Změny v aplikaci

  • Úvod
  • Změny v aplikaci

Collabim neustále vylepšujeme.

A protože nechceme tvořit nástroj pro sebe, ale pro Vás, naleznete tu všechny podstatné věci, které na aplikaci s celým týmem provádíme.

Datum Typ Popis Více informací
vylepšení Přidali jsme další serp feature "webové stránky s místy". -
31.1.2018 vylepšení UX změny na historii změn cílových stránek. Přídána možnost zvolit počet záznamů na stránku, změna pozicování filterů -
31.1.2018 vylepšení Integrace simulátoru vyhledávačů poskytnutého Rudolfem Svátkem Více informací
27.2.2018 vylepšení Návrh klíčových slov z našeptávače Google dostupné ve všech zemích Více informací
7.3.2018 vylepšení Nový filtr v sekci klíčových slov Více informací
12.3.2018 vylepšení Možnost vyhledávat a řadit v historii změn cílových stránek. Více informací
16.3.2018 vylepšení Graf počtu slov na historii rozložení pozic Více informací
16.3.2018 vylepšení Přidání stránky s výpisem historie exportů Více informací
20.3.2018 vylepšení Dodání popisků na našeptávač nových slov (při zadávání do projektu), zda-li se jedná o SKLIK či ADWORDS -
23.3.2018 vylepšení doplnění dokumentace API - aktivity + lepší vysvětlení vytažení historie pozic Více informací
4.4.2018 vylepšení Vylepšení historie jednorázových analýz a přidání možnosti provedenou analýzu zopakovat, či pojmenovat Více informací
5.4.2018 vylepšení Data studio konektory -
5.4.2018 vylepšení Integrace seznam webmaster tools Více informací
5.4.2018 vylepšení Nové endpointy v API (position distribution, market share a keyword position (první a poslední hodnota)) + doplnění dokumentace a postmana Více informací
5.4.2018 vylepšení Obnovení možnosti nákupu kreditů a přímé napojení na platby -
5.4.2018 vylepšení API - dodání možnosti registrace nového účtu pro affil partnery Více informací
5.4.2018 vylepšení Zrychlení Holy Grail / Svatého grálu Více informací
9.4.2018 vylepšení Pokud má klient slevu nebo příplatek na svém tarifu, tak bude mít označený svůj plán, a na něm zvýrazněné změny -
9.4.2018 oprava chyby Oprava problému zobrazení stránek přes Seznam webmaster tools (v indexu a navštívených robotem) Více informací
9.4.2018 oprava chyby Oprava problému s neměřením klíčových slov v některých případech (třetí výhledávač na projektu u některých klientů) -
11.4.2018 vylepšení Přidána možnost vstoupit do historie klíčových slov a collabim index. (Napřímo pomocí odkazu v sekci "Klíčová slova", nebo pomocí drag-to-select funkce z grafu "Historie rozložení pozic" respektive "Historie Collabim indexu" na stánce přehledu). Více informací
13.4.2018 vylepšení Přidána možnost filtrování klíčových slov podle cílové stránky pomocí regulárních výrazů Více informací
13.4.2018 oprava chyby Oprava řazení datatables podle data přidání -
14.4.2018 vylepšení Historie Market sharu (možnost změnit časový interval, pro který se data zobrazují) + nový endpointy pro tuto historii (lastXDays a from-to) -
16.4.2018 vylepšení Z důvodu bezpečnosti zamezeno použití API uživatelům s příliš názkou úrovní oprávnění Více informací
16.4.2018 vylepšení Přidán bookmarklet pro rychlou analýzu domény otevřené v prohlížeči pomocí Svatého grálu Více informací
17.4.2018 vylepšení Přidána nová jednorázová URL analýza technického stavu domény -
17.4.2018 vylepšení Správné ukazování slev a účtovacích období na stránce Účet a Fakturace -
17.4.2018 oprava chyby Fix exportu Svatého grálu - nyní vám už dáme všechna data -
19.4.2018 vylepšení API - nový parametr "getXDays" (kombinací lastXDays a getXDays u všech endpointů mohu zjistit data pro X dní po daném dni X dní zpět) a nový parametr u distribuce pozic - "tagName", kterým je možno filtrovat data podle tagu Více informací
19.4.2018 vylepšení Vylepšení jednorázového nákupu kreditů, dodána infrmace o způsovy platby a fakturace za dokup. -
19.4.2018 vylepšení Do jednorázové analýzy "Svatého grálu" jsme přidali video, jak tuto analýzu vizualizovat v MS Power BI Více informací
19.4.2018 vylepšení Do přehledu historie klíčových slov byl doplněn výpočet trendu. V tabulce je pro každé slovo dostupný přehledný graf. Přibyla záložka s grafem celkového trendu filtrovaných slov. A možnost filtrovat slova podle štítku. Více informací
23.4.2018 vylepšení Majiteli účtu je umožněno vznášet návrhy, nápady, dotazy atp. a to prostřednictvím "Kontaktního formuláře", na který se dostanete ze sekce "Nástroje". -
23.4.2018 oprava chyby Opraven problém v market sharu (data se zobrazovala pouze pro konkurenci, ne pro daný projekt) -
24.4.2018 vylepšení Přidány nové účty s limity na celý účet místo limitu na projekt Více informací
27.4.2018 vylepšení Aktualizovány úpravy Google a Seznam algoritmů v grafech -
27.4.2018 oprava chyby Byla provedena oprava v grafu Trendů v historii klíčových slov. A to jak u jednotlivých slov tak v celkovém přehledu. Došlo k úpravě barevného podbarvování buněk v tabulce historie klíčových slov. -
30.4.2018 vylepšení Přidána možnost exportu konkurenčnosti google při exportování klíčových slov -
3.5.2018 vylepšení Collabim Wordpress plugin Více informací
3.5.2018 oprava chyby Změna vzhledu formuláře v Market sharu -
3.5.2018 vylepšení Povolení API endpointu user-key, widget a project list pro FREE uživatele -
3.5.2018 vylepšení Ve spojitosti s implementací GDPR do podmínek používání byl pozměněn způsob přidávání uživatelů k existujícím účtům. Nyní je uživatel pozván a je vyžadována jeho aktivace, kterou provede pomocí aktivačního tokenu v doručeném emailu. Více informací
3.5.2018 vylepšení S ohledem na blížící se nutnost zavedení vyhlášky známe pod skratkou "GDPR", jsme byli nuceni upravit proces registrace. Nyní je po registraci vyžadována aktivace učtu pomocí aktivačního tokenu, stejně tak je nechtěnou/neaktivovanou registraci možné snadno zrušit za pomocí obdobného tokenu. -
3.5.2018 vylepšení Z důvodu navýšení bezpečnosti bylo provedeno zašifrování přistupových hesel algoritmem bcrypt, s tím je spojena i úprava způsobu přihlašování. Více informací
4.5.2018 vylepšení Od 4.5.2018 vešli v platnost nové podmínky pro užívání služeb společnosti Collabim s.r.o.. Tyto podmínky zohledňují nařízení evropského parlamentu známe jako GDPR. Každý uživatel při svém prvním přihlíšení dostane všechny změny přímo jako na talíři. Více informací
4.5.2018 oprava chyby Opraven problém s technickou analýzou webu - některé weby byly vyhodnoceny jako 404, ačkoliv stránky existovaly -
6.5.2018 oprava chyby Opraveno vybírání api klíče v profilu uživatele (dříve se po dvojkliku vybral klíč chybně) -
6.5.2018 oprava chyby Upraven výpočet trendu v historii klíčových slov. Nyní se již neberou v potaz slova na pozici nižší než 60. Opraveno označení slov s pozicí horší než 60 na "60+". -
11.5.2018 vylepšení Mezi užitečné nástroje byl přidán "Sitemap Extractor", který usnadní získávání URL adres ze sitemap souborů. -
13.5.2018 vylepšení Úprava exportu klíčových slov z projektu. Nyní je možné exportovat i velké mnoštví klíčových slov. Výsledky jsou pak zařazeny do historie exportu a jsou Vám odeslány e-mailem. -
15.5.2018 oprava chyby Oprava nepřesnosti při výpočtu trendu v historii klíčových slov. -
17.5.2018 vylepšení FREE účty mají nadále každý měsíc k dizpozici 70 kreditů -
18.5.2018 vylepšení Zveřejněny nové tarify - umožňují přelývání slov mezi denním a 14ti denním měřením a již neexistuje omezení počtu slov na projekt Více informací
21.5.2018 vylepšení Spuštěna SK verze našeho webu na https://www.collabim.cz/sk/ Více informací
22.5.2018 vylepšení Přidána 100% sleva pro placené tarify na kurz internetového marketingu na UDEMY - více info na Mé údaje -
25.5.2018 oprava chyby Opravena chyba se zobrazováním hledanosti při změně filtru vyhledávače. Přidán odkaz na detail klíčového slova. -
1.6.2018 vylepšení Při práci se záložkami v historií klíčových slov zůstává aktivní poslední zobrazéná záložka. -
4.6.2018 vylepšení Do API a GDS konektorů přidány hodnoty polí, která pouze odkazovala jako ID na nějaké jiné pole (např. searchEngineId => searchEngineName, nebo projectId => projectName) Více informací
4.6.2018 oprava chyby Na detailu klíčového slova opraveno defaultní řazení tabulky historie změn cílových stránek -
5.6.2018 vylepšení Do sekce nástroje přibyl nový nástroj pro analýzu "access logu". Více informací
5.6.2018 vylepšení V sekci klíčová slova je nyní možné řadit záznamy podle "hvězdičky". -
6.6.2018 vylepšení Do projektu nyní můžete importovat slova přímo z vašeho webu pouhým zadáním URL, stejnou funkci také můžete provádět v rámci jednorázových analýz konkrétně typu technická analýza URL. -
7.6.2018 oprava chyby V sekci "Market share" byla ošetřena chyba s prázdným grafem. -
15.6.2018 oprava chyby Při delší neaktivitě účtu se automaticky dobijí kredity -
18.6.2018 vylepšení Přidán nový api endpoint na agregované pozice klíčových slov Více informací
18.6.2018 vylepšení Jednodušší import klíčových slov do projektu - když budou v souboru chyby, tak je vypíšeme. Takový chybný import lze učinit, následně budou importována jen slova která jsou bez chyb, abyste nemuseli upravovat excel řádek po řádku. -
18.6.2018 vylepšení možnost vymazání projektu když je archivovaný přímo z nastavení webu -
18.6.2018 vylepšení Access log exporter akceptuje nyní logy zabalené ve formátu zip nebo gzip. Více informací
18.6.2018 vylepšení Nástroj pro analýzu access logu byl doplňen o ukládání výsledných souborů do "Historie exportů". Více informací
