FAQ

Proč na některá klíčová slova automaticky přibude cílová stránka a na některá ne?
Collabim si ukládá výsledky na jednotlivá klíčová slova pouze do 60 pozice. To znamená, že pokud webové stránky se zobrazují na 61 pozici a dále, tak je Collabim nenajde a tím pádem také nemůže automaticky přiřadit cílovou stránku k danému klíčovému slovu.

Zvolte v hlavní přehledu web u kterého chcete změnu provést.

V levém panelu u projektu jděte na Nastavení projektu.

Zde proveďte změnu příjemce zpětných odkazů:

Ano, máme bookmarklet, jeho použí popisujeme v článku Efektivní přidávání zpětných odkazů

 • Pokud jste přihlášený do Google účtu a nemáte zakázanou personalizaci výsledků, Google bude váš web zobrazovat výše nebo níže, než ostatním uživatelům. Collabim dělá vše pro to, aby vliv personalizace co nejvíce minimalizoval.
 • Výsledky hledání a pozice v Googlu se mohou drobně lišit v závislosti na vaší geografické poloze. Google má totiž více serverů a každý z nich může vracet mírně odlišné výsledky.
 • U neohvězdičkovaných klíčových slov měří Collabim pozice jednou za 14 dnů. Od posledního měření se tedy výsledky mohly změnit.

Pro 100 klíčových slov by se měly pozice objevit nejpozději do dvou hodin od jejich přidání.

Pozice se klíčovým slovům měří v průběhu celého dne. Datum posledního měření můžete zkontrolovat ve sloupečku Aktualizace pozic.

Každé klíčové slovo je měřeno v jiný čas a ke změření může dojít kdykoliv během dne (tedy např. i ve 23:55). Měření pozic není bohužel záležitost stahování dat z API. Každý den je jiný, každý den se jinak Google brání a každý den máme jiný počet klíčových slov.

Nemůžeme proto slíbit, že pozice budou změřeny do určité hodiny - to mohou zajistit jen a pouze jednorázové analýzy.

Pozor, pokud se ve svých Free účtech nepřihlásíte déle než 30 dnů, Collabim přestane měřit klíčová slova. Měření se obnoví ve chvíli, kdy se do svého účtu vrátíte. 

 

 

Po přihlášení do účtu klikněte vlevo na Účet a tarif. 

Poté v nabídce přejděte do Fakturační údaje.


Zde můžete nastavit libovolnou emailovou adresu. Na ni se budou posílat veškeré faktury společně s emailem, který je veden jako majitel účtu.

Vaše data jsou zálohována denně na službu Amazon S3, která dobře slouží tisícům firem po celém světě. Zálohy jsou replikovány na několik zálohovacích serverů v různých místech světa. Amazon zajišťuje 99.999999999% trvanlivost zálohovaných dat.

Pravidelně také testujeme, jestli je Collabim možné ze záloh obnovit.

Změnu provedete pouze v případě, že máte přístup na účet, který je veden jako account owner. 

Poté stačí přejít do Účet a fakturace a následně sjet do Nastavení účtu

Pak vyberte nového majitele účtu a potvrďte tlačítkem Změnit vlastníka. 


Pokud nemůžete najít účet, který by měl být novým vlastníkem, pak je nutné tuto osobu nejprve přidat do účtu.

Vaše faktury naleznete v sekci Účet a tarif pod záložkou Všechny faktury

PRO - profesional features jsou pokročilé funkce dostupné pouze v placených tarifech.

Všechny PRO  features můžete otestovat zdarma v tarifu LITE

 

Po uplynutí 14 dní testovacího období vás Collabim vyzve k výběru tarifu. Zvolit si můžete jak jeden z tarifů s pokročilými funkcemi, tak přechod na bezplatný FREE.

Jak získat pokročilé funkce na 14 dnů zdarma?

 • Máte FREE tarif?

Přejděte do záložky "Účet a fakturace", kterou naleznete v hlavním přehledu. Zvolte možnost zdarma otestovat tarif LITE.

 • Ještě nemáte účet v Collabimu?

Přejděte na stránku www.collabim.cz/tarify a zvolte si tarif LITE se všemi pokročilými funkcemi na 14 dnů zdarma.

