Změny v aplikaci

  • Úvod
  • Změny v aplikaci

Collabim neustále vylepšujeme.

A protože nechceme tvořit nástroj pro sebe, ale pro Vás, naleznete tu všechny podstatné věci, které na aplikaci s celým týmem provádíme.

Datum Typ Popis Více informací
31.1.2018 vylepšení UX změny na historii změn cílových stránek. Přídána možnost zvolit počet záznamů na stránku, změna pozicování filterů -
31.1.2018 vylepšení Integrace simulátoru vyhledávačů poskytnutého Rudolfem Svátkem Více informací
27.2.2018 vylepšení Návrh klíčových slov z našeptávače Google dostupné ve všech zemích Více informací
7.3.2018 vylepšení Nový filtr v sekci klíčových slov Více informací
12.3.2018 vylepšení Možnost vyhledávat a řadit v historii změn cílových stránek. Více informací
16.3.2018 vylepšení Graf počtu slov na historii rozložení pozic Více informací
16.3.2018 vylepšení Přidání stránky s výpisem historie exportů Více informací
20.3.2018 vylepšení Dodání popisků na našeptávač nových slov (při zadávání do projektu), zda-li se jedná o SKLIK či ADWORDS -
23.3.2018 vylepšení doplnění dokumentace API - aktivity + lepší vysvětlení vytažení historie pozic Více informací
4.4.2018 vylepšení Vylepšení historie jednorázových analýz a přidání možnosti provedenou analýzu zopakovat, či pojmenovat Více informací
5.4.2018 vylepšení Data studio konektory -
5.4.2018 vylepšení Integrace seznam webmaster tools Více informací
5.4.2018 vylepšení Nové endpointy v API (position distribution, market share a keyword position (první a poslední hodnota)) + doplnění dokumentace a postmana Více informací
5.4.2018 vylepšení Obnovení možnosti nákupu kreditů a přímé napojení na platby -
5.4.2018 vylepšení API - dodání možnosti registrace nového účtu pro affil partnery Více informací
5.4.2018 vylepšení Zrychlení Holy Grail / Svatého grálu Více informací
9.4.2018 vylepšení Pokud má klient slevu nebo příplatek na svém tarifu, tak bude mít označený svůj plán, a na něm zvýrazněné změny -
9.4.2018 oprava chyby Oprava problému zobrazení stránek přes Seznam webmaster tools (v indexu a navštívených robotem) Více informací
9.4.2018 oprava chyby Oprava problému s neměřením klíčových slov v některých případech (třetí výhledávač na projektu u některých klientů) -
11.4.2018 vylepšení Přidána možnost vstoupit do historie klíčových slov a collabim index. (Napřímo pomocí odkazu v sekci "Klíčová slova", nebo pomocí drag-to-select funkce z grafu "Historie rozložení pozic" respektive "Historie Collabim indexu" na stánce přehledu). Více informací
13.4.2018 vylepšení Přidána možnost filtrování klíčových slov podle cílové stránky pomocí regulárních výrazů Více informací
13.4.2018 oprava chyby Oprava řazení datatables podle data přidání -
14.4.2018 vylepšení Historie Market sharu (možnost změnit časový interval, pro který se data zobrazují) + nový endpointy pro tuto historii (lastXDays a from-to) -
16.4.2018 vylepšení Z důvodu bezpečnosti zamezeno použití API uživatelům s příliš názkou úrovní oprávnění Více informací
16.4.2018 vylepšení Přidán bookmarklet pro rychlou analýzu domény otevřené v prohlížeči pomocí Svatého grálu Více informací
17.4.2018 vylepšení Přidána nová jednorázová URL analýza technického stavu domény -
17.4.2018 vylepšení Správné ukazování slev a účtovacích období na stránce Účet a Fakturace -
17.4.2018 oprava chyby Fix exportu Svatého grálu - nyní vám už dáme všechna data -
19.4.2018 vylepšení API - nový parametr "getXDays" (kombinací lastXDays a getXDays u všech endpointů mohu zjistit data pro X dní po daném dni X dní zpět) a nový parametr u distribuce pozic - "tagName", kterým je možno filtrovat data podle tagu Více informací
19.4.2018 vylepšení Vylepšení jednorázového nákupu kreditů, dodána infrmace o způsovy platby a fakturace za dokup. -
19.4.2018 vylepšení Do jednorázové analýzy "Svatého grálu" jsme přidali video, jak tuto analýzu vizualizovat v MS Power BI Více informací
19.4.2018 vylepšení Do přehledu historie klíčových slov byl doplněn výpočet trendu. V tabulce je pro každé slovo dostupný přehledný graf. Přibyla záložka s grafem celkového trendu filtrovaných slov. A možnost filtrovat slova podle štítku. Více informací
23.4.2018 vylepšení Majiteli účtu je umožněno vznášet návrhy, nápady, dotazy atp. a to prostřednictvím "Kontaktního formuláře", na který se dostanete ze sekce "Nástroje". -
23.4.2018 oprava chyby Opraven problém v market sharu (data se zobrazovala pouze pro konkurenci, ne pro daný projekt) -
24.4.2018 vylepšení Přidány nové účty s limity na celý účet místo limitu na projekt Více informací
27.4.2018 vylepšení Aktualizovány úpravy Google a Seznam algoritmů v grafech -
27.4.2018 oprava chyby Byla provedena oprava v grafu Trendů v historii klíčových slov. A to jak u jednotlivých slov tak v celkovém přehledu. Došlo k úpravě barevného podbarvování buněk v tabulce historie klíčových slov. -