18.6.2018 vylepšení Do access log exporteru byla přidána možnost získat pouze unikátní url, filtrování výsledku robotů, a odfiltrování podpůrných souborů. Více informací
18.6.2018 oprava chyby Opravena funkcionalita pro přidávání uživatelů do projeků. Nyní je možné opět přednastavit heslo novému uživateli. Opraven odkaz vedoucí na původní přidávání uživatelů. -
25.6.2018 vylepšení Do seznamu podporovaných vyhledávačů byl přidán Google AZ Více informací
3.7.2018 oprava chyby Opraven problém s chybným pořadím sloupců v historii klíčových slov, který vedl k chybnému výpočtu trendu. -
8.7.2018 oprava chyby Opraven problém s řazením podle Aktualizace pozic v přehledu klíčových slov -
8.7.2018 oprava chyby Opraven problém s přechodem do free tarifu, pokud měl uživatel zaarchivovaný účet s překročeným limitem klíčových slov -
16.7.2018 oprava chyby Opraveno zobrazení poslední hodnoty v grafu historie Collabim indexu -
16.7.2018 oprava chyby Opraveno dvojitého zobrazení názvu projektů při přiřazování přístupových práv uživatelů -
16.7.2018 oprava chyby Opravena validace ve formuláři nastevení účtu -
16.7.2018 oprava chyby Opraveno řazení sloupců v tabulce historie klíčových slov -
16.7.2018 oprava chyby Opraveno zobrazování grafu v sekci Konkurence, pod odkazem Historie. -
16.7.2018 oprava chyby Opraveno přenášení filtrů při stránkování a při změně řazení v sekci Aktivity. -
19.7.2018 vylepšení Přepsání nejstarších částí naší aplikace (Odkazy, Finance, Adresář cizích webů a dalších dílčích kousků) => Aplikace nyní reaguje mnohem rychleji. -
20.7.2018 vylepšení Celková hledanost - v přehledu klíčových slov, nebo v jednorázové analýze hledanosti jsme přidali sloupce se součtem hledaností google + seznam. -
23.7.2018 oprava chyby Opraveno možnost vlastního nastavení sloupců v přehledu zpětných odkazů. -
28.7.2018 oprava chyby Opravena kontrola url v Sitemap exporteru. -
3.8.2018 oprava chyby Oprava chybných překladů v aplikaci. -
6.8.2018 vylepšení Byl spuštěn Marketingový deník do veřejné Bety. -
6.9.2018 vylepšení Nyní je možné do jednorázových analýz importovat slova/url adresy z GA, GSC a nebo pomocí získávače slov z URL. Je také možné při importu z GA/GSC využít jednorázového propojení s vaším google účtem, kdy collabim uchovává autorizační token pouze do doby vašeho odhlášení, nebo spuštění jednorázové analýzy. -
6.9.2018 vylepšení Nyní je možné do jednorázových analýz pozic a hledanosti vkládat slova o maximální délce 100 znaků. -
6.9.2018 vylepšení Přidána podpora pro video serp featur na google a seznamu -
6.9.2018 vylepšení Přidána podpora pro scrape serp features na Seznamu -
9.9.2018 oprava chyby Spinner na svatém grálu je už opět vidět -
10.9.2018 vylepšení Zveřejněna aktualizovaná sada GDS konektorů, se zabezpečeným přenosem tokenů. Kompletně přepracovaný konektor agregovaných pozic. -
10.9.2018 vylepšení Zpřístupněn nový užitečný nástroj "Google Analytics PPC analyzer" pro analýzu slov z PPC kamapaní atp. -
10.9.2018 vylepšení Přidána nová jednorázová PPC analýza pro vložená klíčová slova a vybrané domény. -
14.9.2018 oprava chyby Opraven přehled projektu - v grafech a výpisech se zobrazovala historická data i z vyhledávačů, které nejsou na projektu nadále sledovány. -
18.9.2018 vylepšení Nové tarify - ADVANCED, AGENCY, CORPORATION -
29.9.2018 vylepšení Oddělení serpdata databáze - následkem je znatelné zrychlení aplikace -
29.9.2018 vylepšení Upgrade databází na nejnovější verzi mysql -
29.9.2018 vylepšení Déle ukládáme PPC reklamy které jsme našli v serpu -
29.9.2018 oprava chyby Oprava chyby která zapříčínila nepočítání distribuce pozic u trialistů -
29.9.2018 oprava chyby Omezení maximálního počtu dozazů na Cipisek API Seznamu -
29.9.2018 oprava chyby SiteFinder bude tahat z novějších dat - zrychlili jsme přeměřování domén -
2.10.2018 vylepšení Přidán slevový kupón (100% - tedy zdarma :D) pro platící uživatele na Udemy kurz SUPERCHARGE your Facebook Marketing & Facebook Ads in 2019 - najdete v sekci Mé údaje -
2.10.2018 oprava chyby Oprava GDS konektoru "Collabim - keyword positions (lastXDays)". -
8.10.2018 vylepšení Přidána možnost načíst URL ze sitemapy do OTA Url analýzy. -
8.10.2018 vylepšení Upraven Sitemap Extractor tak že se snaží sám nahledat soubor sitemap.xml. -
8.10.2018 vylepšení Přidána možnost v PPC OTA získat klíčová slova z GA a GDS + možnost získávat URL přímo ze sitemapy. Více informací
9.10.2018 vylepšení Přidán slevový kupón na systém RENNIO - 1 měsíc pro balíček BUSINESS zdarma -
15.10.2018 vylepšení Doplněna tabulka historie klíčových slov o informace o poslední naměřené pozici a její zohlednění v grafech. -
16.10.2018 vylepšení Holy grail zobrazuje na grafu nejčastějších vyhledáváčů komplexní informace - nyní jsou čísla vedena i ke slovům, která nejsou public -
16.10.2018 vylepšení Holy grail v organických výsledcích ukazuje i landing pages, a to jak na náhledu tak v exportu -
16.10.2018 vylepšení Holy grail na vstupu bere jakoukoliv url, a vypreparuje si sám doménu (hosta). Uživatel nemusí sám dělat -
19.10.2018 oprava chyby Přepracována histori klíčových slov. Nově se zobrazují u 14 denních slov poslední naměřené pozice a data se používají i k výpočtu trendů a grafů. -
24.10.2018 vylepšení Přepracovali jsme přihlašovací stránku a registraci. Nově můžete využít pro přihlášení do Collabimu svůj účet z facebooku, či googlu. -
9.11.2018 vylepšení Na GDS konektor Keyword list jsme přidali možnost výběru dat jen pro jeden štítek -
11.11.2018 vylepšení Byla přidána možnost načíst gzipovanou sitemapu do SitemapExtractoru. -
11.11.2018 vylepšení PPC GA nástroj nově umožňuje odfiltrovat výsledky bez goalu a transakcí. Byla prodloužena čekací doba pro načtení dat z GA. Více informací
11.11.2018 oprava chyby Oprava v datech pro sekci "Historie klíčová slova", v tabulce a v grafu se nyní nezovabuje 0 u nenaměřených pozic, ale ne nahrazena první naměřenou hodnotou, tím nedochází ke skreslování trendu. -
12.11.2018 vylepšení Ve výpisu odkazů jsou ve sloupci poznámka nyní všechny uložené odkazy v textu poznámky aktivní a otevírají se v novém okně. Nemusíte tak tedy odkazy z poznámek kopírovat, nebo navštěvovat detail odkazu. -
12.11.2018 oprava chyby Návrhy klíčových slov z skliku jsou nyní řazeny podle hledanosti -
12.11.2018 vylepšení Razantní zrychlení Svatého Grálu -
13.11.2018 vylepšení Přidán hromadný dashboard všech Collabim konektorů pro GDS, vylepšeny popisy všech konektorů Více informací
28.11.2018 vylepšení Přidána detekce serp feature - people also ask -
1.12.2018 vylepšení Spustili jsme pro vás https://kategorie-pro-eshopy.cz - místo, kde najdete vždy aktuální feedy kategorií heureky, zbozi a google nákupů v XLSX. Více informací
17.12.2018 vylepšení V PPC analýze je nyní možné si výsledné reklamy nechat profiltrovat podle jedné konkrétní domény. -
7.1.2019 vylepšení Přidána možnost měřit pozice v Indonésii v indonéštině (angličtina již u nás byla možná měřit) Více informací
16.1.2019 oprava chyby Oprava v historii klíčových slov, pro data z přelomu roku, kde docházelo k jejich zanedbání a nezobrazení. -
26.1.2019 vylepšení Zlevnění grálu na 1/5, rozšíření základny získávaných slov na cca 1,75 milionu díky přidáních veřejných dat na základě souvisejících dotazů z Google a Seznam, rozšíření vrácení výstupů z organicu z max 10 000 na 200 000 -
8.3.2019 vylepšení Zvýšení limitu odkazů na projekt v sekci linbuilding pro FREE tarif na 200. -
20.3.2019 oprava chyby Opravení mylných Serp Features v Jednorázových Analýzách -
12.4.2019 vylepšení Zrychlení kontroly stránek a získávače slov z url -
29.5.2019 vylepšení Přidání bookmarkletu pro kontrolu indexace stránek. -
11.6.2019 vylepšení Prodloužen čas kdy zůstane uživatel přihlášen při přihlášení přes sociální sítě -
12.6.2019 oprava chyby Opravené získávání dat z Alexy na jednorázových analýzách -
14.6.2019 vylepšení Přidána tabulka s poznámkami z marketingového deníku všude, kde jsou ponámky součástí grafu -
14.6.2019 oprava chyby Alexa na Svatém Grálu nevrací nekteré metriky. Následkem byla prázdná buňka bez dat. Toto je nyní opraveno -
14.6.2019 vylepšení Při importu do kategorie "Mé uložené weby" přes excel se import nezastaví, ale přeskočí řádky na kterých jsme našli problém a upozorní uživatle -
19.6.2019 vylepšení Upravená hláška při výsledku hromadného mazání webů - informuje uživatele o tom, že pokud nebyly všechny weby vymaznány, je to z důvodu jejich propojení se zpětnými odkazy -
19.6.2019 oprava chyby Odebrání protokolu http:// z náhledu TOP výsledků serpu v detailu klíčového slova -
21.6.2019 vylepšení Analýza URL rozšířena a zjištění indexovatelnosti a případných problémů. Aktivuje se, pokud je spuštěna analýza webu a indexace alespoň jednoho vyhledavače. -
28.6.2019 vylepšení V grafu Market Share lze zobrazil poznámky z marketingového deníku a změny ve vyhledávačích. -
1.7.2019 vylepšení Zmenšení bílého prostoru mezi filtery a tabulkou na přehledu klíčových slov -
1.7.2019 oprava chyby Oprava přidávání konkurence na vytváření projektu -
1.7.2019 oprava chyby Opravené řazení na výsledcích jednorázových analýz - řazení podle pozice -
2.7.2019 vylepšení Integrace Marketingových map v Collabimu -
2.7.2019 vylepšení Možnost změnit název jednorázové analýzy na novém designu na stránce "Historie jednorázových analýz" -
2.7.2019 oprava chyby Korektní zobrazování HTML entit (á jako "á") na historii změn stránek -
