Změny v aplikaci

  • Úvod
  • Změny v aplikaci

Collabim neustále vylepšujeme.

A protože nechceme tvořit nástroj pro sebe, ale pro Vás, naleznete tu všechny podstatné věci, které na aplikaci s celým týmem provádíme.

Datum Typ Popis Více informací
31.1.2018 vylepšení UX změny na historii změn cílových stránek. Přídána možnost zvolit počet záznamů na stránku, změna pozicování filterů -
31.1.2018 vylepšení Integrace simulátoru vyhledávačů poskytnutého Rudolfem Svátkem Více informací
27.2.2018 vylepšení Návrh klíčových slov z našeptávače Google dostupné ve všech zemích Více informací
7.3.2018 vylepšení Nový filtr v sekci klíčových slov Více informací
12.3.2018 vylepšení Možnost vyhledávat a řadit v historii změn cílových stránek. Více informací
16.3.2018 vylepšení Graf počtu slov na historii rozložení pozic Více informací
16.3.2018 vylepšení Přidání stránky s výpisem historie exportů Více informací
20.3.2018 vylepšení Dodání popisků na našeptávač nových slov (při zadávání do projektu), zda-li se jedná o SKLIK či ADWORDS -
23.3.2018 vylepšení doplnění dokumentace API - aktivity + lepší vysvětlení vytažení historie pozic Více informací
4.4.2018 vylepšení Vylepšení historie jednorázových analýz a přidání možnosti provedenou analýzu zopakovat, či pojmenovat Více informací
5.4.2018 vylepšení Data studio konektory -
5.4.2018 vylepšení Integrace seznam webmaster tools Více informací
5.4.2018 vylepšení Nové endpointy v API (position distribution, market share a keyword position (první a poslední hodnota)) + doplnění dokumentace a postmana Více informací
5.4.2018 vylepšení Obnovení možnosti nákupu kreditů a přímé napojení na platby -
5.4.2018 vylepšení API - dodání možnosti registrace nového účtu pro affil partnery Více informací
5.4.2018 vylepšení Zrychlení Holy Grail / Svatého grálu Více informací
9.4.2018 vylepšení Pokud má klient slevu nebo příplatek na svém tarifu, tak bude mít označený svůj plán, a na něm zvýrazněné změny -
9.4.2018 oprava chyby Oprava problému zobrazení stránek přes Seznam webmaster tools (v indexu a navštívených robotem) -
9.4.2018 oprava chyby Oprava problému s neměřením klíčových slov v některých případech (třetí výhledávač na projektu u některých klientů) -
11.4.2018 vylepšení Přidána možnost vstoupit do historie klíčových slov a collabim index. (Napřímo pomocí odkazu v sekci "Klíčová slova", nebo pomocí drag-to-select funkce z grafu "Historie rozložení pozic" respektive "Historie Collabim indexu" na stánce přehledu). Více informací
13.4.2018 vylepšení Přidána možnost filtrování klíčových slov podle cílové stránky pomocí regulárních výrazů Více informací
13.4.2018 oprava chyby Oprava řazení datatables podle data přidání -
14.4.2018 vylepšení Historie Market sharu (možnost změnit časový interval, pro který se data zobrazují) + nový endpointy pro tuto historii (lastXDays a from-to) -
16.4.2018 vylepšení Z důvodu bezpečnosti zamezeno použití API uživatelům s příliš názkou úrovní oprávnění Více informací
16.4.2018 vylepšení Přidán bookmarklet pro rychlou analýzu domény otevřené v prohlížeči pomocí Svatého grálu Více informací
17.4.2018 vylepšení Přidána nová jednorázová URL analýza technického stavu domény -
17.4.2018 vylepšení Správné ukazování slev a účtovacích období na stránce Účet a Fakturace -
17.4.2018 oprava chyby Fix exportu Svatého grálu - nyní vám už dáme všechna data -