30.4.2018 vylepšení Přidána možnost exportu konkurenčnosti google při exportování klíčových slov -
3.5.2018 vylepšení Collabim Wordpress plugin Více informací
3.5.2018 oprava chyby Změna vzhledu formuláře v Market sharu -
3.5.2018 vylepšení Povolení API endpointu user-key, widget a project list pro FREE uživatele -
3.5.2018 vylepšení Ve spojitosti s implementací GDPR do podmínek používání byl pozměněn způsob přidávání uživatelů k existujícím účtům. Nyní je uživatel pozván a je vyžadována jeho aktivace, kterou provede pomocí aktivačního tokenu v doručeném emailu. Více informací
3.5.2018 vylepšení S ohledem na blížící se nutnost zavedení vyhlášky známe pod skratkou "GDPR", jsme byli nuceni upravit proces registrace. Nyní je po registraci vyžadována aktivace učtu pomocí aktivačního tokenu, stejně tak je nechtěnou/neaktivovanou registraci možné snadno zrušit za pomocí obdobného tokenu. -
3.5.2018 vylepšení Z důvodu navýšení bezpečnosti bylo provedeno zašifrování přistupových hesel algoritmem bcrypt, s tím je spojena i úprava způsobu přihlašování. Více informací
4.5.2018 vylepšení Od 4.5.2018 vešli v platnost nové podmínky pro užívání služeb společnosti Collabim s.r.o.. Tyto podmínky zohledňují nařízení evropského parlamentu známe jako GDPR. Každý uživatel při svém prvním přihlíšení dostane všechny změny přímo jako na talíři. Více informací
4.5.2018 oprava chyby Opraven problém s technickou analýzou webu - některé weby byly vyhodnoceny jako 404, ačkoliv stránky existovaly -
6.5.2018 oprava chyby Opraveno vybírání api klíče v profilu uživatele (dříve se po dvojkliku vybral klíč chybně) -
6.5.2018 oprava chyby Upraven výpočet trendu v historii klíčových slov. Nyní se již neberou v potaz slova na pozici nižší než 60. Opraveno označení slov s pozicí horší než 60 na "60+". -
11.5.2018 vylepšení Mezi užitečné nástroje byl přidán "Sitemap Extractor", který usnadní získávání URL adres ze sitemap souborů. -
13.5.2018 vylepšení Úprava exportu klíčových slov z projektu. Nyní je možné exportovat i velké mnoštví klíčových slov. Výsledky jsou pak zařazeny do historie exportu a jsou Vám odeslány e-mailem. -
15.5.2018 oprava chyby Oprava nepřesnosti při výpočtu trendu v historii klíčových slov. -
17.5.2018 vylepšení FREE účty mají nadále každý měsíc k dizpozici 70 kreditů -
18.5.2018 vylepšení Zveřejněny nové tarify - umožňují přelývání slov mezi denním a 14ti denním měřením a již neexistuje omezení počtu slov na projekt Více informací
21.5.2018 vylepšení Spuštěna SK verze našeho webu na https://www.collabim.cz/sk/ Více informací
22.5.2018 vylepšení Přidána 100% sleva pro placené tarify na kurz internetového marketingu na UDEMY - více info na Mé údaje -
25.5.2018 oprava chyby Opravena chyba se zobrazováním hledanosti při změně filtru vyhledávače. Přidán odkaz na detail klíčového slova. -
1.6.2018 vylepšení Při práci se záložkami v historií klíčových slov zůstává aktivní poslední zobrazéná záložka. -
4.6.2018 vylepšení Do API a GDS konektorů přidány hodnoty polí, která pouze odkazovala jako ID na nějaké jiné pole (např. searchEngineId => searchEngineName, nebo projectId => projectName) Více informací
4.6.2018 oprava chyby Na detailu klíčového slova opraveno defaultní řazení tabulky historie změn cílových stránek -
5.6.2018 vylepšení Do sekce nástroje přibyl nový nástroj pro analýzu "access logu". Více informací
5.6.2018 vylepšení V sekci klíčová slova je nyní možné řadit záznamy podle "hvězdičky". -
6.6.2018 vylepšení Do projektu nyní můžete importovat slova přímo z vašeho webu pouhým zadáním URL, stejnou funkci také můžete provádět v rámci jednorázových analýz konkrétně typu technická analýza URL. -
7.6.2018 oprava chyby V sekci "Market share" byla ošetřena chyba s prázdným grafem. -
15.6.2018 oprava chyby Při delší neaktivitě účtu se automaticky dobijí kredity -
18.6.2018 vylepšení Přidán nový api endpoint na agregované pozice klíčových slov Více informací
18.6.2018 vylepšení Jednodušší import klíčových slov do projektu - když budou v souboru chyby, tak je vypíšeme. Takový chybný import lze učinit, následně budou importována jen slova která jsou bez chyb, abyste nemuseli upravovat excel řádek po řádku. -
18.6.2018 vylepšení možnost vymazání projektu když je archivovaný přímo z nastavení webu -
18.6.2018 vylepšení Access log exporter akceptuje nyní logy zabalené ve formátu zip nebo gzip. Více informací
18.6.2018 vylepšení Nástroj pro analýzu access logu byl doplňen o ukládání výsledných souborů do "Historie exportů". Více informací
18.6.2018 vylepšení Do access log exporteru byla přidána možnost získat pouze unikátní url, filtrování výsledku robotů, a odfiltrování podpůrných souborů. Více informací
18.6.2018 oprava chyby Opravena funkcionalita pro přidávání uživatelů do projeků. Nyní je možné opět přednastavit heslo novému uživateli. Opraven odkaz vedoucí na původní přidávání uživatelů. -