11.7.2019 oprava chyby Oprava fontu na přehledu štítků klíčových slov -
12.7.2019 oprava chyby V analýze pozice a hledanosti se vyhledávač Seznam nenahrazuje za odkaz -
12.7.2019 oprava chyby V historii jednorázových analýz opraveny odkazy na opakování PPC analýz -
12.7.2019 vylepšení Přidána historie změn cílových stránek. K vidění pod záložkou "stránky". -
12.7.2019 oprava chyby Oprava dotazu na potvrzení při mazání klíčových slov -
17.7.2019 oprava chyby Při výběru data z kelandáře (všude v aplikaci) se již můžete šipkami pohybovat v psaném datu. -
18.7.2019 vylepšení Přidán odkaz na affiliate url s promokodem -
24.7.2019 vylepšení Podbarvení URL na přehledu klíčových slov v případě shody či neshody s cílovou stránkou -
26.7.2019 oprava chyby Výrazné zrychlení výpisu souvisejících slov na detailu klíčového slova. -
29.7.2019 vylepšení Na detailu stránky - tabulka s připojenými klíčovými slovy má defaultně 20 řádků -
31.7.2019 oprava chyby Opravené javascripty které rozbíjely vytahování query parametrů z URL -
1.8.2019 vylepšení Nový filter na přehledu klíčových slov - filteruje ty, které nemají nastavenou cílovou stránku -
1.8.2019 oprava chyby Scrolovatelné modálové okno které se otevírá při načtení odkazů při přidání odkazu přes načtení Více informací
1.8.2019 vylepšení Změna url na novou nápovědu popisující význam sloupců v excelu jednorázových analýz Více informací
1.8.2019 oprava chyby Překlad v anglické verzi u filteru na přehledu klíčových slov - SERP features v kategorii "filtery klíčových slov" -
1.8.2019 vylepšení Přidaný tooltip na ikoně pro skrytí levého menu -
1.8.2019 oprava chyby Odebrání přebytečného inputu na stránce "Poslední změny cílových stránek" Více informací
1.8.2019 oprava chyby Při hromadné úpravě hvězdičky na klíčových slovech zůstane zůstanou slova vyfiltrovaná Více informací
1.8.2019 vylepšení Zrychlení detailu uložených webů. -
1.8.2019 vylepšení Zrychlení historie klíčových slov -
5.8.2019 vylepšení Výrazné zrychlení přehledu projektu -
5.8.2019 vylepšení Úpravy vzhledu napříč aplikací (nadpisy, pozadí, velikosti ikon) -
6.8.2019 vylepšení Řazení podle celkové hledanosti na přehledu klíčových slov Více informací
6.8.2019 vylepšení Doplnění našeptávání Google Analytics a Google Search Console v nastavení projektu Více informací
12.8.2019 vylepšení Překládané názvy našeptávačů v jednorázových analýzách -
12.8.2019 vylepšení Přidané odkazy na detail klíčového slova v analýze obsahu, v sekci stránky Více informací
12.8.2019 oprava chyby Stažené reklamy s nevalidními url se nepřidávají do databáze, ale do tabulky ads_failed -
12.8.2019 vylepšení Vylepšení access log extraktoru pro podporu množství různých formátů Více informací
14.8.2019 vylepšení Skrytí Skliku při našeptávačů a návrhářů slov, pokud se vybere jiná země, než ČR -
15.8.2019 oprava chyby Odebrání canPause na odkazech které nepotřebují zamykat pauseUi -
21.8.2019 oprava chyby Oprava paddingu na přehledu financí -
23.8.2019 oprava chyby Šířka sloupce na přidání klíčových slov do projektu z Skliku -
23.8.2019 oprava chyby Řazení klíčových slov při přidávání poznámky do marketingového deníku se zobrazuje podle nejbližší shody Více informací
25.8.2019 oprava chyby Opraven překlad hlášky, pokud nebyly nalezeny žádné odkazy -
26.8.2019 vylepšení Vylepšení vzhledu poznámky u klíčového slova -
27.8.2019 oprava chyby Oprava zobrazení grafu historie rozložení pozic na přehledu projektu. -
27.8.2019 oprava chyby Odebrána možnost přerušit PPC a Google Analytics analýzu. -
28.8.2019 vylepšení Na detailu evidovaného odkazu nyní ukazujeme návštěvnost z odkazu dle GA za posledních 180 dní. Více informací
28.8.2019 vylepšení V sekci Stránky v části Nejnovější změny v obsahu stránek přidány filtry od do a typ objektu Více informací
29.8.2019 vylepšení Při přidávání uživatele v projektu je automaticky zvolen aktuální projekt Více informací
29.8.2019 vylepšení Na přehledu projektů se collabim index zaokrouhluje a je odstraněno měřítko Více informací
29.8.2019 vylepšení Přidán přehled štítků webových stránek a hromadné operace se štítky v sekci Odkazy, linkbuilding=> Mé uložené weby. Více informací
1.9.2019 vylepšení Na přehledu historie klíčových slov přidány čtyři filtry: hledanost, idex pružnosti, rozdíl v pozicích a trend Více informací
6.9.2019 oprava chyby Oprava zobrazení názvu vstupů URL analýzy na mobilní verzi webu -
10.9.2019 vylepšení Editace poznámky přímo v tabulce přehledu klíčových slov Více informací
12.9.2019 oprava chyby Opravena chyba, kdy se na detailu klíčového slova nezobrazovaly grafy, přes to, že data byla naměřena -
20.9.2019 vylepšení Collabim si nyní pamatuje, zda chcete zobrazovat poznámky u grafů. Více informací
24.9.2019 vylepšení Poznámka v Marketingovém deníku vytvořená během přidávání odkazu nyní obsahuje i zdrojovou stránku odkazu. Více informací
24.9.2019 vylepšení V sekci Nástroje z hlavního menu se můžete nově proklikávat i na nástroje, které potřebují kontext projektu (napr. access log exporter) - prostě si projekt vyberete v druhém kroku. Více informací
24.9.2019 vylepšení Přidána sekce Jak na SEO v levém menu sdružující zdroje, ze kterých můžete čerpat nápady a znalosti. -
27.9.2019 oprava chyby Tabulky s poznámky z marketingového deníku pod grafy nyní zobrazují od kdy do kdy je filtrováno podle data. -
27.9.2019 oprava chyby Opraveno zobrazování poznámek v grafech. -
27.9.2019 oprava chyby Rozkliklá poznámka v grafu nyní obsahuje správnou hlavičku. -
3.10.2019 oprava chyby Události ve vyhledávačích zobrazené v grafech, nyní mohou obsahovat odkaz na stránku s více informacemi. Více informací
3.10.2019 oprava chyby Poznámky v grafech na historii klíčových slov se nyní zobrazí i na nejmenším možném časovém intervalu. -
3.10.2019 oprava chyby Údálosti na vyhledavačích v grafech se nyní nezobrazují v každém grafu, ale pouze grafu týkajícího se daného vyhledavače. -
4.10.2019 oprava chyby Po kliknutí na hvězdičku u již neexistujícího klíčového slova (smazaného jiným uživatelem projektu) se provede refresh stránky. -
4.10.2019 oprava chyby Při ukládání profilu na Přehledu klíčových slov se musí zadat název profilu. Více informací
4.10.2019 oprava chyby Při importu klíčových slov se nově objevuje informační hláška pod tlačítkem importovat. Více informací
4.10.2019 oprava chyby Na dashboardu odkazů jsme nastavili řazení dle datumu od nejnovějších po nejstarší. Více informací
4.10.2019 oprava chyby Na hlavním přehledu účtu si nově pamatujeme počet zobrazených záznamů i po novém přihlášení. Více informací
4.10.2019 vylepšení V celé aplikaci Collabim jsme sjednotili vzhled vyhledávacích tlačítek. -
8.10.2019 vylepšení Simulátor zlepšení pozic nyní simuluje posun až o 60 pozic. -
9.10.2019 vylepšení V historii změn cílových stránek byl přidán filtr na Vyhledávač. Více informací
9.10.2019 vylepšení Na dasboardu odkazů se nyní v kartě Odkazy s problémem řadí od nejnovějších. -
10.10.2019 vylepšení Zrychleno načítání stránky editace zpětných odkazů. -
14.10.2019 vylepšení Do aplikace jsme doplnili řadu tooltipů s rychlou nápovědou. -
14.10.2019 oprava chyby Opravili jsme pro vás návhry klíčových slov z google ads, kdy u cizojazyčně znějících slov bylo možné získat klíčová slova v cizím jazyce. -
15.10.2019 vylepšení Na MarketShare jsme vylepšili filtr na štítky, přidali jsme našeptávání. Více informací
15.10.2019 oprava chyby Na přehledu klíčových slov jsme poladili export do schránky, kde se při opakovaném exportu nemazala schránka. Více informací
15.10.2019 vylepšení Na přidání nového konkurenta jsme výrazně zrychlili vyhledání návrhů nových konkurentů. -
15.10.2019 oprava chyby Na analýze obsahu stránek došlo k odstranění kontroly klíčového slova v Meta description. Více informací
15.10.2019 vylepšení Zrychlili jsme načítání Odkazových příležitostí na editaci záznamu v Moje uložené weby. Více informací
18.10.2019 vylepšení Na Nejnovější změny stránek jsme přidali externí link na landing page. -
18.10.2019 vylepšení V tabulkách v aplikaci Collabim, u hromadných úprav jsme upravili informaci o počtu vybraných záznamů. Více informací
21.10.2019 vylepšení Do filtrů na klíčových slovech jsme přidali snippet Lidé také hledají. Více informací
21.10.2019 vylepšení Zrychlili jsme načítání Odkazových příležitostí na editaci záznamu Zpětných odkazů. -
22.10.2019 vylepšení Po založení záznamu na Přehledu odkazů se ve zprávě o úspěšném založení zobrazí link na založení dalšího záznamu. Více informací
29.10.2019 vylepšení Do výsledků svatého grálu byla doplněna na list Organického vyhledávání do Path celá doména. Více informací
3.11.2019 vylepšení Sjednotili jsme vzhled filtrů na výběř štítků - našeptávání -
8.11.2019 vylepšení Nyní je možné svůj účet zabezpečit přes dvoufázové přihlášení. Více informací
11.11.2019 vylepšení Vylepšili jsme menu Collabimu - vyjížděcí menu, zrychlený pohyb nabídkou aplikace -
12.11.2019 oprava chyby U adresáři uložených webů jsme opravili filtrování dle vybraného štítku. Více informací
13.11.2019 oprava chyby Opravili jsme export do CSV na exportu klíčových slov. Více informací
14.11.2019 vylepšení Další vlna zrychlení aplikace. V rámci aplikace jsme na mnoha místech zrychlili načítání stránek. Např.: načítání volných kreditů v hlavičce aplikace. -
15.11.2019 oprava chyby Na přehled stránek jsme přidali stránky s přesměrováním (30X) a lépe jsme vysvětlili jak a co ve výpočtech stránek zahrnujeme. -