19.4.2018 vylepšení API - nový parametr "getXDays" (kombinací lastXDays a getXDays u všech endpointů mohu zjistit data pro X dní po daném dni X dní zpět) a nový parametr u distribuce pozic - "tagName", kterým je možno filtrovat data podle tagu Více informací
19.4.2018 vylepšení Vylepšení jednorázového nákupu kreditů, dodána infrmace o způsovy platby a fakturace za dokup. -
19.4.2018 vylepšení Do jednorázové analýzy "Svatého grálu" jsme přidali video, jak tuto analýzu vizualizovat v MS Power BI Více informací
19.4.2018 vylepšení Do přehledu historie klíčových slov byl doplněn výpočet trendu. V tabulce je pro každé slovo dostupný přehledný graf. Přibyla záložka s grafem celkového trendu filtrovaných slov. A možnost filtrovat slova podle štítku. Více informací
23.4.2018 vylepšení Majiteli účtu je umožněno vznášet návrhy, nápady, dotazy atp. a to prostřednictvím "Kontaktního formuláře", na který se dostanete ze sekce "Nástroje". -
23.4.2018 oprava chyby Opraven problém v market sharu (data se zobrazovala pouze pro konkurenci, ne pro daný projekt) -
24.4.2018 vylepšení Přidány nové účty s limity na celý účet místo limitu na projekt Více informací
27.4.2018 vylepšení Aktualizovány úpravy Google a Seznam algoritmů v grafech -
27.4.2018 oprava chyby Byla provedena oprava v grafu Trendů v historii klíčových slov. A to jak u jednotlivých slov tak v celkovém přehledu. Došlo k úpravě barevného podbarvování buněk v tabulce historie klíčových slov. -
30.4.2018 vylepšení Přidána možnost exportu konkurenčnosti google při exportování klíčových slov -
3.5.2018 vylepšení Collabim Wordpress plugin Více informací
3.5.2018 oprava chyby Změna vzhledu formuláře v Market sharu -
3.5.2018 vylepšení Povolení API endpointu user-key, widget a project list pro FREE uživatele -
3.5.2018 vylepšení Ve spojitosti s implementací GDPR do podmínek používání byl pozměněn způsob přidávání uživatelů k existujícím účtům. Nyní je uživatel pozván a je vyžadována jeho aktivace, kterou provede pomocí aktivačního tokenu v doručeném emailu. Více informací
3.5.2018 vylepšení S ohledem na blížící se nutnost zavedení vyhlášky známe pod skratkou "GDPR", jsme byli nuceni upravit proces registrace. Nyní je po registraci vyžadována aktivace učtu pomocí aktivačního tokenu, stejně tak je nechtěnou/neaktivovanou registraci možné snadno zrušit za pomocí obdobného tokenu. -
3.5.2018 vylepšení Z důvodu navýšení bezpečnosti bylo provedeno zašifrování přistupových hesel algoritmem bcrypt, s tím je spojena i úprava způsobu přihlašování. Více informací
4.5.2018 vylepšení Od 4.5.2018 vešli v platnost nové podmínky pro užívání služeb společnosti Collabim s.r.o.. Tyto podmínky zohledňují nařízení evropského parlamentu známe jako GDPR. Každý uživatel při svém prvním přihlíšení dostane všechny změny přímo jako na talíři. Více informací
4.5.2018 oprava chyby Opraven problém s technickou analýzou webu - některé weby byly vyhodnoceny jako 404, ačkoliv stránky existovaly -
6.5.2018 oprava chyby Opraveno vybírání api klíče v profilu uživatele (dříve se po dvojkliku vybral klíč chybně) -
6.5.2018 oprava chyby Upraven výpočet trendu v historii klíčových slov. Nyní se již neberou v potaz slova na pozici nižší než 60. Opraveno označení slov s pozicí horší než 60 na "60+". -