Seznam PRO features

 • Graf konkurenčnosti Google 
 • Zobrazení informací o hledanosti klíčových slov mimo denní měření
 • Zaindexované stránky za poslední měsíc
 • Historie rozložení pozic
 • Změny vstupních stránek
 • TOP 10 výsledků pro klíčové slovo
 • Propojení s Google Analytics a Google Search Console
 • Sekce stránky
 • Sekce Konkurence
 • Sekce Site finder
 • Sekce Reporty

 

Graf konkurenčnosti

Sděluje kolik konkurence je ve výsledcích vyhledávání Google.

Zobrazení informací o hledanosti klíčových slov mimo denní měření

Sledujte hledanost u všech klíčových slov, nejenom u denně měřených

Historie rozložení pozic

Přehledné zobrazení vývoje pozic ve vyhledávačích za poslední měsíc. Zvolit lze vlastní období a tím získat přehled o větším časovém úseku. 

Zaindexované stránky za poslední měsíc

Graf ukazuje indexaci za poslední měsíc. Nastavení jiného období vám umožňuje sledovat i delší historii.

Změny vstupních stránek

U všech klíčových slov s denním měřením jsou sledovány změny vstupních stránek. Jakmile se uživatel z vyhledávání odkáže na jinou stránku, než na kterou se odkazoval při posledním měření, zjistíte to v hlavním přehledu i na detailu klíčového slova.TOP 10 výsledků pro klíčové slovo

Na detailu každého klíčového slova naleznete přehled prvních deseti výsledků vyhledávání pro daný výraz. Výpis obsahuje URL webů a titulky domén z první strany vyhledávání.

Propojení s Google Analytics a Google Search Console

Propojením s Google Analytics a  Google Search Console rozšíříte svůj účet Collabimu o další data. V přehledu klíčových slov si můžete zobrazit rozšíření o sloupce s daty z GA a GSC. Dále získáte možnost návrhů klíčových slov skrze Google Analytics, na které už se váš web zobrazuje. U zpětných odkazů ve stavu dokončeno získáte údaje o návštěvnosti.

 

Pokud chcete změnit notifikace, které Vám chodí na email či jinam, máte možnost je změnit v sekci Mé údaje.

jak změnit jazyk aplikace collabim

Všechny projekty v archivu si můžete zobrazit tlačítkem Archivované weby na Hlavním přehledu vpravo nahoře. Potom přejděte do Nastavení projektu v levém menu a klikněte obnovit.

DPH se v rámci aplikace Collabim řeší ve třech různých rovinách - podle země zákazníka.

DPH pro ČR

Zde platí jednotná sazba 21% bez ohledu na typ zákazníka - fyzickou osobu podnikající, nepodnikající nebo právnickou osobu.

DPH v rámci EU

Collabim pro zahraniční klienty je určen vždy jen pro podnikající osoby. V případě, že pocházíte z některých států EU, je nutné vyplnit IČ, čímž prohlašujete, že jste podnikající osoba. Doporučujeme také doplnit DIČ, jelikož v případě přijetí faktury ze zahraničí (v našem případě pro Vás z ČR) jste zřejmě povinni stát se plátcem DPH. Pokud DIČ nevyplníte, budeme vás o tomto informovat e-mailem. Nutnost registrace k DPH či jiné daňové aspekty si prosím ověřte u svého daňového poradce.

DIČ Collabim ověřuje protim evropskému registru VIES VAT.

V této situaci faktury od nás spadají do režimu přenesené daňové povinnosti a tedy na faktuře naleznete 0% sazbu.

DPH mimo ČR a mimo EU

Collabim pro zahraniční klienty je také určen vždy jen pro podnikající osoby. Je tedy nutné vyplnit IČ, které bohužel nejsme schopni ověřit v žádném globálním systému. Sazba DPH v tomto případě je také 0%.

Konkurenčnost Google na přehledu klíčových slov vypovídá o tom, kolik konkurence se zobrazuje na dané klíčové slovo ve vyhledávání Google. V Collabimu je tento údaj vyjádřen procentuálně, tedy 0-100%. Pokud jsou však přidáni konkurenti k projektu (sekce Konkurence), lze tím sledovat konkrétní data o pozicích a hledanosti jednotlivých konkurentů - tedy jak se konkurenti umisťují ve vyhledávači na dané klíčové slovo. Data pro konkurečnost Google jsou získávána z Google Adwords. Čili data, která Google Adwords změří, jsou vrácena Collabimu. 100% konkurečnost znamená, že na klíčové slovo, které je měřeno v projektu, rankuje velké množství webů - existuje tak velké množství konkurentů, kteří cílí na dané klíčové slovo. V sekci Konkurence pak lze vybrat konkrétní konkurenty, které je možné sledovat.