25.6.2018 vylepšení Do seznamu podporovaných vyhledávačů byl přidán Google AZ Více informací
3.7.2018 oprava chyby Opraven problém s chybným pořadím sloupců v historii klíčových slov, který vedl k chybnému výpočtu trendu. -
8.7.2018 oprava chyby Opraven problém s řazením podle Aktualizace pozic v přehledu klíčových slov -
8.7.2018 oprava chyby Opraven problém s přechodem do free tarifu, pokud měl uživatel zaarchivovaný účet s překročeným limitem klíčových slov -
16.7.2018 oprava chyby Opraveno zobrazení poslední hodnoty v grafu historie Collabim indexu -
16.7.2018 oprava chyby Opraveno dvojitého zobrazení názvu projektů při přiřazování přístupových práv uživatelů -
16.7.2018 oprava chyby Opravena validace ve formuláři nastevení účtu -
16.7.2018 oprava chyby Opraveno řazení sloupců v tabulce historie klíčových slov -
16.7.2018 oprava chyby Opraveno zobrazování grafu v sekci Konkurence, pod odkazem Historie. -
16.7.2018 oprava chyby Opraveno přenášení filtrů při stránkování a při změně řazení v sekci Aktivity. -
19.7.2018 vylepšení Přepsání nejstarších částí naší aplikace (Odkazy, Finance, Adresář cizích webů a dalších dílčích kousků) => Aplikace nyní reaguje mnohem rychleji. -
20.7.2018 vylepšení Celková hledanost - v přehledu klíčových slov, nebo v jednorázové analýze hledanosti jsme přidali sloupce se součtem hledaností google + seznam. -
23.7.2018 oprava chyby Opraveno možnost vlastního nastavení sloupců v přehledu zpětných odkazů. -
28.7.2018 oprava chyby Opravena kontrola url v Sitemap exporteru. -
3.8.2018 oprava chyby Oprava chybných překladů v aplikaci. -
6.8.2018 vylepšení Byl spuštěn Marketingový deník do veřejné Bety. -
6.9.2018 vylepšení Nyní je možné do jednorázových analýz importovat slova/url adresy z GA, GSC a nebo pomocí získávače slov z URL. Je také možné při importu z GA/GSC využít jednorázového propojení s vaším google účtem, kdy collabim uchovává autorizační token pouze do doby vašeho odhlášení, nebo spuštění jednorázové analýzy. -
6.9.2018 vylepšení Nyní je možné do jednorázových analýz pozic a hledanosti vkládat slova o maximální délce 100 znaků. -
6.9.2018 vylepšení Přidána podpora pro video serp featur na google a seznamu -
6.9.2018 vylepšení Přidána podpora pro scrape serp features na Seznamu -
9.9.2018 oprava chyby Spinner na svatém grálu je už opět vidět -
10.9.2018 vylepšení Zveřejněna aktualizovaná sada GDS konektorů, se zabezpečeným přenosem tokenů. Kompletně přepracovaný konektor agregovaných pozic. -
10.9.2018 vylepšení Zpřístupněn nový užitečný nástroj "Google Analytics PPC analyzer" pro analýzu slov z PPC kamapaní atp. -
10.9.2018 vylepšení Přidána nová jednorázová PPC analýza pro vložená klíčová slova a vybrané domény. -
14.9.2018 oprava chyby Opraven přehled projektu - v grafech a výpisech se zobrazovala historická data i z vyhledávačů, které nejsou na projektu nadále sledovány. -
18.9.2018 vylepšení Nové tarify - ADVANCED, AGENCY, CORPORATION -
29.9.2018 vylepšení Oddělení serpdata databáze - následkem je znatelné zrychlení aplikace -
29.9.2018 vylepšení Upgrade databází na nejnovější verzi mysql -
29.9.2018 vylepšení Déle ukládáme PPC reklamy které jsme našli v serpu -
29.9.2018 oprava chyby Oprava chyby která zapříčínila nepočítání distribuce pozic u trialistů -
29.9.2018 oprava chyby Omezení maximálního počtu dozazů na Cipisek API Seznamu -
29.9.2018 oprava chyby SiteFinder bude tahat z novějších dat - zrychlili jsme přeměřování domén -
2.10.2018 vylepšení Přidán slevový kupón (100% - tedy zdarma :D) pro platící uživatele na Udemy kurz SUPERCHARGE your Facebook Marketing & Facebook Ads in 2019 - najdete v sekci Mé údaje -
2.10.2018 oprava chyby Oprava GDS konektoru "Collabim - keyword positions (lastXDays)". -
8.10.2018 vylepšení Přidána možnost načíst URL ze sitemapy do OTA Url analýzy. -
8.10.2018 vylepšení Upraven Sitemap Extractor tak že se snaží sám nahledat soubor sitemap.xml. -
8.10.2018 vylepšení Přidána možnost v PPC OTA získat klíčová slova z GA a GDS + možnost získávat URL přímo ze sitemapy. Více informací
9.10.2018 vylepšení Přidán slevový kupón na systém RENNIO - 1 měsíc pro balíček BUSINESS zdarma -
15.10.2018 vylepšení Doplněna tabulka historie klíčových slov o informace o poslední naměřené pozici a její zohlednění v grafech. -
16.10.2018 vylepšení Holy grail zobrazuje na grafu nejčastějších vyhledáváčů komplexní informace - nyní jsou čísla vedena i ke slovům, která nejsou public -
16.10.2018 vylepšení Holy grail v organických výsledcích ukazuje i landing pages, a to jak na náhledu tak v exportu -
16.10.2018 vylepšení Holy grail na vstupu bere jakoukoliv url, a vypreparuje si sám doménu (hosta). Uživatel nemusí sám dělat -
19.10.2018 oprava chyby Přepracována histori klíčových slov. Nově se zobrazují u 14 denních slov poslední naměřené pozice a data se používají i k výpočtu trendů a grafů. -