11.5.2018 vylepšení Mezi užitečné nástroje byl přidán "Sitemap Extractor", který usnadní získávání URL adres ze sitemap souborů. -
13.5.2018 vylepšení Úprava exportu klíčových slov z projektu. Nyní je možné exportovat i velké mnoštví klíčových slov. Výsledky jsou pak zařazeny do historie exportu a jsou Vám odeslány e-mailem. -
15.5.2018 oprava chyby Oprava nepřesnosti při výpočtu trendu v historii klíčových slov. -
17.5.2018 vylepšení FREE účty mají nadále každý měsíc k dizpozici 70 kreditů -
18.5.2018 vylepšení Zveřejněny nové tarify - umožňují přelývání slov mezi denním a 14ti denním měřením a již neexistuje omezení počtu slov na projekt Více informací
21.5.2018 vylepšení Spuštěna SK verze našeho webu na https://www.collabim.cz/sk/ Více informací
22.5.2018 vylepšení Přidána 100% sleva pro placené tarify na kurz internetového marketingu na UDEMY - více info na Mé údaje -
25.5.2018 oprava chyby Opravena chyba se zobrazováním hledanosti při změně filtru vyhledávače. Přidán odkaz na detail klíčového slova. -
1.6.2018 vylepšení Při práci se záložkami v historií klíčových slov zůstává aktivní poslední zobrazéná záložka. -
4.6.2018 vylepšení Do API a GDS konektorů přidány hodnoty polí, která pouze odkazovala jako ID na nějaké jiné pole (např. searchEngineId => searchEngineName, nebo projectId => projectName) Více informací
4.6.2018 oprava chyby Na detailu klíčového slova opraveno defaultní řazení tabulky historie změn cílových stránek -
5.6.2018 vylepšení Do sekce nástroje přibyl nový nástroj pro analýzu "access logu". Více informací
5.6.2018 vylepšení V sekci klíčová slova je nyní možné řadit záznamy podle "hvězdičky". -
6.6.2018 vylepšení Do projektu nyní můžete importovat slova přímo z vašeho webu pouhým zadáním URL, stejnou funkci také můžete provádět v rámci jednorázových analýz konkrétně typu technická analýza URL. -
7.6.2018 oprava chyby V sekci "Market share" byla ošetřena chyba s prázdným grafem. -
15.6.2018 oprava chyby Při delší neaktivitě účtu se automaticky dobijí kredity -
18.6.2018 vylepšení Přidán nový api endpoint na agregované pozice klíčových slov Více informací
18.6.2018 vylepšení Jednodušší import klíčových slov do projektu - když budou v souboru chyby, tak je vypíšeme. Takový chybný import lze učinit, následně budou importována jen slova která jsou bez chyb, abyste nemuseli upravovat excel řádek po řádku. -
18.6.2018 vylepšení možnost vymazání projektu když je archivovaný přímo z nastavení webu -
18.6.2018 vylepšení Access log exporter akceptuje nyní logy zabalené ve formátu zip nebo gzip. -
18.6.2018 vylepšení Nástroj pro analýzu access logu byl doplňen o ukládání výsledných souborů do "Historie exportů". Více informací
18.6.2018 vylepšení Do access log exporteru byla přidána možnost získat pouze unikátní url, filtrování výsledku robotů, a odfiltrování podpůrných souborů. Více informací
18.6.2018 oprava chyby Opravena funkcionalita pro přidávání uživatelů do projeků. Nyní je možné opět přednastavit heslo novému uživateli. Opraven odkaz vedoucí na původní přidávání uživatelů. -
25.6.2018 vylepšení Do seznamu podporovaných vyhledávačů byl přidán Google AZ Více informací
3.7.2018 oprava chyby Opraven problém s chybným pořadím sloupců v historii klíčových slov, který vedl k chybnému výpočtu trendu. -
8.7.2018 oprava chyby Opraven problém s řazením podle Aktualizace pozic v přehledu klíčových slov -