15.11.2019 oprava chyby U klíčových slov konkurence jsme před načtením grafů přidali načítací ikonky, aby bylo jasné, že se něco děje. -
23.11.2019 vylepšení U přidávání klíčových slov pomocí Google Analytics nebo Google Search Console jsme přidali našeptávač při vybírání projektu. Více informací
25.11.2019 vylepšení Rozšířili jsme volbu stránkování výsledků o další položky. -
25.11.2019 oprava chyby Odstranili jsme drobné chyby v Javascriptech. -
25.11.2019 vylepšení Předělali jsme dabázovou strukturu moje uložené weby. Více informací
25.11.2019 oprava chyby V sekci moje uložené weby jsme zamezili ukládání stejných domén vícekrát. Všechny domény, které v databázi již byly uloženy jsme sjednotili pod jediný záznam. -
29.11.2019 vylepšení Do zjednodušeného přehledu projektů jsme přidali informaci o vývoji rozpočtu linkbuildingu za poslední tři měsíce. -
29.11.2019 oprava chyby Opravili jsme chybičku v reportech, která ve zvláštních případech zobrazovala nepotřebné záznamy. -
1.12.2019 oprava chyby Na hlavní stránce přehledu účtu jsme opravili řazení podle hvězdičky. -
5.12.2019 oprava chyby Po importu odkazů v linkbuildingu nově nastavujeme stav "dokončeno" -
5.12.2019 vylepšení Na přehledu simulátoru pozic jsme přidali nový sloupeček průměrná pozice. -
8.12.2019 vylepšení Menu zobrazuje i po najetí myši, když je ve skrytém stavu. Přidali jsme pro něj také nové animace. -
8.12.2019 oprava chyby V přehledu odkazů byl vyřešen problém se řazením kategorie podle abecedy. Více informací
10.12.2019 oprava chyby Opraveno mazání všech odkazů. -
15.12.2019 oprava chyby Všechny exporty (i ty co se rovnou stahují a neposílají mailem) se nyní ukládají do historie exportů pod záložkou "přehled projektu". Více informací
16.12.2019 vylepšení Rozšířili jsme náš systém o dekódování feature AMP(accelerated mobile pages by GOOGLE) -
17.12.2019 vylepšení Přidali jsme novou funkci do Collabimu, kdy Vás budeme nově informovat na novinky malou ikonkou NEW -
5.1.2020 oprava chyby Opravili jsme chybu při exportu reportů do Excelu. Pokud jakýkoliv text začínal na znak =, tak export vždy selhal. -
6.1.2020 vylepšení Články od klientů v SEO katalogu nyní umí vypočítávat skóre i podle počtu zhlédnutí na YouTube videu. Více informací
7.1.2020 vylepšení Přidali jsme dalších několik tooltipů pro lepší orientaci v naší aplikaci. -
7.1.2020 vylepšení Na přehledu klíčových slov nově můžete přeměřit jen vybraná klíčová slova. Více informací
7.1.2020 vylepšení V rámci aplikace jsme sjednotili všechny datum na český formát data. -
7.1.2020 vylepšení Začali jsme sledovat robots.txt u každého nově založeného webu. Více informací
20.1.2020 oprava chyby Řádky v notifikacích jsou nyní klikatelné na celé ploše. -
20.1.2020 vylepšení Nyní můžete na celém webu skrýt veškeré tooltipy. Nastavení naleznete pod "Mé údaje". -
20.1.2020 vylepšení V přehledu klíčových slov nyní můžete filtrovat bez specifického štítku. -
22.1.2020 vylepšení V přehledu jednorázových analýze jsme přidali možnost smazat analýzu. -
22.1.2020 vylepšení Další tooltip pro vás. V historii klíčových slov, při týdenním zobrazení u každého týdne od - do -
22.1.2020 vylepšení Přidání Collabim indexu Seznam.cz na zjednodušený dashboard. -
22.1.2020 vylepšení V textových komentářích u vašich odkazů jsme zaktivovali linky, stačí jen kliknout. -
22.1.2020 vylepšení V sekci Stránky opět kontrolujeme meta description. Jen už ho nezapočítáváme do chyb, protože nemá vliv na pozice. -
22.1.2020 vylepšení V přehledu vašich odkazů jsme pro vás přidali další šikovný filtr - podle výsledku kontroly. -
22.1.2020 oprava chyby V nastavení projektu lze vidět výsledek posledního stažení robots.txt. -
22.1.2020 vylepšení Během importu slov ze souboru lze sledovat jeho průběh. -
22.1.2020 vylepšení Aktualizaci market share je možné nyní spustit kdykoliv. -
22.1.2020 vylepšení Datumy v grafech mění formát podle nastavení jazyka uživatele. -
27.1.2020 vylepšení Ve zjednodušeném přehledu projektů lze nyní vyhledávat projekty, případně ředit projekty dle abecedy -
31.1.2020 vylepšení Přidali jsme možnost obnovení archivovaného projektu dříve než po 2 měsících. -
4.2.2020 vylepšení Upravili jsme měření featured snippetu na Googlu. Pozice ve featured snippetu je nyní součástí organického vyhledávání. -
5.2.2020 vylepšení Byl přidán nový filtr do tabulky klíčových slov na vybrání slov pouze bez specifického štítku. -
5.2.2020 vylepšení Ve svatém grále už jde měřit i domény s diakritikou. Více informací
5.2.2020 vylepšení Rozšířili jsme na přehledu projektů možnost řadit projekty dle collabim indexu a přidali i několik tooltipů. Více informací
17.2.2020 vylepšení Nyní kontrolujeme odkazy i pro meta tag robots - noindex, nofollow. -
18.2.2020 vylepšení Od této chvíle je možné převést projekt mezi účty za jednorázový poplatek. Více informací
26.2.2020 vylepšení Nová funkce v Collabimu. Jednorázová analýza lze připnout k projektu. K takové analýze má pak přístup pouze ten kdo má přístup k projektu. -
29.2.2020 vylepšení Sjednotili jsme způsob přihlašování pomocí emailu. Více informací
29.2.2020 vylepšení Udělali jsme flexibilnější tarif FREE. FREE uživatelné nyní mohou volit mezi množstvím klíčových slov a četoností jejich měření. Více informací
29.2.2020 vylepšení V přidávání klíčových slov do projektu lze zadat již existující slova. Takto přidaná slova se upraví dle nastavení. Více informací
4.3.2020 vylepšení Zvýšili jsme zabezpečení Collabimu přes HTML headers -
4.3.2020 vylepšení Zmenšili jsme brouka pro hlášení chybových hlášení, aby vám nezacláněl v přehledu. -
14.3.2020 vylepšení Aktivovali jsme možnost přidat si k projektu dalších 5 konkurentů. Více informací
14.3.2020 vylepšení V jednorázové analýze je nově možnost změřit pozice Google images + mobile pro všechny země, které aktuálně nabízíme k měření Více informací
14.3.2020 vylepšení Upravili jsme výchozí způsob řazení všech sloupců na přehledu klíčových slov. U každého sloupce je definováno jiné výchozí řazení. Např. u řazení dle klíčových slov, se při prvním kliku seřadí tabulka abecedně vzestupně. Když tabulku seřadíte dle hledanosti, jako první se zobrazí nejvíce hledaná klíčová slova. Nebo u řazení dle pozice, se na prvním místě objeví vaše nejlepší pozice. Více informací
14.3.2020 vylepšení Váš přehled projektů je nyní rychlejší, protože grafy Collabim indexu vykreslujeme postupně a až po kompletním načtení stránek. U účtu se 120 projekty se čas načítání zrychlil o 45 sekund! Více informací
16.3.2020 vylepšení Na přehledu klíčových slov jsme optimalizovali rychlost načítání. Vykreslení grafů a podbarvování stránek provádíme až po kompletním načtení stránky. Načtení pro 250 záznamů na stránku se zrychlilo minimálně o 5 sekund! Více informací
17.3.2020 oprava chyby Zlepšili jsme rychlost GA/PPC analýzy u klíčových slov. Díky tomu lze načítat i velké projekty s více než 5000 slovy. U těch je doba načtení zkrácena až o 50%. Menší projekty jsou zrychleny zhruba o 20%. Více informací
17.3.2020 vylepšení Přidali jsme funkci překontrolování existence zpětných odkazů na požadavek. Spustit ji lze tlačítkem "zkontrolovat odkazy" v dolní části stránky přehled odkazů. Odkazy k přeměření si můžete vyfiltrovat, či jednotlivě označit. Více informací
18.3.2020 vylepšení Tlačítka, stránkování a pole pro zadávání textu jsou na mobilu nyní větší a přehlednější. -
18.3.2020 vylepšení Přidali jsme pro vás podrobnější popis zdroje do výsledného přehledu jednorázové analýzy Návrhu klíčových slov Více informací
29.3.2020 vylepšení Znovu jsme zrychlili přehled projektů o to až o 40%! U těch největších klientů se nyní přehled načte až o 6 sekund rychleji. Více informací
29.3.2020 vylepšení Zrychlili jsme také historii klíčových slov. U těch největších projektů až o 70%! Více informací
30.3.2020 vylepšení Na hlavní přehled účtu jsme přidali ke každému projektu datum jeho posledního otevření. -
1.4.2020 vylepšení U jednorázové analýzy pro návrh klíčových slov je nyní možné vybrat přímo i město, pro které chcete klíčová slova navrhnout. Platí pouze pro Google. Více informací
1.4.2020 vylepšení Na přehledu klíčových slov nyní fixujeme hlavičku tabulky, aby bylo jasné který sloupeček co znamená a navíc jsme zrychlili horizontální rolování tabulkou při více sloupcích. Více informací
1.4.2020 vylepšení Zrychlili jsme odezvu načítání všech stránek v projektu. -
12.4.2020 vylepšení U jednorázových analýz pro pozici a hledanost + návrhy klíčových slov lze nyní vybrat jako vyhledávač Google video. Více informací
15.4.2020 vylepšení Vylepšili jsme ruční doplňování štítků na přehledu klíčových slov. Nyní po kliknutí na ikonku tužky se otevře inlin editace štítků a kurzor se postaví od okénka se štítky. Více informací
15.4.2020 vylepšení Nově v tabulce přehled odkazů uvidíte nový sloupeček Aktivní do, takže hned zjistíte, do kdy je odkaz aktivní. Více informací
15.4.2020 oprava chyby Validace zpětného odkazu je nyní možná pouze pro odkazy, které mají stav dokončeno Více informací
15.4.2020 vylepšení Doplnili jsme informace ke sloupečkům na detailu klíčových slov. Ke všem google analytics a google search console sloupcům jsme uvedli, o jaký časový úsek se jedná. Více informací
15.4.2020 oprava chyby Upravování klíčových slov se nyní nepočítá do limitů pro přidávání slov. -