Collabim zvládne naimportovat pouze jeden sloupec, který je vyhrazen pro štítky. Pro import více sloupců se štítky je proto třeba štítky vložit do jednoho sloupce, oddělit je mezerou a tento sloupec poté naimportovat.

V případě, že na přehledech nastavíte vyšší počet zobrazených výsledků na stránku (nebo větší množství sloupečků na přehledu), může skutečně dojít ke zpomalení.

Je to tím, že vyšší počet výsledků na stránce (obvykle 100 výsedků a více) skutečně může způsobovat, že vám aplikace bude reagovat pomaleji, jelikož toto nastavení je výkonnostně náročné na výpočetní techniku. Může docházet k "lagování" javascriptu a prohlížeč tak bude náročný požadavek zpracovávat delší čas.

Proto doporučujeme nastavit zobrazení spíše na nižší počet výsledků na stránce.

Pokud se objeví podobné upozornění, je to způsobeno tím, že účet pod zadanou emailovou adresou již existuje (ačkoliv může být již zrušen). Collabim z bezpečnostních důvodů eviduje veškeré založené účty i po jejich zrušení (pro případ obnovy), proto jakmile je emailová adresa jednou použita, je nadále spojena s účtem. Pokud budete potřebovat pomoci, neváhejte nás kontaktovat na info@collabim.com.

Obě služby získávají data přímo ze SERPu, avšak na odlišném principu. Collabim změří dané slovo 1x za den (respektive 1x za 14 dní při standardním měření) a zaznamená pozici, která byla aktuální v době měření. GSC však měří pozice vždy, když dojde k zobrazení příslušného webu ve vyhledávání na daný výraz. Při každém zobrazení webu ve vyhledávání je zaznamenána pozice a GSC poté na přehledu zobrazí průměr z těchto zaznamenaných pozic. Pozice obvykle nebývají stálé, jelikož se několikrát během dne mohou skutečně proměnit. Pozice obou služeb jsou tedy založené na rozdílných datech - zatímco Collabim uvádí pozici jakožto naměřený vzorek, GSC zobrazuje pozici jakožto průměr z každého měření. Obě služby tedy měří pozice správně, každá však používá odlišný princip měření.

Zatímco pozice jsou měřeny pro každý vyhledávač zvlášť, hledanost je měřena pro desktop i mobil dohromady. Stačí mít tedy aktivovaný pouze základní desktop vyhledávač, protože ten změří hledanost pro desktop i mobil dohromady a výsledek sloučí.

Klíčová slova bez diakritiky a s diakritikou skutečně mají rozdílnou hledanost, Google však ve většině případů dokáže rozpoznat, že se jedná o totožné výrazy a výsledky při vyhledávání sjednotí. Proto je vhodné se zaměřit na taková klíčová slova, která skutečně máte na stránkách (tzn. ve správné formě).

Pokud máte podezření, že stránky jsou indexované a Collabim hlásí, že nikoliv, pak můžete zkusit ověřit indexaci tak, že zadáte do vyhledávače operátor "site:doména" či "info:doména".

Pokud dostanete výsledky stránek, pak to znamená, že stránky jsou zaindexované. Pokud přesto Collabim hlásí, že stránky zaindexované nejsou, je to pravděpodobně tím, že váš projekt nemá nastavenou správnou URL adresu. URL adresa vždy musí přesně odpovídat skutečné URL vašeho webu.

Může to být z několika důvodů. Je možné, že analyzovaný web příliš nerankuje na klíčová slova - pozice klíčových slov jsou nízké a proto nejsou zahrnuty do výsledků, jelikož pozice 60+ nemáme ani zahrnuty v naší databázi. Většina klíčových slov tedy bude mít tak nízké pozice, že se vůbec nedostanou do výsledků.

Dále je možné, že jde o tak specifická klíčová slova, že nejsou měřena v žádném projektu v Collabimu, a proto jsou tato slova taktéž vyloučena z výsledků.

To bývá problém především u zahraničních stránek. Klíčová slova těchto stránek mohou být příliš specifická a proto je žádný účet v Collabimu neměří. V takovém případě je ani neidentifikuje Svatý Grál, jelikož zdrojem dat této analýzy jsou právě data přímo z naší databáze. Nejlépe Svatý Grál funguje s českými, případně slovenskými doménami.