24.10.2018 vylepšení Přepracovali jsme přihlašovací stránku a registraci. Nově můžete využít pro přihlášení do Collabimu svůj účet z facebooku, či googlu. -
9.11.2018 vylepšení Na GDS konektor Keyword list jsme přidali možnost výběru dat jen pro jeden štítek -
11.11.2018 vylepšení Byla přidána možnost načíst gzipovanou sitemapu do SitemapExtractoru. -
11.11.2018 vylepšení PPC GA nástroj nově umožňuje odfiltrovat výsledky bez goalu a transakcí. Byla prodloužena čekací doba pro načtení dat z GA. Více informací
11.11.2018 oprava chyby Oprava v datech pro sekci "Historie klíčová slova", v tabulce a v grafu se nyní nezovabuje 0 u nenaměřených pozic, ale ne nahrazena první naměřenou hodnotou, tím nedochází ke skreslování trendu. -
12.11.2018 vylepšení Ve výpisu odkazů jsou ve sloupci poznámka nyní všechny uložené odkazy v textu poznámky aktivní a otevírají se v novém okně. Nemusíte tak tedy odkazy z poznámek kopírovat, nebo navštěvovat detail odkazu. -
12.11.2018 oprava chyby Návrhy klíčových slov z skliku jsou nyní řazeny podle hledanosti -
12.11.2018 vylepšení Razantní zrychlení Svatého Grálu -
13.11.2018 vylepšení Přidán hromadný dashboard všech Collabim konektorů pro GDS, vylepšeny popisy všech konektorů Více informací
28.11.2018 vylepšení Přidána detekce serp feature - people also ask -
1.12.2018 vylepšení Spustili jsme pro vás https://kategorie-pro-eshopy.cz - místo, kde najdete vždy aktuální feedy kategorií heureky, zbozi a google nákupů v XLSX. Více informací
17.12.2018 vylepšení V PPC analýze je nyní možné si výsledné reklamy nechat profiltrovat podle jedné konkrétní domény. -
7.1.2019 vylepšení Přidána možnost měřit pozice v Indonésii v indonéštině (angličtina již u nás byla možná měřit) Více informací
16.1.2019 oprava chyby Oprava v historii klíčových slov, pro data z přelomu roku, kde docházelo k jejich zanedbání a nezobrazení. -
26.1.2019 vylepšení Zlevnění grálu na 1/5, rozšíření základny získávaných slov na cca 1,75 milionu díky přidáních veřejných dat na základě souvisejících dotazů z Google a Seznam, rozšíření vrácení výstupů z organicu z max 10 000 na 200 000 -
8.3.2019 vylepšení Zvýšení limitu odkazů na projekt v sekci linbuilding pro FREE tarif na 200. -
20.3.2019 oprava chyby Opravení mylných Serp Features v Jednorázových Analýzách -
12.4.2019 vylepšení Zrychlení kontroly stránek a získávače slov z url -
29.5.2019 vylepšení Přidání bookmarkletu pro kontrolu indexace stránek. -
11.6.2019 vylepšení Prodloužen čas kdy zůstane uživatel přihlášen při přihlášení přes sociální sítě -
12.6.2019 oprava chyby Opravené získávání dat z Alexy na jednorázových analýzách -
14.6.2019 vylepšení Přidána tabulka s poznámkami z marketingového deníku všude, kde jsou ponámky součástí grafu -
14.6.2019 oprava chyby Alexa na Svatém Grálu nevrací nekteré metriky. Následkem byla prázdná buňka bez dat. Toto je nyní opraveno -
14.6.2019 vylepšení Při importu do kategorie "Mé uložené weby" přes excel se import nezastaví, ale přeskočí řádky na kterých jsme našli problém a upozorní uživatle -
19.6.2019 vylepšení Upravená hláška při výsledku hromadného mazání webů - informuje uživatele o tom, že pokud nebyly všechny weby vymaznány, je to z důvodu jejich propojení se zpětnými odkazy -
19.6.2019 oprava chyby Odebrání protokolu http:// z náhledu TOP výsledků serpu v detailu klíčového slova -
21.6.2019 vylepšení Analýza URL rozšířena a zjištění indexovatelnosti a případných problémů. Aktivuje se, pokud je spuštěna analýza webu a indexace alespoň jednoho vyhledavače. -
28.6.2019 vylepšení V grafu Market Share lze zobrazil poznámky z marketingového deníku a změny ve vyhledávačích. -
1.7.2019 vylepšení Zmenšení bílého prostoru mezi filtery a tabulkou na přehledu klíčových slov -
1.7.2019 oprava chyby Oprava přidávání konkurence na vytváření projektu -
1.7.2019 oprava chyby Opravené řazení na výsledcích jednorázových analýz - řazení podle pozice -
2.7.2019 vylepšení Integrace Marketingových map v Collabimu -
2.7.2019 vylepšení Možnost změnit název jednorázové analýzy na novém designu na stránce "Historie jednorázových analýz" -
2.7.2019 oprava chyby Korektní zobrazování HTML entit (á jako "á") na historii změn stránek -
11.7.2019 oprava chyby Oprava fontu na přehledu štítků klíčových slov -
12.7.2019 oprava chyby V analýze pozice a hledanosti se vyhledávač Seznam nenahrazuje za odkaz -
12.7.2019 oprava chyby V historii jednorázových analýz opraveny odkazy na opakování PPC analýz -
12.7.2019 vylepšení Přidána historie změn cílových stránek. K vidění pod záložkou "stránky". -
12.7.2019 oprava chyby Oprava dotazu na potvrzení při mazání klíčových slov -
17.7.2019 oprava chyby Při výběru data z kelandáře (všude v aplikaci) se již můžete šipkami pohybovat v psaném datu. -
18.7.2019 vylepšení Přidán odkaz na affiliate url s promokodem -
24.7.2019 vylepšení Podbarvení URL na přehledu klíčových slov v případě shody či neshody s cílovou stránkou -