21.4.2020 vylepšení Do grafu na detailu klíčového slova jsme přidali možnost zakliknutí vyznačení změn cílových stránek. Více informací
23.4.2020 vylepšení Přehled jednotlivých projektů jsme zrychlili až o 45%! V některých případech i o 6 sekund! Více informací
28.4.2020 vylepšení Na všech přehledech, u kterých je možné změnit uspořádání bloků je nyní možné bloky i skrýt. Skrytí nepotřebných bloků zrychlí i načtení stránky. -
29.4.2020 vylepšení V simulátoru zlepšení pozic jsme rozšířili políčko Konverzní poměr o jedno desetiné číslo Více informací
1.5.2020 vylepšení Do API pro endopoint "activities" jsme přidali další data (activityNote ,webNote a webPrice) -
7.5.2020 vylepšení Sjednotili jsme vzhled hromadných akcí u tabulek. Zároveň jsem tyto akce vložili i nad tabulku pro zrychlení práce. -
9.5.2020 vylepšení Reporty si lze nyní nechat zobrazit přímo do emailu. Více informací
12.5.2020 vylepšení Přesunuli jsme v přehledu klíčových slov sloupečky Štítky a Cílová stránka pro lepší přehlednost. Více informací
13.5.2020 vylepšení Export GA PPC analýzy se nyní uloží do historie exportů projektu. -
13.5.2020 vylepšení V Collabimu máte nově možnost vytvořit propojení s Google Data Studiem. Stačí kliknout na odkaz "Propojit s Google Data Studio" a potvrdit navolené parametry. Více informací
13.5.2020 vylepšení Nově můžou kredity pro jednorázové analýzy zakoupit i FREE uživatelé. Stačí kliknout na "Koupit kredity" a následuje jednorázová platba kartou. -
13.5.2020 vylepšení V historii rozložení pozic konkurence jsme přidali našeptávač pro filtr Štítků. Takže nastavení filtru je zase o něco pohodlnější a rychlejší. -
13.5.2020 vylepšení Přidán datum poslední úpravy stránky na detail stránky. -
27.5.2020 vylepšení Zpříjemnili jsme hromadnou úpravu štítků. Všechny navrhované štítky se nyní zobrazují okamžitě, bez jakéhokoli čekáni. Více informací
28.5.2020 vylepšení Další zrychlení, tentokrát se jedná o stránku Příležitosti k odkazům. V extrémním případech se stránka načetla až po 100 sekundách - to je nepřípustné, takže jsme čas načtení snížili na pouhé 2 sekundy! -
5.6.2020 vylepšení Další vylepšení pro všechny naše uživatele. Do sekce stránky nyní můžete sami přidávat hromadně vlastní stránky, které za Vás budeme kontrolovat. Více informací
7.6.2020 vylepšení Připravili jsme pro vás pokročilé filtrování klíčových slov pomocí štítků. Nyní lze jednoduše veškerá pravidla kombinovat a dosáhnout tak požadovaného výsledku! Více informací
8.6.2020 vylepšení Vyzkoušejte sílu našeho API. Přidali jsme možnost využívat API i novým zákazníků s trial účtem. Více informací
8.6.2020 vylepšení Na přehledu stránek jsme umožnili analýzu i stránek, obsahující diakritiku v URL. Ty do teď vraceli stavový kód 404. Více informací
9.6.2020 vylepšení Zrychlili jsme detail jednotlivých domén na stránce "Příležitosti k odkazům". Ve většině případů jsme domény nestihli přepočítat a stránka se vůbec nenačetla - tak tomu již není a stránka je načtená během pár vteřin! -
10.6.2020 vylepšení Přepracovali jsme strukturu databáze a to přineslo další zrychlení načítání aplikace v řádu procent. -
10.6.2020 vylepšení Zrychlili jsme hvězdičkování záznamů v sekci moje uložené weby. Odebrali jsme čekání na odepověď serveru. Díky tomu hvězdičkování probíhá okamžitě. Více informací
24.6.2020 vylepšení V sekci Moje uložené weby můžete nově řadit podle jednotlivých sloupců. Více informací
24.6.2020 vylepšení Do nástoje Hromadný požadavek na indexaci Seznam.cz jsme přidali přehled se detailním stavem všech url adres. Více informací
12.7.2020 vylepšení V analýze obsahu na detailu stránky nyní zvýrazňujeme slova, která jsou ke stránce napojena jako cílova. -
14.7.2020 vylepšení Při nastavování jednorázové analýzy - Návrh klíčových slov, nyní můžete jednoduše zaškrtnou všechny nešeptávače najednou. Ušetříte několik kliků. -
16.7.2020 vylepšení Do tabulky historie klíčových slov jsme přidali další vychytávku. Řádek se souhrnem, kde je suma nebo průměr sloupce. -
20.7.2020 vylepšení Do menu projektu jsme přidali možnost přehledu historie jednorázových analýz souvisejících s projektem - pokud je připínáte. -
24.7.2020 vylepšení V přehledu odkazů jsme rozšířili Ostatní filtry, kde nyní máte možnost rozšířeného hledání ve sloupcích Aktivní od-do. -
24.7.2020 vylepšení Pro váš lepší přehled, nově v sekci Účet a tarif zobrazujeme, který den končí vaše předplatné. -
28.7.2020 vylepšení V přehledu odkazů nyní můžete editovat poznámky přímo v tabulce bez nutnosti otevírat editaci odkazu. -
28.7.2020 vylepšení V sekci Jednorázové analýzy / Vaše kredity jsme nově přidali tabulku s přehledm historie kreditů. -
10.8.2020 vylepšení Pro všechny zákazníky jsme zjednosušili nákupní proces SEO školení / SEO tréninku. Nyní lze dokoupit tyto doplňkové služby přímo při objedávce tarifu. Při předplatném tarifu Collabimu na více měsíců dokonce s výraznou slevou. -
11.8.2020 vylepšení Přesunuli jsme ve výsledcích jednorázové analýzy hledanosti sloupečky, Searches total (current month) a Searches total (avg. per month), pro lepší přehlednost - hned na začátek. -
11.8.2020 vylepšení Přidali jsme možnost zanechat zpětnou vazbu na stránkách nápovědy Collabimu. -
11.8.2020 vylepšení V tabulce historii exportu nyní zobrazujeme údaje rok dozadu. -
12.8.2020 vylepšení Při vytváření nových reportů můžete nově využít jednodušího zadání datumu k porovnání. Předchozí období, rok a vlastní. -
12.8.2020 vylepšení Při přidávání souvisejících klíčových slov na detailu klíčového slova nově můžete zároveň určit štítky a cílovou stránku. Více informací
21.8.2020 vylepšení V exportu klíčových slov jsme nově přidali sloupce pro změnu pozic oproti předešlému měření. Více informací
25.8.2020 vylepšení Přidali jsme novou stránku "Novinky od Collabimu" do sekce "Jak na SEO". -
25.8.2020 vylepšení Vylepšili jsme úpravy přímo v rozhraní na stránkách klíčových slov, odkazů, a historie jednorázových analýz. -
26.8.2020 vylepšení Do Google Data Studio konektoru pro list klíčových slov jsme přidali sloupec se štítky. -
26.8.2020 vylepšení Na detailu klíčového slova u bloku "Související klíčová slova" nyní zobrazujeme i průměrnou hledanost. Více informací
26.8.2020 vylepšení Přidali jsme více sloupců, které je možné si zobrazit v sekci moje uložené weby. -
26.8.2020 vylepšení Upravili jsme jména výsledných souborů z jednorázových analýz. Pokud zadáte název analýzy, soubor se podle něho bude jmenovat. -
26.8.2020 vylepšení Do jednorázové analýzy hledanosti jsme přidali sloupeček s Google CPC. -
26.8.2020 vylepšení Na detail stránky jsme přidali tabulku historie slov, která na danou stránku ukazovala. -
1.9.2020 vylepšení Nově si můžete na exportu klíčových slov můžete vyexportovat historii hledanosti. -
9.9.2020 vylepšení Při ukládaní klíčových slov v GA/PPC analýze a při zakládaní projektu nově můžete nastavit štítky a cílovou stránku. -
22.9.2020 vylepšení V přehledu klíčových slov nyní můžete filtrovat dle data měření pozic. -
23.9.2020 vylepšení Nově na detailu stránky zobrazujeme data o návštěvnosti, získané z Google Analytics a Search Console. -
2.10.2020 vylepšení Nově v sekce GA/PPC analýzy můžete filtrovat data dle štítků slov v Collabimu a taky dle hledanosti a pozice ve vyhledávačích. -
2.10.2020 vylepšení Na přehled odkazů jsme přidali možnost filtrovat dle závažnosti nalezené chyby. -
10.10.2020 vylepšení Při hromadném importu klíčových slov ze souboru nově využijete našeptávání štítků z vašeho projektu. -
13.10.2020 vylepšení V rámci propojení Collabimu s Google Data Studiem, jsme do propojovacích formulářů přidali našeptávání štítků z vašich projektů. -
22.10.2020 vylepšení Myslíme i na naše zákazníky na než dopadla současná koronavirová krize. Dočasně nabízíme PAUSE tarif zcela zdarma. Neruště účet, přepněte na PAUSE tarif. -
23.10.2020 vylepšení Všechny exporty se nyní ukládají ve standardizovaném formátu xlsx pro Microsoft Excel. -
28.10.2020 vylepšení Další usnadnění pro uživatele - do řady formulářů jsme doplnili našeptávání cílové URL. -
28.10.2020 vylepšení Zlevnili jsme analýzu Pozice a Hledanost pro vyhledávač Google CZ Mobile. Z původních 0.9 na 0.14 kreditů za klíčové slovo. -
29.10.2020 vylepšení Zrychlili jsme kopírování klíčových slov do schránky na přehledu klíčových slov. Nyní není problém kopírovat do schránky až desítky tisíc slov naráz. -
29.10.2020 vylepšení Pokud na přehledu klíčových slov aktivujete filtr na sloupec, který není viditelný, dáme Vám o tom vědět. -
29.10.2020 vylepšení Zpřehlednili jsme nastavení notifikací pro uživatele v sekci Mé údaje a slevy. -
29.10.2020 vylepšení Vylepšili jsme měření stránek. To nyní kontroluje mnohem více faktorů a vytváří pro Vás doporučení, pro optimalizaci stránek. -
29.10.2020 vylepšení Nově při vyběru datumu žlutě označujeme dnešní datum. -
29.10.2020 vylepšení Sjednotili jsme všechny notifikace týkající se doporučení do jediné. Všechny informace tak budete dostávat pohromadě v jediném mailu. -
3.11.2020 vylepšení Výrazně jsme zlevnili cenu (o ~40%) za měření dalšího vyhledávače pro klienty s tímto aktivovaným doplňkem. -
10.11.2020 vylepšení Průzkumník klíčových slov je tady! Zjistěte veškeré statistiky pro klíčové slovo/frázi během okamžiku. -
12.11.2020 vylepšení Některé grafy v Collabimu jsou interaktivní, poznate je podle hlášky. Tážením myši po grafu se zobrazí okno, pomoci kterého se dostanete do přednastavené historie klíčových slov. -