8.7.2018 oprava chyby Opraven problém s přechodem do free tarifu, pokud měl uživatel zaarchivovaný účet s překročeným limitem klíčových slov -
16.7.2018 oprava chyby Opraveno zobrazení poslední hodnoty v grafu historie Collabim indexu -
16.7.2018 oprava chyby Opraveno dvojitého zobrazení názvu projektů při přiřazování přístupových práv uživatelů -
16.7.2018 oprava chyby Opravena validace ve formuláři nastevení účtu -
16.7.2018 oprava chyby Opraveno řazení sloupců v tabulce historie klíčových slov -
16.7.2018 oprava chyby Opraveno zobrazování grafu v sekci Konkurence, pod odkazem Historie. -
16.7.2018 oprava chyby Opraveno přenášení filtrů při stránkování a při změně řazení v sekci Aktivity. -
19.7.2018 vylepšení Přepsání nejstarších částí naší aplikace (Odkazy, Finance, Adresář cizích webů a dalších dílčích kousků) => Aplikace nyní reaguje mnohem rychleji. -
20.7.2018 vylepšení Celková hledanost - v přehledu klíčových slov, nebo v jednorázové analýze hledanosti jsme přidali sloupce se součtem hledaností google + seznam. -
23.7.2018 oprava chyby Opraveno možnost vlastního nastavení sloupců v přehledu zpětných odkazů. -
28.7.2018 oprava chyby Opravena kontrola url v Sitemap exporteru. -
3.8.2018 oprava chyby Oprava chybných překladů v aplikaci. -
6.8.2018 vylepšení Byl spuštěn Marketingový deník do veřejné Bety. -
6.9.2018 vylepšení Nyní je možné do jednorázových analýz importovat slova/url adresy z GA, GSC a nebo pomocí získávače slov z URL. Je také možné při importu z GA/GSC využít jednorázového propojení s vaším google účtem, kdy collabim uchovává autorizační token pouze do doby vašeho odhlášení, nebo spuštění jednorázové analýzy. -
6.9.2018 vylepšení Nyní je možné do jednorázových analýz pozic a hledanosti vkládat slova o maximální délce 100 znaků. -
6.9.2018 vylepšení Přidána podpora pro video serp featur na google a seznamu -
6.9.2018 vylepšení Přidána podpora pro scrape serp features na Seznamu -
9.9.2018 oprava chyby Spinner na svatém grálu je už opět vidět -
10.9.2018 vylepšení Zveřejněna aktualizovaná sada GDS konektorů, se zabezpečeným přenosem tokenů. Kompletně přepracovaný konektor agregovaných pozic. -
10.9.2018 vylepšení Zpřístupněn nový užitečný nástroj "Google Analytics PPC analyzer" pro analýzu slov z PPC kamapaní atp. -
10.9.2018 vylepšení Přidána nová jednorázová PPC analýza pro vložená klíčová slova a vybrané domény. -
14.9.2018 oprava chyby Opraven přehled projektu - v grafech a výpisech se zobrazovala historická data i z vyhledávačů, které nejsou na projektu nadále sledovány. -
18.9.2018 vylepšení Nové tarify - ADVANCED, AGENCY, CORPORATION -
29.9.2018 vylepšení Oddělení serpdata databáze - následkem je znatelné zrychlení aplikace -
29.9.2018 vylepšení Upgrade databází na nejnovější verzi mysql -
29.9.2018 vylepšení Déle ukládáme PPC reklamy které jsme našli v serpu -
29.9.2018 oprava chyby Oprava chyby která zapříčínila nepočítání distribuce pozic u trialistů -
29.9.2018 oprava chyby Omezení maximálního počtu dozazů na Cipisek API Seznamu -
29.9.2018 oprava chyby SiteFinder bude tahat z novějších dat - zrychlili jsme přeměřování domén -
2.10.2018 vylepšení Přidán slevový kupón (100% - tedy zdarma :D) pro platící uživatele na Udemy kurz SUPERCHARGE your Facebook Marketing & Facebook Ads in 2019 - najdete v sekci Mé údaje -