26.7.2019 oprava chyby Výrazné zrychlení výpisu souvisejících slov na detailu klíčového slova. -
29.7.2019 vylepšení Na detailu stránky - tabulka s připojenými klíčovými slovy má defaultně 20 řádků -
31.7.2019 oprava chyby Opravené javascripty které rozbíjely vytahování query parametrů z URL -
1.8.2019 vylepšení Nový filter na přehledu klíčových slov - filteruje ty, které nemají nastavenou cílovou stránku -
1.8.2019 oprava chyby Scrolovatelné modálové okno které se otevírá při načtení odkazů při přidání odkazu přes načtení Více informací
1.8.2019 vylepšení Změna url na novou nápovědu popisující význam sloupců v excelu jednorázových analýz Více informací
1.8.2019 oprava chyby Překlad v anglické verzi u filteru na přehledu klíčových slov - SERP features v kategorii "filtery klíčových slov" -
1.8.2019 vylepšení Přidaný tooltip na ikoně pro skrytí levého menu -
1.8.2019 oprava chyby Odebrání přebytečného inputu na stránce "Poslední změny cílových stránek" Více informací
1.8.2019 oprava chyby Při hromadné úpravě hvězdičky na klíčových slovech zůstane zůstanou slova vyfiltrovaná Více informací
1.8.2019 vylepšení Zrychlení detailu uložených webů. -
1.8.2019 vylepšení Zrychlení historie klíčových slov -
5.8.2019 vylepšení Výrazné zrychlení přehledu projektu -
5.8.2019 vylepšení Úpravy vzhledu napříč aplikací (nadpisy, pozadí, velikosti ikon) -
6.8.2019 vylepšení Řazení podle celkové hledanosti na přehledu klíčových slov Více informací
6.8.2019 vylepšení Doplnění našeptávání Google Analytics a Google Search Console v nastavení projektu Více informací
12.8.2019 vylepšení Překládané názvy našeptávačů v jednorázových analýzách -
12.8.2019 vylepšení Přidané odkazy na detail klíčového slova v analýze obsahu, v sekci stránky Více informací
12.8.2019 oprava chyby Stažené reklamy s nevalidními url se nepřidávají do databáze, ale do tabulky ads_failed -
12.8.2019 vylepšení Vylepšení access log extraktoru pro podporu množství různých formátů Více informací
14.8.2019 vylepšení Skrytí Skliku při našeptávačů a návrhářů slov, pokud se vybere jiná země, než ČR -
15.8.2019 oprava chyby Odebrání canPause na odkazech které nepotřebují zamykat pauseUi -
21.8.2019 oprava chyby Oprava paddingu na přehledu financí -
23.8.2019 oprava chyby Šířka sloupce na přidání klíčových slov do projektu z Skliku -
23.8.2019 oprava chyby Řazení klíčových slov při přidávání poznámky do marketingového deníku se zobrazuje podle nejbližší shody Více informací
25.8.2019 oprava chyby Opraven překlad hlášky, pokud nebyly nalezeny žádné odkazy -
26.8.2019 vylepšení Vylepšení vzhledu poznámky u klíčového slova -
27.8.2019 oprava chyby Oprava zobrazení grafu historie rozložení pozic na přehledu projektu. -
27.8.2019 oprava chyby Odebrána možnost přerušit PPC a Google Analytics analýzu. -
28.8.2019 vylepšení Na detailu evidovaného odkazu nyní ukazujeme návštěvnost z odkazu dle GA za posledních 180 dní. Více informací
28.8.2019 vylepšení V sekci Stránky v části Nejnovější změny v obsahu stránek přidány filtry od do a typ objektu Více informací
29.8.2019 vylepšení Při přidávání uživatele v projektu je automaticky zvolen aktuální projekt Více informací
29.8.2019 vylepšení Na přehledu projektů se collabim index zaokrouhluje a je odstraněno měřítko Více informací
29.8.2019 vylepšení Přidán přehled štítků webových stránek a hromadné operace se štítky v sekci Odkazy, linkbuilding=> Mé uložené weby. Více informací
1.9.2019 vylepšení Na přehledu historie klíčových slov přidány čtyři filtry: hledanost, idex pružnosti, rozdíl v pozicích a trend Více informací
6.9.2019 oprava chyby Oprava zobrazení názvu vstupů URL analýzy na mobilní verzi webu -
10.9.2019 vylepšení Editace poznámky přímo v tabulce přehledu klíčových slov Více informací
12.9.2019 oprava chyby Opravena chyba, kdy se na detailu klíčového slova nezobrazovaly grafy, přes to, že data byla naměřena -
20.9.2019 vylepšení Collabim si nyní pamatuje, zda chcete zobrazovat poznámky u grafů. Více informací
24.9.2019 vylepšení Poznámka v Marketingovém deníku vytvořená během přidávání odkazu nyní obsahuje i zdrojovou stránku odkazu. Více informací
24.9.2019 vylepšení V sekci Nástroje z hlavního menu se můžete nově proklikávat i na nástroje, které potřebují kontext projektu (napr. access log exporter) - prostě si projekt vyberete v druhém kroku. Více informací
24.9.2019 vylepšení Přidána sekce Jak na SEO v levém menu sdružující zdroje, ze kterých můžete čerpat nápady a znalosti. -
27.9.2019 oprava chyby Tabulky s poznámky z marketingového deníku pod grafy nyní zobrazují od kdy do kdy je filtrováno podle data. -
27.9.2019 oprava chyby Opraveno zobrazování poznámek v grafech. -
27.9.2019 oprava chyby Rozkliklá poznámka v grafu nyní obsahuje správnou hlavičku. -
3.10.2019 oprava chyby Události ve vyhledávačích zobrazené v grafech, nyní mohou obsahovat odkaz na stránku s více informacemi. Více informací