Systém nejprve vygeneruje výzvu k platbě a poté, co je výzva uhrazena, je vystavena faktura (daňový doklad). V minulosti se nám stávalo, že klienti přestali naše služby využívat a dali nám o tom vědět pouze tak, že neuhradili poslední fakturu. Tím nám vznikali problémy s DPH. Proto vystavujeme fakturu až ve chvíli přijetí platby.

V rámci jednoho Google účtu můžete pomocí konektoru napojit pouze jeden Collabim účet (respektive pouze jeden API klíč).

Při prvním propojení konektoru totiž dochází k uložení API klíče a další napojování již probíhá automaticky pro již uložený API klíč. Pokud se tedy pokusíte napojit jiný Collabim účet, automaticky dojde k přesměrování do Data Studia a k napojení dochází v rámci vašeho již uloženého klíče (tedy napojení původních projektů).

Znamená to tedy, že pro jeden GDS účet je možné napojit pouze jeden API klíč z Collabimu. Pokud si přejete propsat data z jiného Collabim účtu do GDS, je třeba založit nový GDS účet, ve kterém nový API klíč propojíte.

Toto je nejčastěji způsobeno tím, že je odkaz na stránce vložen prostřednictvím javascriptu. Collabim stahuje údaje ze stránky v zobrazení bez javascriptu, proto pokud je odkaz vložen přes javascript, pak jej Collabim nedokáže identifikovat.

Dále to může být způsobeno tím, že nás příslušný web blokuje a tak Collabim nedokáže stránku stáhnout - tím pádem nedokáže identifikovat ani odkaz, který je na stránce.

Taktéž často bývá na vině nesprávně nastavený anchor text odkazu v Collabimu. Pokud nenastavíte anchor text, který se shoduje anchor text na stránce, pak Collabim při kontrole upozorní na problém s odkazem. Toto je však správné chování, jelikož kontrola tak upozorňuje na to, že se anchor text odkazu na stránce změnil.

Toto pravděpodobně bude tím, že zvolený rozsah období je delší než 14 dní. Tím pádem se vám na přehledu historie pozice průměrují. Pokud se nějaká pozice změnila pouze drobně, pak ji při delším časovém výseku nemusíte na přehledu zaznamenat, jelikož se daná pozice zprůměrovala a zaokrouhlila.

Zkontrolujte prosím, zda v Nastavení projektu máte zadanou správnou URL webu (včetně správného http protokolu a předpony "www"). Pokud má projekt nastavenou nesprávnou URL, pak může dojít k problémům při napojení externích služeb jako jsou GA či GSC.

Nejjednodušší způsob je nejprve spustit Svatý grál pro příslušnou konkurenční doménu.

Výsledky organických výsledků vyexportujte a nahrajte je do svého projektu. Všechna slova při importu označte štítkem (např. "konkurencnidomena.cz") a v importu ponechte NEzaškrtnutou volbu "Existující slova nepřeskakovat, ale upravit".

Tím budou existující slova, která již měříte v projektu, přeskočena a nahrají se vám pouze slova, která v projektu zatím nemáte.Tato slova budete mít označena zmiňovaným štítkem, takže je již snadno rozpoznáte.

Dřívější napojení Universal GA bylo v Collabimu provedeno v době, kdy GA poskytovalo relevantní informace ke klíčovým slovům. S příchodem "not provided", tedy skrýváním klíčových slov již toto napojení nedává smysl, neposkytuje totiž žádná reálně použitelná data. Proto s GA4 implementací v Collabimu již nepočítáme.

Collabim index nahradila nová metrika "Teoretická návštěvnost". Tato metrika udává, kolik lidí, kteří hledají konkrétní klíčová slova, se teoreticky proklikne na váš web z organického vyhledávání. Zobrazuje údaj o měsíční teoretické návštěvnosti pro jednotlivé dny, zatímco Collabim index pouze srovnával teoretickou návštěvnost mezi posledním a předchozím měřením.

Pokud sledujete např. Google Desktop a rádi byste sledovali ještě např. Google mobile, můžete přidat další vyhledávač k projektu. Nicméně k projektu lze přidat pouze jeden další vyhledávač. Bohužel není technicky možné přidat více dalších vyhledávačů a pokud potřebujete více variant, je třeba založit více projektů.