2.10.2018 oprava chyby Oprava GDS konektoru "Collabim - keyword positions (lastXDays)". -
8.10.2018 vylepšení Přidána možnost načíst URL ze sitemapy do OTA Url analýzy. -
8.10.2018 vylepšení Upraven Sitemap Extractor tak že se snaží sám nahledat soubor sitemap.xml. -
8.10.2018 vylepšení Přidána možnost v PPC OTA získat klíčová slova z GA a GDS + možnost získávat URL přímo ze sitemapy. Více informací
9.10.2018 vylepšení Přidán slevový kupón na systém RENNIO - 1 měsíc pro balíček BUSINESS zdarma -
15.10.2018 vylepšení Doplněna tabulka historie klíčových slov o informace o poslední naměřené pozici a její zohlednění v grafech. -
16.10.2018 vylepšení Holy grail zobrazuje na grafu nejčastějších vyhledáváčů komplexní informace - nyní jsou čísla vedena i ke slovům, která nejsou public -
16.10.2018 vylepšení Holy grail v organických výsledcích ukazuje i landing pages, a to jak na náhledu tak v exportu -
16.10.2018 vylepšení Holy grail na vstupu bere jakoukoliv url, a vypreparuje si sám doménu (hosta). Uživatel nemusí sám dělat -
19.10.2018 oprava chyby Přepracována histori klíčových slov. Nově se zobrazují u 14 denních slov poslední naměřené pozice a data se používají i k výpočtu trendů a grafů. -
24.10.2018 vylepšení Přepracovali jsme přihlašovací stránku a registraci. Nově můžete využít pro přihlášení do Collabimu svůj účet z facebooku, či googlu. -
9.11.2018 vylepšení Na GDS konektor Keyword list jsme přidali možnost výběru dat jen pro jeden štítek -
11.11.2018 vylepšení Byla přidána možnost načíst gzipovanou sitemapu do SitemapExtractoru. -
11.11.2018 vylepšení PPC GA nástroj nově umožňuje odfiltrovat výsledky bez goalu a transakcí. Byla prodloužena čekací doba pro načtení dat z GA. Více informací
11.11.2018 oprava chyby Oprava v datech pro sekci "Historie klíčová slova", v tabulce a v grafu se nyní nezovabuje 0 u nenaměřených pozic, ale ne nahrazena první naměřenou hodnotou, tím nedochází ke skreslování trendu. -
12.11.2018 vylepšení Ve výpisu odkazů jsou ve sloupci poznámka nyní všechny uložené odkazy v textu poznámky aktivní a otevírají se v novém okně. Nemusíte tak tedy odkazy z poznámek kopírovat, nebo navštěvovat detail odkazu. -
12.11.2018 oprava chyby Návrhy klíčových slov z skliku jsou nyní řazeny podle hledanosti -
12.11.2018 vylepšení Razantní zrychlení Svatého Grálu -
13.11.2018 vylepšení Přidán hromadný dashboard všech Collabim konektorů pro GDS, vylepšeny popisy všech konektorů Více informací
28.11.2018 vylepšení Přidána detekce serp feature - people also ask -
1.12.2018 vylepšení Spustili jsme pro vás https://kategorie-pro-eshopy.cz - místo, kde najdete vždy aktuální feedy kategorií heureky, zbozi a google nákupů v XLSX. Více informací
17.12.2018 vylepšení V PPC analýze je nyní možné si výsledné reklamy nechat profiltrovat podle jedné konkrétní domény. -
7.1.2019 vylepšení Přidána možnost měřit pozice v Indonésii v indonéštině (angličtina již u nás byla možná měřit) Více informací
16.1.2019 oprava chyby Oprava v historii klíčových slov, pro data z přelomu roku, kde docházelo k jejich zanedbání a nezobrazení. -
26.1.2019 vylepšení Zlevnění grálu na 1/5, rozšíření základny získávaných slov na cca 1,75 milionu díky přidáních veřejných dat na základě souvisejících dotazů z Google a Seznam, rozšíření vrácení výstupů z organicu z max 10 000 na 200 000 -
8.3.2019 vylepšení Zvýšení limitu odkazů na projekt v sekci linbuilding pro FREE tarif na 200. -