3.10.2019 oprava chyby Poznámky v grafech na historii klíčových slov se nyní zobrazí i na nejmenším možném časovém intervalu. -
3.10.2019 oprava chyby Údálosti na vyhledavačích v grafech se nyní nezobrazují v každém grafu, ale pouze grafu týkajícího se daného vyhledavače. -
4.10.2019 oprava chyby Po kliknutí na hvězdičku u již neexistujícího klíčového slova (smazaného jiným uživatelem projektu) se provede refresh stránky. -
4.10.2019 oprava chyby Při ukládání profilu na Přehledu klíčových slov se musí zadat název profilu. Více informací
4.10.2019 oprava chyby Při importu klíčových slov se nově objevuje informační hláška pod tlačítkem importovat. Více informací
4.10.2019 oprava chyby Na dashboardu odkazů jsme nastavili řazení dle datumu od nejnovějších po nejstarší. Více informací
4.10.2019 oprava chyby Na hlavním přehledu účtu si nově pamatujeme počet zobrazených záznamů i po novém přihlášení. Více informací
4.10.2019 vylepšení V celé aplikaci Collabim jsme sjednotili vzhled vyhledávacích tlačítek. -
8.10.2019 vylepšení Simulátor zlepšení pozic nyní simuluje posun až o 60 pozic. -
9.10.2019 vylepšení V historii změn cílových stránek byl přidán filtr na Vyhledávač. Více informací
9.10.2019 vylepšení Na dasboardu odkazů se nyní v kartě Odkazy s problémem řadí od nejnovějších. -
10.10.2019 vylepšení Zrychleno načítání stránky editace zpětných odkazů. -
14.10.2019 vylepšení Do aplikace jsme doplnili řadu tooltipů s rychlou nápovědou. -
14.10.2019 oprava chyby Opravili jsme pro vás návhry klíčových slov z google ads, kdy u cizojazyčně znějících slov bylo možné získat klíčová slova v cizím jazyce. -
15.10.2019 vylepšení Na MarketShare jsme vylepšili filtr na štítky, přidali jsme našeptávání. Více informací
15.10.2019 oprava chyby Na přehledu klíčových slov jsme poladili export do schránky, kde se při opakovaném exportu nemazala schránka. Více informací
15.10.2019 vylepšení Na přidání nového konkurenta jsme výrazně zrychlili vyhledání návrhů nových konkurentů. -
15.10.2019 oprava chyby Na analýze obsahu stránek došlo k odstranění kontroly klíčového slova v Meta description. Více informací
15.10.2019 vylepšení Zrychlili jsme načítání Odkazových příležitostí na editaci záznamu v Moje uložené weby. Více informací
18.10.2019 vylepšení Na Nejnovější změny stránek jsme přidali externí link na landing page. -
18.10.2019 vylepšení V tabulkách v aplikaci Collabim, u hromadných úprav jsme upravili informaci o počtu vybraných záznamů. Více informací
21.10.2019 vylepšení Do filtrů na klíčových slovech jsme přidali snippet Lidé také hledají. Více informací
21.10.2019 vylepšení Zrychlili jsme načítání Odkazových příležitostí na editaci záznamu Zpětných odkazů. -
22.10.2019 vylepšení Po založení záznamu na Přehledu odkazů se ve zprávě o úspěšném založení zobrazí link na založení dalšího záznamu. Více informací
29.10.2019 vylepšení Do výsledků svatého grálu byla doplněna na list Organického vyhledávání do Path celá doména. Více informací
3.11.2019 vylepšení Sjednotili jsme vzhled filtrů na výběř štítků - našeptávání -
8.11.2019 vylepšení Nyní je možné svůj účet zabezpečit přes dvoufázové přihlášení. Více informací
11.11.2019 vylepšení Vylepšili jsme menu Collabimu - vyjížděcí menu, zrychlený pohyb nabídkou aplikace -
12.11.2019 oprava chyby U adresáři uložených webů jsme opravili filtrování dle vybraného štítku. Více informací
13.11.2019 oprava chyby Opravili jsme export do CSV na exportu klíčových slov. Více informací
14.11.2019 vylepšení Další vlna zrychlení aplikace. V rámci aplikace jsme na mnoha místech zrychlili načítání stránek. Např.: načítání volných kreditů v hlavičce aplikace. -
15.11.2019 oprava chyby Na přehled stránek jsme přidali stránky s přesměrováním (30X) a lépe jsme vysvětlili jak a co ve výpočtech stránek zahrnujeme. -
15.11.2019 oprava chyby U klíčových slov konkurence jsme před načtením grafů přidali načítací ikonky, aby bylo jasné, že se něco děje. -
23.11.2019 vylepšení U přidávání klíčových slov pomocí Google Analytics nebo Google Search Console jsme přidali našeptávač při vybírání projektu. Více informací
25.11.2019 vylepšení Rozšířili jsme volbu stránkování výsledků o další položky. -
25.11.2019 oprava chyby Odstranili jsme drobné chyby v Javascriptech. -
25.11.2019 vylepšení Předělali jsme dabázovou strukturu moje uložené weby. Více informací
25.11.2019 oprava chyby V sekci moje uložené weby jsme zamezili ukládání stejných domén vícekrát. Všechny domény, které v databázi již byly uloženy jsme sjednotili pod jediný záznam. -
29.11.2019 vylepšení Do zjednodušeného přehledu projektů jsme přidali informaci o vývoji rozpočtu linkbuildingu za poslední tři měsíce. -
29.11.2019 oprava chyby Opravili jsme chybičku v reportech, která ve zvláštních případech zobrazovala nepotřebné záznamy. -