12.11.2020 vylepšení Na detailu stránky si nově můžete ověřit její indexaci pomocí náhledu ve vyhledávači. -
13.11.2020 vylepšení Do analýzy obsahu v sekci stránky jsme přidali možnost filtrovat stránky dle jejich autora. -
18.11.2020 oprava chyby Na přehledu klíčových slov jsme u grafu pozic opravili barevnou škálu. -
21.11.2020 vylepšení Tabulka s TOP 10 výsledky na Průzkumníku klíčových slov lze nyní vyexportovat do Excel souboru. -
21.11.2020 vylepšení Z tabulky návrhů klíčových slov na detailu klíčového slova se jednoduše můžete prokliknout do průzkumníka klíčových slov a získat dodatečná data. -
22.11.2020 vylepšení Na detail stránek s aktivním doporučením "Duplicitní title/meta description" jsme přidali seznam všech URL, se kterými tato stránka tvoří duplicitu. -
22.11.2020 oprava chyby Odstranili jsme problém s rychlostí importu odkazů, které obsahovali velké množství různých webů. Pro importy s 50 a více weby je zrychlení až desetinásobné. -
22.11.2020 vylepšení Na detail stránky jsme přidali údaj o tom, kdo je autorem stránky (Collabim / uživatel). -
26.11.2020 vylepšení Sjednotili jsme vzhled tabulek napříč Collabimem. Pro snadnější orientaci jsou tabulky pruhované, jednotlivé sloupce oddělené rámečkem a číselné hodnoty jsou zarovnané vpravo. -
27.11.2020 vylepšení Sjednotili jsme vzhled a chování všech filtrů. Prvky filtrů jsou stejně vysoké a optimalizované i pro menší obrazovky. Zároveň je na všech stránkách explicitně využito filtrovací tlačítko pro odeslání všech požadovaných hodnot najednou. -
4.12.2020 oprava chyby Duplicitní stránky na detailu stránky, které se nenachází již nejsou odkazy a nemůže se stát, že by uživatele dovedly na stránku, na kterou nemají přistup. -
4.12.2020 vylepšení Odkazy na SEO faktory u doporučení na přehledu stránek nyní mají ikonku externího odkazu, tedy nematou uživatele. -
7.12.2020 vylepšení Nově při výběru projektu v menu se nabízí nejprve ohvězdičkované (oblíbené) projekty. -
10.12.2020 vylepšení Na přehled doporučení jsme přidali proklik do SEO faktoru, stejně jako tomu je na přehledu všech stránek. -
10.12.2020 vylepšení Z měření stránek jsme vyjmuli stránky obsahující řetězec přesměrování. Díky tomu počet nalezených doporučení neobsahuje zdvojené informace. Tyto stránky jsou označeny vlastním doporučením "vyjmuto z měření". -
10.12.2020 vylepšení Vylepšili jsme řazení na přehledu doporučení. To nyní řadí podle závažnosti společně s počtem stránek. Doporučení s nenulovým počtem dotčených stránek doporučením, se vždy zobrazí navrch. -
14.12.2020 vylepšení Na detailu stránky v kartách Analýza obsahu a Aktuálně připojená slova jsme doplnili pár tooltipů, aby bylo jasné co je co. -
17.12.2020 vylepšení Do výsledků svatého grálu, návrhu klíčových slov a analýzy pozice a hledanosti byl doplně sloupec "Words count", který udává počet slov v dané frázi. Rychlostí blesku tak najdete long-tailové výrazy, stačí seřadit! -
29.12.2020 vylepšení Zlepšili jsme vzhled tabulky návštěvnosti na detailu stránky. -
29.12.2020 vylepšení Upravili jsme menu sekce stránky. Nyní je nabídka přehlednější a rychleji se tak dostanete ke kýženému přehledu. -
29.12.2020 vylepšení Upravili jsme přehled detailu klíčového slova. Je více intuitivní upravit štítky, četnost měření či cílovou stránku. Nově u každé nastavené položky jen klikenete na Upravit a je to. -
14.1.2021 vylepšení Zrychlení Průzkumníku klíčových slov. Jednotlivé bloky s daty se nyní načítají o několik vteřin rychleji. -
14.1.2021 vylepšení Nově můžete otevřít Moje uložené weby bez toho, že byste vstoupili do projektu. -
28.1.2021 vylepšení Do okna detail poznámky v detaillu klíčového slova jsme přidali datum vytvoření poznámky v marketingovém deníku. -
29.1.2021 vylepšení V celé aplikaci jsme sjednotili tlačítka pro ukládání klíčových slov. Nyní slovo po přidání snadno smažete, nebo se snadno prokliknete na jeho detail. -
29.1.2021 vylepšení Přidali jsme proklik na klíčová slova s vybraným štítkem ze stránky marketingového deníku. -
3.2.2021 vylepšení Ted’ v sekci detailu stránky můžete přeměřit technické údaje i pro jednu stránku. -
8.2.2021 vylepšení Spustili jsme pro Vás nový doplněk Měření dostupnosti. Pomocí tohoto doplňku můžete snadno a efektivně měřit dostupnost vašeho webu. Více informací
11.2.2021 oprava chyby V tabulce historie exportu jsme odstranili problém s řazením dle datumu v anglické verzi. -
11.2.2021 oprava chyby Měření dostupnosti hodnotíme nově nejen podle stavu odpovědi z webu(stavovový kód), ale i podle navráceného obsahu. -
18.2.2021 vylepšení Několikanásobné zrychlení kontroly zpětných odkazů. Nyní prioritně přeměříme odkazy, u kterých kontrolu vyžádáte manuálně. -
25.2.2021 vylepšení Aktualizovali jsme a doplnili překlady pro naše zákazníky ze Slovenska. -
26.2.2021 vylepšení Vylepšili jsme hromadnou úpravu štítků na klíčových slovech a uložených webech. Štítky, které chcete přidat nebo odebrat nyní potvrdíte jedním společným tlačítkem. -
26.2.2021 vylepšení Přidali jsme nový filtr do přehledu KW. Nyní lze filtrovat KW i na základě poznámky, kde lze využít i regulárního výrazu. -
26.2.2021 vylepšení V přehledu Historie jednorázových analýz nově můžete i zpětně připnout analýzku ke konkrétnímu projektu. -
27.2.2021 vylepšení V přehledu uživatelů teď můžete zaslat žádost o nové heslo na emailovou adresu uživatele. -
27.2.2021 vylepšení V detailu klíčového slova můžete kliknout na tlačítko upravit/odstranit klíčové slovo a zde ho můžete rovnou i odstranit. -
27.2.2021 vylepšení V detailu klíčového slova můžete nově "Zobrazit výsledky site:" pro váš projekt. Skrze tento operátor můžete krom vyhledávání pouze na dané doméně také kontrolovat počet indexovaných záznamů daným vyhledávačem. -
11.3.2021 oprava chyby V přehledu peněženky v sekci Účet a tarif, jsme odstranili problém s řazením tabulky dle datumu. -
11.3.2021 oprava chyby V sekci Odkazy, linkbuilding v tabulce příležitostí k odkazům jsme opravili problém s filtrováním dle reklamního systému AdSense/Sklik. -
24.3.2021 vylepšení Připravili jsme pro Vás novou analýzu pro KGR (Keyword Golden Ratio) v rámci analýzy pozic a hledanosti. Více informací
15.4.2021 vylepšení Z grafů rozložení pozic klíčových slov se lze nyní proklinout na přehled klíčových slov se zadanými filtry z grafu. -
6.5.2021 oprava chyby Jednorázové analýzy lze nyní stáhnout i v mobilním zařízení. -
6.5.2021 oprava chyby Na rychlém přehledu změn klíčových slov opraveno řazení dle datumů. -
11.6.2021 vylepšení Nově detekujeme výsledek vyhledávání na Google typu tabulka - u snippetu z vyhledávání uvidíte "extended snippet description: table" -
2.7.2021 oprava chyby Oprava řezení dle data měření na přehledu klíčových slov i rychlém přehledu. -
18.7.2021 vylepšení Na přehled štítků jsme přidali souhrnný graf hledanosti oštítkovaných slov. -
19.7.2021 vylepšení Nově detekujeme výsledek vyhledávání na Google typu návod - u snippetu z vyhledávání uvidíte "extended snippet description: step by step" -
20.7.2021 vylepšení Nový, univerzální GDS konektor Více informací
22.7.2021 oprava chyby Opraven filtr "Typ webu" v příležitostech k odkazům -
7.9.2021 vylepšení Export klíčových slov nyní u SERP features local pack ukazuje pozici, na které se ukazuje váš web. -
12.9.2021 oprava chyby Opravili jsme chybu s občasným nenačtením grafů nad tabulkou klíčových slov konkurence. -
12.9.2021 vylepšení Výrazně jsme zrychlili načtení Svatého grálu pro domény s cestou za doménou, tedy např. "https://www.alza.cz/hobby" apod. -
13.9.2021 vylepšení Vylepšili jsme import klíčových slov z Excelu aby zvládnul list s vysokým počtem sloupců. -
16.9.2021 vylepšení Vylepšili jsme API pro Indexed Pages, nyní při zadání chybného tvaru nebo datového typu Vám bude vrácen popis problému. Více informací
16.9.2021 oprava chyby Opravili jsme chybu při hromadném ukládání z návrhu slov. Nyní hromadné ukládání funguje bez problémů, včetně ukládání se zvolenými štítky. -
17.9.2021 vylepšení Vylepšili jsme zadávání odkazů pro linkbuilding. Aplikace si nyní dokáže poradit s některými nepřesně zadanými adresami - například s adresami bez zadaného protokolu. Také Jsme upravili odpovědi v případě, že adresa nebyla zadaná správně, nebo chyběla. -
24.9.2021 vylepšení Vylepšili jsme automaticky posílané e-maily ohledně dokončení měření stránek projektů. Nyní se lze přímo z e-mailu prokliknout na přeměřené projekty. -
5.10.2021 vylepšení Collabim nově kontroluje, jestli titulky stránek zobrazené vyhledavačem google při vyhledávání klíčového slova odpovídají skutečným titulkům na stránkách. V detailu klíčového slova a ve snippetech z vyhledávání zobrazí křížek, pokud se výsledky liší. Po najetí na křížek můžete vidět skutečný titulek. Více informací
14.10.2021 vylepšení Při výpadku či nedostupnosti Vašeho webu se lze nyní prokliknout na více informací přímo z přijatého e-mailu. -
20.10.2021 vylepšení Přidali jsem výběr štítků při importu slov, nyní si můžete vybrat jestli ke stávajícím štítkům štítky přidáte, nebo je nahradíte novými a původní přepíšete. -
20.10.2021 vylepšení Sjednotili jsme hlavičku u Curl pro všechny služby Collabimu, pro jednodušší nastavení whitelistu na Vašich stránkách pro Collabim. Více informací
21.10.2021 vylepšení Přidali jsme proklik na detail klíčového slova u snippetů z vyhledávání. -
25.10.2021 vylepšení Upravili jsme pro vás zobrazení emailu u kontrol robots.txt, nyní je v emailu proklik kde můžete nastavit adresu robots.txt ve vašem projektu -