20.3.2019 oprava chyby Opravení mylných Serp Features v Jednorázových Analýzách -
12.4.2019 vylepšení Zrychlení kontroly stránek a získávače slov z url -
29.5.2019 vylepšení Přidání bookmarkletu pro kontrolu indexace stránek. -
11.6.2019 vylepšení Prodloužen čas kdy zůstane uživatel přihlášen při přihlášení přes sociální sítě -
12.6.2019 oprava chyby Opravené získávání dat z Alexy na jednorázových analýzách -
14.6.2019 vylepšení Přidána tabulka s poznámkami z marketingového deníku všude, kde jsou ponámky součástí grafu -
14.6.2019 oprava chyby Alexa na Svatém Grálu nevrací nekteré metriky. Následkem byla prázdná buňka bez dat. Toto je nyní opraveno -
14.6.2019 vylepšení Při importu do kategorie "Mé uložené weby" přes excel se import nezastaví, ale přeskočí řádky na kterých jsme našli problém a upozorní uživatle -
19.6.2019 vylepšení Upravená hláška při výsledku hromadného mazání webů - informuje uživatele o tom, že pokud nebyly všechny weby vymaznány, je to z důvodu jejich propojení se zpětnými odkazy -
19.6.2019 oprava chyby Odebrání protokolu http:// z náhledu TOP výsledků serpu v detailu klíčového slova -
21.6.2019 vylepšení Analýza URL rozšířena a zjištění indexovatelnosti a případných problémů. Aktivuje se, pokud je spuštěna analýza webu a indexace alespoň jednoho vyhledavače. -
28.6.2019 vylepšení V grafu Market Share lze zobrazil poznámky z marketingového deníku a změny ve vyhledávačích. -
1.7.2019 vylepšení Zmenšení bílého prostoru mezi filtery a tabulkou na přehledu klíčových slov -
1.7.2019 oprava chyby Oprava přidávání konkurence na vytváření projektu -
1.7.2019 oprava chyby Opravené řazení na výsledcích jednorázových analýz - řazení podle pozice -
2.7.2019 vylepšení Integrace Marketingových map v Collabimu -
2.7.2019 vylepšení Možnost změnit název jednorázové analýzy na novém designu na stránce "Historie jednorázových analýz" -
2.7.2019 oprava chyby Korektní zobrazování HTML entit (á jako "á") na historii změn stránek -
11.7.2019 oprava chyby Oprava fontu na přehledu štítků klíčových slov -
12.7.2019 oprava chyby V analýze pozice a hledanosti se vyhledávač Seznam nenahrazuje za odkaz -
12.7.2019 oprava chyby V historii jednorázových analýz opraveny odkazy na opakování PPC analýz -
12.7.2019 vylepšení Přidána historie změn cílových stránek. K vidění pod záložkou "stránky". -
12.7.2019 oprava chyby Oprava dotazu na potvrzení při mazání klíčových slov -
17.7.2019 oprava chyby Při výběru data z kelandáře (všude v aplikaci) se již můžete šipkami pohybovat v psaném datu. -
18.7.2019 vylepšení Přidán odkaz na affiliate url s promokodem -
24.7.2019 vylepšení Podbarvení URL na přehledu klíčových slov v případě shody či neshody s cílovou stránkou -
26.7.2019 oprava chyby Výrazné zrychlení výpisu souvisejících slov na detailu klíčového slova. -
29.7.2019 vylepšení Na detailu stránky - tabulka s připojenými klíčovými slovy má defaultně 20 řádků -
31.7.2019 oprava chyby Opravené javascripty které rozbíjely vytahování query parametrů z URL -
1.8.2019 vylepšení Nový filter na přehledu klíčových slov - filteruje ty, které nemají nastavenou cílovou stránku -
1.8.2019 oprava chyby Scrolovatelné modálové okno které se otevírá při načtení odkazů při přidání odkazu přes načtení Více informací