1.12.2019 oprava chyby Na hlavní stránce přehledu účtu jsme opravili řazení podle hvězdičky. -
5.12.2019 oprava chyby Po importu odkazů v linkbuildingu nově nastavujeme stav "dokončeno" -
5.12.2019 vylepšení Na přehledu simulátoru pozic jsme přidali nový sloupeček průměrná pozice. -
8.12.2019 vylepšení Menu zobrazuje i po najetí myši, když je ve skrytém stavu. Přidali jsme pro něj také nové animace. -
8.12.2019 oprava chyby V přehledu odkazů byl vyřešen problém se řazením kategorie podle abecedy. Více informací
10.12.2019 oprava chyby Opraveno mazání všech odkazů. -
15.12.2019 oprava chyby Všechny exporty (i ty co se rovnou stahují a neposílají mailem) se nyní ukládají do historie exportů pod záložkou "přehled projektu". Více informací
16.12.2019 vylepšení Rozšířili jsme náš systém o dekódování feature AMP(accelerated mobile pages by GOOGLE) -
17.12.2019 vylepšení Přidali jsme novou funkci do Collabimu, kdy Vás budeme nově informovat na novinky malou ikonkou NEW -
5.1.2020 oprava chyby Opravili jsme chybu při exportu reportů do Excelu. Pokud jakýkoliv text začínal na znak =, tak export vždy selhal. -
6.1.2020 vylepšení Články od klientů v SEO katalogu nyní umí vypočítávat skóre i podle počtu zhlédnutí na YouTube videu. Více informací
7.1.2020 vylepšení Přidali jsme dalších několik tooltipů pro lepší orientaci v naší aplikaci. -
7.1.2020 vylepšení Na přehledu klíčových slov nově můžete přeměřit jen vybraná klíčová slova. Více informací
7.1.2020 vylepšení V rámci aplikace jsme sjednotili všechny datum na český formát data. -
7.1.2020 vylepšení Začali jsme sledovat robots.txt u každého nově založeného webu. Více informací
20.1.2020 oprava chyby Řádky v notifikacích jsou nyní klikatelné na celé ploše. -
20.1.2020 vylepšení Nyní můžete na celém webu skrýt veškeré tooltipy. Nastavení naleznete pod "Mé údaje". -
20.1.2020 vylepšení V přehledu klíčových slov nyní můžete filtrovat bez specifického štítku. -
22.1.2020 vylepšení V přehledu jednorázových analýze jsme přidali možnost smazat analýzu. -
22.1.2020 vylepšení Další tooltip pro vás. V historii klíčových slov, při týdenním zobrazení u každého týdne od - do -
22.1.2020 vylepšení Přidání Collabim indexu Seznam.cz na zjednodušený dashboard. -
22.1.2020 vylepšení V textových komentářích u vašich odkazů jsme zaktivovali linky, stačí jen kliknout. -
22.1.2020 vylepšení V sekci Stránky opět kontrolujeme meta description. Jen už ho nezapočítáváme do chyb, protože nemá vliv na pozice. -
22.1.2020 vylepšení V přehledu vašich odkazů jsme pro vás přidali další šikovný filtr - podle výsledku kontroly. -
22.1.2020 oprava chyby V nastavení projektu lze vidět výsledek posledního stažení robots.txt. -
22.1.2020 vylepšení Během importu slov ze souboru lze sledovat jeho průběh. -
22.1.2020 vylepšení Aktualizaci market share je možné nyní spustit kdykoliv. -
22.1.2020 vylepšení Datumy v grafech mění formát podle nastavení jazyka uživatele. -
27.1.2020 vylepšení Ve zjednodušeném přehledu projektů lze nyní vyhledávat projekty, případně ředit projekty dle abecedy -
31.1.2020 vylepšení Přidali jsme možnost obnovení archivovaného projektu dříve než po 2 měsících. -
4.2.2020 vylepšení Upravili jsme měření featured snippetu na Googlu. Pozice ve featured snippetu je nyní součástí organického vyhledávání. -
5.2.2020 vylepšení Byl přidán nový filtr do tabulky klíčových slov na vybrání slov pouze bez specifického štítku. -
5.2.2020 vylepšení Ve svatém grále už jde měřit i domény s diakritikou. Více informací
5.2.2020 vylepšení Rozšířili jsme na přehledu projektů možnost řadit projekty dle collabim indexu a přidali i několik tooltipů. Více informací
17.2.2020 vylepšení Nyní kontrolujeme odkazy i pro meta tag robots - noindex, nofollow. -
18.2.2020 vylepšení Od této chvíle je možné převést projekt mezi účty za jednorázový poplatek. Více informací
26.2.2020 vylepšení Nová funkce v Collabimu. Jednorázová analýza lze připnout k projektu. K takové analýze má pak přístup pouze ten kdo má přístup k projektu. -
29.2.2020 vylepšení Sjednotili jsme způsob přihlašování pomocí emailu. Více informací
29.2.2020 vylepšení Udělali jsme flexibilnější tarif FREE. FREE uživatelné nyní mohou volit mezi množstvím klíčových slov a četoností jejich měření. Více informací
29.2.2020 vylepšení V přidávání klíčových slov do projektu lze zadat již existující slova. Takto přidaná slova se upraví dle nastavení. Více informací
4.3.2020 vylepšení Zvýšili jsme zabezpečení Collabimu přes HTML headers -
4.3.2020 vylepšení Zmenšili jsme brouka pro hlášení chybových hlášení, aby vám nezacláněl v přehledu. -
14.3.2020 vylepšení Aktivovali jsme možnost přidat si k projektu dalších 5 konkurentů. Více informací
14.3.2020 vylepšení V jednorázové analýze je nově možnost změřit pozice Google images + mobile pro všechny země, které aktuálně nabízíme k měření Více informací