25.10.2021 vylepšení Nově při importu jednorázové analýzy s měřením KGR - (Keyword Golden Ratio), jsme zlepšili přehlednost v tabulce s výsledky měřených slov. Pokud je hledanost nulová nebo větší než 250, což je potřeba pro vyhodnocení vhodnosti klíčového slova či fráze pro KGR analýzu, zobrazíme ve sloupcích (AllInTitle total results a KGR score), že klíčové slovo není vhodné pro KGR - (Not eligible). -
18.11.2021 oprava chyby Nově se automaticky nastavuje jazyk při přihlášení podle nastavení jednotlivého uživatele, pokud uživatel nemá nastaven jazyk, pak se jazyk nastaví podle prohlížeče. -
29.11.2021 vylepšení Ve výsledcích Svatého grálu jsme rozdělili sloupec URL na další dva sloupce a to doména a cesta. -
29.11.2021 vylepšení V tooltipu grafů na přehledu odkazů jsme přidali odkaz na rychlý přesun do tabulky přidaných odkazů s filterem. -
17.12.2021 vylepšení Výrazně jsme pro vás zrychlili přehled štítků a simulátor zlepšení pozic. Načtení tabulky by nyní mělo trvat maximálně několik vteřin. -
22.12.2021 vylepšení Na SEO Doporučení jsme přidali filtr na autora. Filtr na autora v přehledu stránek nyní ukazují pouze autory, kteří přidali nějaké stránky. -
5.1.2022 vylepšení V sekci "Klíčová slova konkurence" naleznete nový filtr pro "Content gap". Nově můžete vyfiltrovat pozice, které jsou lepší, nebo naopak horší jak vaše konkurence. -
16.1.2022 vylepšení Na všech vstupech s našeptávačem nyní automaticky vybereme vyhledávací políčko, takže můžete okamžitě psát a vyhledávat položku z našeptávače. Více informací
17.1.2022 vylepšení V emailu o opětovné dostupnosti jsme přidali odkaz na váš webmonitoring. -
24.1.2022 vylepšení Štítky jsou nově při výběru k filtrování řazené podle názvu namísto počtu slov k nim přiřazených. Více informací
1.2.2022 oprava chyby V detailu stránky se nyní zobrazuje autor, který ji přidal. -
1.2.2022 vylepšení Všude, kde to dávalo smysl, jsme na Collabimu přidali inteligentní zkracování url odkazů. -
9.2.2022 vylepšení Zrychlili jsme načítání dashboardu s přehledem všech projektů (ten výchozí) v přůměru podle GA o 35%. -
18.2.2022 vylepšení Přidali jsme dvě nové záložky do průzkumníku klíčových slov. V první záložce naleznete výrazy obsahující hledanou frázi. Druhá záložka vyhledá klíčová slova, která rankují na TOP 10 výsledků ze SERPu pro originální klíč. slovo. Více informací
23.2.2022 oprava chyby Opravili jsme ukládání štítků v sekci moje uložené weby. Nyní lze správně jednotlivým webům přidávat štítky pro jejich filtrování a orientaci v projektu -
28.2.2022 vylepšení Při nalezení problému 404 na stránkách posíláme notifikaci hned druhý den, místo až ve čtvrtečním souhrnu. Více informací
1.3.2022 vylepšení Zvýšili jsme spolehlivost real-time komunikace s naším serverem. Části aplikace, jako například průběh importu klíčových slov, načítání jednorázových analýz, doručení notifikací, aj. jsou nyní mnohem spolehlivější a rychlejší. Více informací
1.3.2022 oprava chyby Opravili jsme chybu při odstranění plateb, rozpočtů a dalších míst, kde při výpadku JavaScriptu mohli uživatelé dostat chybu 405. -
2.3.2022 oprava chyby Opravili jsme špatné rozpoznávání Google featured snippetů. Všechny featured snippety nyní opět počítáme jako první pozici v SERPu. -
2.3.2022 oprava chyby Opravili jsme chybu, která znemožňovala smazání uložených webů. Tlačítko "Odstranit web" nereagovalo. -
14.3.2022 vylepšení Vylepšili jsme naše API, nyní vás při chybném vložení parametrů upozorní na konkrétní chybu. Více informací
25.4.2022 oprava chyby Doplnili jsme data do Collabim Index grafu po jeho krátkém výpadku od 22.4.2022 do 24.4.2022. -
12.5.2022 vylepšení Do Průzkumníka klíčových slov jsme přidali tlačítko pro nahlášení špatné relevance navržených slov. V budoucnu nám tato hlášení pomohou eliminovat špatně navržená klíčová slova. Více informací
12.5.2022 vylepšení Vylepšili jsme sledování konkurence aby bylo možné sledovat všechny subdomény konkurenta. Stačí si přidat konkurenta ve formátu *.example.com. Více informací
13.5.2022 vylepšení V emailu a v collabimu jsme změnili názvy projektu pro snadnější orientaci, přidali jsme url adresu do názvu reportu. -
19.5.2022 oprava chyby Změnily jsme viditelnost ikony userbacku, na mobilu se skryje pod otevřené okno intercomu jinak zůstává stále viditelné. -
19.5.2022 oprava chyby Vylepšili jsme API, nyní Vás při nevložení parametrů upozorní na konkrétní problém. -
19.5.2022 oprava chyby Vylepšili jsme API, při dotazu na historii pozic klíčových slov lze získat data z jednoho dne. -
20.5.2022 vylepšení Přidán odkaz k nastavení fakturačních údajů do vysouvacího menu vpravo nahoře. Více informací
20.5.2022 vylepšení Změnili jsme aby položka Rozložení pozic v podmenu Konkurence se ukazovala vždy. Více informací
23.5.2022 vylepšení Při exportu tabulky PPC reklamy v detailu klíčového slova se nyní exportuje nezkrácená URL adresa. -
30.5.2022 vylepšení Vylepšili jsme validaci Seznam webmaster tool klíče, nyní je klíč po každé změně znovu zkontrolován a uložení nevalidního klíče není možné. Více informací
2.6.2022 vylepšení Přidali jsme vyskakovací okno na přehled projektu u nově založených projektů upozorňující na nedostatek dat k zobrazení. -
3.6.2022 vylepšení Přidali jsme možnost kopírovat cílovou URL tam kde je našeptávač pomocí Ctrl+C nebo tlačítkem pod adresním řádkem. -
6.6.2022 vylepšení Na přehledu Market share jsme sjednotili osy Y pro prvotní a koncový stav na sloupcovém grafu. Nyní oba grafy mají stejnou maximální hodnotu a vizuálně je můžeme zkontrolovat. Více informací
6.6.2022 vylepšení Sjdednotili jsme časové období pro data z GA a GSC. Pro obě služby nyní uvidíte data za poslední 3 měsíce. Více informací
7.6.2022 vylepšení Předělali jsme přehled konkurence. Nyní můžete použít pokočilé filtery na Vaše klíčová slova, přesouvat si sloupce pro jejich lepší přehlednost a tak efektivněji získat náskok před Vaší konkurencí. Více informací
27.6.2022 vylepšení Průzkumník klíčových slov nyní zobrazuje CPC ve měně pro zvolený stát průzkumu. Více informací
27.6.2022 vylepšení Nyní se dlouhé URL adresy rozbrazují se zkráceným zápisem. (příklad: doména.com/cesta/ke/stránce -> doména.com/.../stránce) Více informací
1.7.2022 vylepšení Na přehled problémů na stránkách jsme přidali i ostaní SEO doporučení, abyste všechny návrhy na vylapšení měli pěkně na jednom místě. Karta se nyní jmenuje Nejnovější SEO doporučení. -
3.7.2022 vylepšení Na přehledu klíčových slov a přehledu konkurence jsme přidali filtrování podle hledanosti na Seznamu. Zároveň můžete filtrovat, jestli mají daná klíčová slova hledanost zároveň na Googlu a Seznamu nebo stačí, aby měla hledanost alespoň na jednom z nich. Více informací
7.7.2022 vylepšení Při vytváření nového projektu se automaticky založí výchozí kategorie odkazů. -
7.7.2022 oprava chyby Opravili jsme chybu, která při navrhování nových klíčových slov ve víceřádkovém módu neumožňovala přidat více než jedno slovo. Klávesa "Enter" odeslala formulář, nyní vytvoří novou řádku. -
7.7.2022 vylepšení Na stránce s výňatky lze nyní vypsat více výňatků než 10. Více informací
13.7.2022 oprava chyby Platby u odkazů nyní mohou mazat i uživatelé s autorizací Editor. Více informací
13.7.2022 vylepšení Na přehledu stránek jsme přidali sloupec s počtem propojených klíčových slov. Více informací
15.7.2022 vylepšení V pravidelných reportech můžete nově nastavit více štítků! Více informací
19.7.2022 vylepšení Zprovoznili jsme účet vedený v EUR, ten bude automaticky doplněný na nových výzvách k platbě bankovím přvodem tam, kde má klient nastavenou platbu v Eurech. -
19.7.2022 oprava chyby Upravili jsme bookmarklety Svatého grálu. Nyní bookmarklet otevírá odkaz na stránku bez www, tedy na kořenovou doménu. Více informací
20.7.2022 vylepšení Přidali jsme nový přehled stavu projektu - MARKET dominátor, který respektuje teoretickou návštěvnost jednotlivých klíčových slov. Více informací
2.8.2022 vylepšení Abychom vám ušetřili čas s klikáním prošli jsme Collabim a nastavili pozici kurzoru po načtení stránky na často používaná vyhledávací pole, takže už nemusíte klikat, stačí rovnou psát. -
5.8.2022 vylepšení Na přehledu výsledků jednorázové analýzy pozice a hledanosti se nově zobrazují výsledky i z Google - obrázky, je-li tento vyhledávač navolen. Více informací
26.9.2022 vylepšení Průzkumník klíčových slov se nadále nepokouší o nápravu zadaného výrazu, způsobovalo to v některých případech nepřesnosti -
30.9.2022 vylepšení Vylepšena relevance a počet návrhů průzkumníku klíčových slov. -
14.11.2022 vylepšení Na přehledu klíčových slov jsme přidali ikony, které vám umožní jedním kliknutím automaticky doplnit ke klíčovému slovu cílovou stránku z Googlu nebo Seznamu -
8.12.2022 vylepšení Nově můžete ukládat bloky reportů ze sekce "Reporty" do vlastních profilů, které jsou následně dostupné pro načtení ve všech projektech Vašeho účtu. -
16.1.2023 vylepšení Do našeho API jsme přidali endpoint `MARKET dominator`. Nyní je tedy možné získávat data i pro tuto novou metriku. Jen pozor, stále se jedná o funkci v BETA testování, výstupy se tedy mohou v budoucnu ještě změnit. -
16.2.2023 oprava chyby Odkaz na přehled klíčových slov v druhé lekci sedmidenní výzvy byl změněn. Nyní směřuje na přehled klíčových slov Vašeho prvního projektu. Pokud nemáte vytvořený žádný projekt, odkaz směřuje na nápovědu o klíčových slovech. -
