Správa uživatelů

Správu uživatelů najdete v pravém panelu

uzivatele2

Naleznete zde kompletní správu uživatelů a možnost přidání nového uživatle

Uživatelé

Založení nového uživatele

Uživatelé2

Vyplňte jméno a email osoby, které povolíte vstup, buď do daného webu, nebo zaškrtnutím políčka „Automaticky přidávat uživatele k novým webům“, do všech projektů v účtu Collabimu. Udělením role novému uživateli (administrátor, editor nebo klient), definujete jeho pravomoci v rámci účtu.
Heslo není důležité vyplnit, novému uživateli přijde email s odkazem na nastavení hesla

Výběr rolí uživatele

Administrátoři nemohou:

  • Propojit Collabim s Google Analytics.
  • Měnit tarify, zobrazit faktury.
  • Přistupovat k projektům, ke kterým nebyli přiděleni.

Editoři nemohou:

  • Přidávat nové weby.
  • Měnit nastavení webových stránek.
  • Zobrazit veškeré podrobnosti rozpočtu.
  • Upravovat platby.

Klienti nemohou:

  • Upravovat jakékoliv informace a nastavení.
  • Přistupovat k Hlavnímu přehledu, Adresáři cizích webů a Financím.
  • Přistupovat k Jednorázovým analýzám

Možnost povolit vstup novému uživateli pouze do určitého webu oceníte, zejména pokud spravujete v rámci jednoho účtu projekty více klientů.

Změna majitele účtu

Pokud jste majitelem, můžete změnit vlastníka v sekci Účet a fakturace -> Nastavení účtu. Vyberete nového majitele a potvrdíte tlačítkem Změnit vlastníka. Pokud chcete předat vlastnictví na účet, který se nenachází v nabídce uživatelů, je nutné ho vytvořit.

Pro případy, kdy nemáte přístup k majiteli účtu (account owner) lze požádat o změnu vlastnictví skrze následující dokument:

Dokument pro změnu majitele účtu

V dalším kroku nám ho zašlete podepsaný a řádně vyplněný. Jakmile ho obdržíme, můžeme změnu provést.
Případně lze dokument zaslat v elektronické podobě pro rychlejší vyřízení.