1.8.2019 vylepšení Změna url na novou nápovědu popisující význam sloupců v excelu jednorázových analýz Více informací
1.8.2019 oprava chyby Překlad v anglické verzi u filteru na přehledu klíčových slov - SERP features v kategorii "filtery klíčových slov" -
1.8.2019 vylepšení Přidaný tooltip na ikoně pro skrytí levého menu -
1.8.2019 oprava chyby Odebrání přebytečného inputu na stránce "Poslední změny cílových stránek" Více informací
1.8.2019 oprava chyby Při hromadné úpravě hvězdičky na klíčových slovech zůstane zůstanou slova vyfiltrovaná Více informací
1.8.2019 vylepšení Zrychlení detailu uložených webů. -
1.8.2019 vylepšení Zrychlení historie klíčových slov -
5.8.2019 vylepšení Výrazné zrychlení přehledu projektu -
5.8.2019 vylepšení Úpravy vzhledu napříč aplikací (nadpisy, pozadí, velikosti ikon) -
6.8.2019 vylepšení Řazení podle celkové hledanosti na přehledu klíčových slov Více informací
6.8.2019 vylepšení Doplnění našeptávání Google Analytics a Google Search Console v nastavení projektu Více informací
12.8.2019 vylepšení Překládané názvy našeptávačů v jednorázových analýzách -
12.8.2019 vylepšení Přidané odkazy na detail klíčového slova v analýze obsahu, v sekci stránky Více informací
12.8.2019 oprava chyby Stažené reklamy s nevalidními url se nepřidávají do databáze, ale do tabulky ads_failed -
12.8.2019 vylepšení Vylepšení access log extraktoru pro podporu množství různých formátů -
14.8.2019 vylepšení Skrytí Skliku při našeptávačů a návrhářů slov, pokud se vybere jiná země, než ČR -
15.8.2019 oprava chyby Odebrání canPause na odkazech které nepotřebují zamykat pauseUi -
21.8.2019 oprava chyby Oprava paddingu na přehledu financí -
23.8.2019 oprava chyby Šířka sloupce na přidání klíčových slov do projektu z Skliku -
23.8.2019 oprava chyby Řazení klíčových slov při přidávání poznámky do marketingového deníku se zobrazuje podle nejbližší shody Více informací
25.8.2019 oprava chyby Opraven překlad hlášky, pokud nebyly nalezeny žádné odkazy -
26.8.2019 vylepšení Vylepšení vzhledu poznámky u klíčového slova -
27.8.2019 oprava chyby Oprava zobrazení grafu historie rozložení pozic na přehledu projektu. -
27.8.2019 oprava chyby Odebrána možnost přerušit PPC a Google Analytics analýzu. -
28.8.2019 vylepšení Na detailu evidovaného odkazu nyní ukazujeme návštěvnost z odkazu dle GA za posledních 180 dní. Více informací
28.8.2019 vylepšení V sekci Stránky v části Nejnovější změny v obsahu stránek přidány filtry od do a typ objektu Více informací
29.8.2019 vylepšení Při přidávání uživatele v projektu je automaticky zvolen aktuální projekt Více informací
29.8.2019 vylepšení Na přehledu projektů se collabim index zaokrouhluje a je odstraněno měřítko Více informací
29.8.2019 vylepšení Přidán přehled štítků webových stránek a hromadné operace se štítky v sekci Odkazy, linkbuilding=> Mé uložené weby. Více informací
1.9.2019 vylepšení Na přehledu historie klíčových slov přidány čtyři filtry: hledanost, idex pružnosti, rozdíl v pozicích a trend Více informací
6.9.2019 oprava chyby Oprava zobrazení názvu vstupů URL analýzy na mobilní verzi webu -
10.9.2019 vylepšení Editace poznámky přímo v tabulce přehledu klíčových slov Více informací
12.9.2019 oprava chyby Opravena chyba, kdy se na detailu klíčového slova nezobrazovaly grafy, přes to, že data byla naměřena -
20.9.2019 vylepšení Collabim si nyní pamatuje, zda zobrazovat poznámky u grafů. -