje.

Využití v praxi

Přečtěte si na naší akademii v rámci článku Využití Google Analytics s Collabimem.

Postup napojení

Propojení vašeho projektu s Google Analytics provedete následovně:

V Nastavení projektu klikněte na příslušné propojení:

Dále se vám zobrazí stránka:

Vyberte si Google účet, pod kterým máte GA vedeno. A na následující stránce potvrďte:

Následně už jen vyberte profil, ze kterého máme data načítat:

 

Videotutoriál

Napojení na Google AnalyticsGoogle Analytics 4 a Universal Analytics

V listopadu 2020 společnost Google spustila novou službu Google Analytics 4.

Dosud používaná předchozí služba Google Analytics byla přejmenována na Universal Analytics. Universal Analytics je služba postavena na principu návštěv, transakcí, interakcí apod. Služba Google Analytics 4 funguje na principu událostí. Schraňuje jiná data a jiná data taktéž poskytuje. 

Dřívější napojení Universal GA bylo v Collabimu provedeno v době, kdy GA poskytovalo relevantní informace ke klíčovým slovům. S příchodem "not provided", tedy skrýváním klíčových slov již toto napojení nedává smysl, neposkytuje totiž žádná reálně použitelná data. Proto s GA4 implementací v Collabimu již nepočítáme.