22.3.2023 vylepšení V sekcích "Úprava Odkazu" a "Detail Stránky" se nyní předvyplňuje formulář pro přidání poznámky do marketingového deníku. -
17.4.2023 vylepšení Vylepšili jsme rychlost načítání sekce "Historie klíčových slov". -
20.4.2023 vylepšení Analýza URL indexace nyní viditelněji upozorňuje na překročení 4000 URL adres -
20.4.2023 vylepšení Plošně jsme zrychlili načítání collabimu o 150ms pro každou stránku. -
24.4.2023 vylepšení Nově jsme vylepšili funkci Automatického návrhu klíčových slov, nyní obsahuje nové přehledy, podrobné filtrování, hromadné akce na klíčových slovech a možnost exportu. -
19.5.2023 vylepšení Významě jsme zrychlili importy klíčových slov, klíčová slova se nyní ukládají průměřně 6x rychleji a excelové soubory s velkými počty slov se načítájí 13x rychleji -
30.5.2023 vylepšení Přidána možnost označit kapitolu jako přečtenou v Collabim studiu, umožňuje sledovat postup Vašeho učení. -
5.6.2023 vylepšení Nově sbíráme blok "Lidé se také ptají" ze SERPu Googlu. Data z tohoto bloku lze sledovat na detailu klíčových slov. Export těchto dat je také možný. -
8.6.2023 vylepšení Do exportu jednorázové analýzy jsme přidali datum zpracování -
9.6.2023 vylepšení Přidali jsme možnost hromadně smazat kategorie odkazů. -
13.6.2023 vylepšení Provedli jsme úpravy na naší stránce pro přidání odkazů, abychom vám přinesli ještě lepší uživatelský zážitek. -
14.6.2023 vylepšení Na stránce s přehledem klíčových slov nebudou cílové stránky výchozím nastavením zvýrazněny. Pokud se cílová stránka vyhledávače shoduje s cílovou stránkou, kterou jste nastavili, bude zvýrazněna zelenou barvou. -
29.6.2023 vylepšení Na stránce s podrobnostmi o klíčových slovech nyní můžete zobrazit historická data grafů rozložení pozic a objemu vyhledávání po dobu delší než 12 měsíců. -
29.6.2023 oprava chyby Při přidávání klíčových slov se nyní při vybrání možnosti na přepsání existujících informací přepíšou i přiřazené štítky -
9.7.2023 vylepšení Nyní vám zasíláme e-maily s měřením stránky pouze pokud máte skutečně doporučené SEO tipy pro vaše individuální projekty. -
13.7.2023 vylepšení Pro zrychlení přístupu k projektu, jsme na dashboard přidali do základních informací prokliky na přehled odkazů, stránek a klíčových slov -
14.7.2023 vylepšení Na přehledu historie klíčových slov jsme přidali desetinná čísla pro průměrnou pozici. Tato úprava umožní podrobnější vyhodnocení pozice klíčových slov a poskytne lepší informace pro strategická rozhodnutí. -
19.7.2023 vylepšení Collabim si nyní pomatuje vaši poslední volbu pro návrhy klíčových slov (sklik/googleAds) a autimaticky ji předvyplní. -
25.7.2023 vylepšení Na přehledu klíčových slov nově je možné řadit podle sloupce konkurenčnost google. -
26.7.2023 vylepšení Na detail klíčového slova byla přidána karta s konkurenčností, která udává, jak je složité se s daným klíčovým slovem umístit na předních pozicích. -
1.8.2023 vylepšení Na našem studijním webu (studium.collabim.cz) si nově pamatujeme nastavenou rychlost přehrávání videa. -
7.8.2023 vylepšení Vylepšili jsme funkcionalitu filtrů na stránce s rozložením pozic. Filtr pro datum umožňuje vybrat rozmezí intervalu dvou datumů a nově také obsahuje rychlý výběr termínů (dnes, tento měsíc, rok...). Filtr štítků ukazuje také počet klíčových slov pro jednotlivé štítky. -
16.8.2023 vylepšení K lepší přehlednosti jsme upřesnili filtr hledanosti na přehledu klíčových slov, aby jste přesně věděli, podle čeho filtrujete. -
16.8.2023 vylepšení Stránky jsou nově vyjmuty z měření již od prvního nalezeného přesměrování, čímž se zlepšila relevance SEO doporučení. -
16.8.2023 vylepšení Pro zrychlení práce se nově můžete přes novou záložku na přidávání klíčových slov prokliknout přímo na průzkumník klíčových slov. -
17.8.2023 vylepšení Náš přistávací web, Collabim.cz, se pyšní novým designem. -
22.8.2023 vylepšení Stránka "přidat nová klíčová slova pro projekt" má nyní novou záložku Průzkumník klíčových slov, která po kliknutí otevře v novém okně Průzkumník klíčových slov. -
22.8.2023 vylepšení Abychom vám ušetřili duplicitních upozornění, vyjímáme z měření stránky s přesměrováním. -
24.8.2023 vylepšení Collabim se pomalu převléká do nového kabátu. Hlavička naší aplikace dostala nový vzhled! -
4.9.2023 vylepšení Vylepšili jsme automatické načítání odkazů z URL adresy. Aplikace Vás upozorní, pokud je chybně zadaná URL adresa nebo pokud na adrese není nic nalezeno. Navíc byl celý proces doplněn o nové informativní zprávy. -
10.9.2023 vylepšení Kompletně jsme předělali vzhled i funkčnost našeho levého menu, nyní jsou všechny položky vázané na Váš projekt. -
19.9.2023 vylepšení Hledáte číslo, které vyjádří, jak na tom Váš projekt je? Teoretická návštěvnost bere v úvahu nejen pozice, ale i hledanost klíčových slov. Proto je ideální metrikou pro sledování "zdraví" projektu. Najdete jí nejen na přehledu projektu, ale i v Market dominátoru. -
19.9.2023 vylepšení Sjednotili jsme prezentace grafů na rozložení pozic u klíčových slov i na konkurenci tak, aby byly konzistentní se zbytkem Collabimu. Nyní všechny zobrazují informace po směru hodinových ručiček. -
20.9.2023 vylepšení Nyní můžete smazat klíčová slova, stránky, webové stránky a kategorie aktivit na našich čtyřech stránkách - Přehled klíčových slov, Přehled stránek, Přehled webových stránek a Kategorie aktivit - bez nutnosti obnovovat stránku. Tato aktualizace vám umožní provádět tyto akce rychleji. -
3.10.2023 vylepšení Vzhledem k minimálnímu využití jsme odstranili možnost měření robotstxt souborů z našich projektů. -
4.10.2023 vylepšení Zlepšili jsme přístup ke změnám pozic klíčových slov na hlavním přehledu projektu. Odkazy, které dříve směrovaly na stránku “Rychlý přehled,” vás nyní přesměrovávají na “Přehled klíčových slov” s předdefinovanými filtry, poskytujícími stejné informace, na které jste zvyklí. -
24.10.2023 vylepšení Na přehledu klíčových slov nyní můžete označit klíčová slova půl-hvězdičkou. Označená slova poté budou automaticky měřená každý týden. -
2.11.2023 vylepšení Nevíte který z Vašich projektů potřebuje Vaši pozornost? V hlavičce při výběru projektů nyní vidíte vedle každého projektu grafy změn teoretické návštěvnosti za posledních sedm dní. -
30.11.2023 vylepšení Snížili jsme režijní čas ručního přeměření stránek a klíčových slov -
1.12.2023 vylepšení Vylepšili jsme vzhled stránky pro nastavení účtu -
13.12.2023 vylepšení Pro větší přehlednost jsme na přehledu projektu rozddělili grafy teoretické návštěvnosti pro jednotlivé vyhledavače. -
14.12.2023 vylepšení Vylepšili jsme vzhled stránky pro přehled notifkací -
14.12.2023 vylepšení Vylepšili jsme vzhled stránky nástrojů -
14.12.2023 vylepšení Vylepšili jsme vzhled stránky využití účtu a přidali jsme na tuto stránku i historii pohybu kreditů. -
21.12.2023 vylepšení Zrychlili jsme načítání nástroje: "Collabim databáze" na analyzéru klíčových slov -
3.1.2024 vylepšení Přidali jsme detailní návod jak správně odpojit Google Data Studio, pokud bylo špatně připojené. https://help.collabim.cz/datova-napojeni/google-data-studio-univerzalni-konektor -
18.1.2024 vylepšení Přidali jsme novou funkci: "Hlídač cizích reklam", která Vás upozorní, když konkurence Vašeho webu začne přidávat reklamy na Vaše klíčová slova. -
23.1.2024 vylepšení Vyčistili jsme data u funkce: "Průzkumník výsledků vyhledávačů", nyní bude funkce obsahovat výrazně méně duplicitních záznamů. -
8.2.2024 vylepšení Do hlavní menu jsme přidali novou funkci na sdílení stránky, nachazející se v pravém horním rohu. Po kliknutí na tlačítko se Vám vygeneruje stránka kterou můžete sdílet s ostatními. -
12.2.2024 vylepšení Do záložky: "Collabim databáze" v analyzéru klíčových slov jsme přidali nové tlačítko, které Vám umožní rychle začít KGR analýzu. -
14.2.2024 vylepšení Výrazně jsme zrychlili načítání seznamu stránek, nyní se seznam načte až 15x rychleji. -
20.2.2024 vylepšení Výrazně jsme zrychlili export klíčových slov u velkého množství klíčových slov. -
26.2.2024 vylepšení Při přidání nového odkazu systém automaticky nabídne přidání nového klíčového slova do sledování podle zadaného anchor textu, pokud již takové slovo neexistuje. Stejně tak přibyla tato možnost na editaci odkazu. Pokud slovo existuje, anchor text se stane odkazem na detail klíčového slova ve sledování. -
11.4.2024 vylepšení Ve Snippetech z vyhledávání a na detailu klíčového slova, nyní můžete vidět i "Rich Snippety" tzn hodnocení, hvězdičky atd. -
29.4.2024 vylepšení Tlačítko na sdílení stránky je zpět! Navíc jsme přidali link na registraci do Collabimu, kam se automaticky nahraje váš afil kód, pokud jej míáte -
11.6.2024 oprava chyby Umožnili jsme placený export .xlsx pro klienty bez projektu, nyní se zasílá soubor "universal-project". -
11.6.2024 oprava chyby Provedli jsme prohození faktur a zaplacených výzev k platbě. -
11.6.2024 oprava chyby Přidali jsme oddělovače mezi tisíce pro lepší přehlednost využití účtu. -
25.6.2024 Odebrali jsme Log extractor -
8.7.2024 vylepšení Přidali jsme možnost oddělit projekt do nového účtu. Již tedy nadále není třeba mít účet v Collabimu, aby se do něj mohl projekt zmigrovat, je možné vytvořit rovnou nový účet s tímto účtem. Máte-li navíc náš affiliate, bude Vám rovnou připsán přivedený klient. -
23.7.2024 vylepšení odstraněn velký jazykový model Google Gemini z tvůrce článků pro stránky. Nebyly jsme spokojení s jeho kvalitou. -