14.3.2020 vylepšení Upravili jsme výchozí způsob řazení všech sloupců na přehledu klíčových slov. U každého sloupce je definováno jiné výchozí řazení. Např. u řazení dle klíčových slov, se při prvním kliku seřadí tabulka abecedně vzestupně. Když tabulku seřadíte dle hledanosti, jako první se zobrazí nejvíce hledaná klíčová slova. Nebo u řazení dle pozice, se na prvním místě objeví vaše nejlepší pozice. Více informací
14.3.2020 vylepšení Váš přehled projektů je nyní rychlejší, protože grafy Collabim indexu vykreslujeme postupně a až po kompletním načtení stránek. U účtu se 120 projekty se čas načítání zrychlil o 45 sekund! Více informací
16.3.2020 vylepšení Na přehledu klíčových slov jsme optimalizovali rychlost načítání. Vykreslení grafů a podbarvování stránek provádíme až po kompletním načtení stránky. Načtení pro 250 záznamů na stránku se zrychlilo minimálně o 5 sekund! Více informací
17.3.2020 oprava chyby Zlepšili jsme rychlost GA/PPC analýzy u klíčových slov. Díky tomu lze načítat i velké projekty s více než 5000 slovy. U těch je doba načtení zkrácena až o 50%. Menší projekty jsou zrychleny zhruba o 20%. Více informací
17.3.2020 vylepšení Přidali jsme funkci překontrolování existence zpětných odkazů na požadavek. Spustit ji lze tlačítkem "zkontrolovat odkazy" v dolní části stránky přehled odkazů. Odkazy k přeměření si můžete vyfiltrovat, či jednotlivě označit. Více informací
18.3.2020 vylepšení Tlačítka, stránkování a pole pro zadávání textu jsou na mobilu nyní větší a přehlednější. -
18.3.2020 vylepšení Přidali jsme pro vás podrobnější popis zdroje do výsledného přehledu jednorázové analýzy Návrhu klíčových slov Více informací
29.3.2020 vylepšení Znovu jsme zrychlili přehled projektů o to až o 40%! U těch největších klientů se nyní přehled načte až o 6 sekund rychleji. Více informací
29.3.2020 vylepšení Zrychlili jsme také historii klíčových slov. U těch největších projektů až o 70%! Více informací
30.3.2020 vylepšení Na hlavní přehled účtu jsme přidali ke každému projektu datum jeho posledního otevření. -
1.4.2020 vylepšení U jednorázové analýzy pro návrh klíčových slov je nyní možné vybrat přímo i město, pro které chcete klíčová slova navrhnout. Platí pouze pro Google. Více informací
1.4.2020 vylepšení Na přehledu klíčových slov nyní fixujeme hlavičku tabulky, aby bylo jasné který sloupeček co znamená a navíc jsme zrychlili horizontální rolování tabulkou při více sloupcích. Více informací
1.4.2020 vylepšení Zrychlili jsme odezvu načítání všech stránek v projektu. -
12.4.2020 vylepšení U jednorázových analýz pro pozici a hledanost + návrhy klíčových slov lze nyní vybrat jako vyhledávač Google video. Více informací
15.4.2020 vylepšení Vylepšili jsme ruční doplňování štítků na přehledu klíčových slov. Nyní po kliknutí na ikonku tužky se otevře inlin editace štítků a kurzor se postaví od okénka se štítky. Více informací
15.4.2020 vylepšení Nově v tabulce přehled odkazů uvidíte nový sloupeček Aktivní do, takže hned zjistíte, do kdy je odkaz aktivní. Více informací
15.4.2020 oprava chyby Validace zpětného odkazu je nyní možná pouze pro odkazy, které mají stav dokončeno Více informací
15.4.2020 vylepšení Doplnili jsme informace ke sloupečkům na detailu klíčových slov. Ke všem google analytics a google search console sloupcům jsme uvedli, o jaký časový úsek se jedná. Více informací
15.4.2020 oprava chyby Upravování klíčových slov se nyní nepočítá do limitů pro přidávání slov. -
21.4.2020 vylepšení Do grafu na detailu klíčového slova jsme přidali možnost zakliknutí vyznačení změn cílových stránek. Více informací
23.4.2020 vylepšení Přehled jednotlivých projektů jsme zrychlili až o 45%! V některých případech i o 6 sekund! Více informací
28.4.2020 vylepšení Na všech přehledech, u kterých je možné změnit uspořádání bloků je nyní možné bloky i skrýt. Skrytí nepotřebných bloků zrychlí i načtení stránky. -
29.4.2020 vylepšení V simulátoru zlepšení pozic jsme rozšířili políčko Konverzní poměr o jedno desetiné číslo Více informací
1.5.2020 vylepšení Do API pro endopoint "activities" jsme přidali další data (activityNote ,webNote a webPrice) -
7.5.2020 vylepšení Sjednotili jsme vzhled hromadných akcí u tabulek. Zároveň jsem tyto akce vložili i nad tabulku pro zrychlení práce. -
9.5.2020 vylepšení Reporty si lze nyní nechat zobrazit přímo do emailu. Více informací
12.5.2020 vylepšení Přesunuli jsme v přehledu klíčových slov sloupečky Štítky a Cílová stránka pro lepší přehlednost. Více informací
13.5.2020 vylepšení Export GA PPC analýzy se nyní uloží do historie exportů projektu. -
13.5.2020 vylepšení V Collabimu máte nově možnost vytvořit propojení s Google Data Studiem. Stačí kliknout na odkaz "Propojit s Google Data Studio" a potvrdit navolené parametry. Více informací
13.5.2020 vylepšení Nově můžou kredity pro jednorázové analýzy zakoupit i FREE uživatelé. Stačí kliknout na "Koupit kredity" a následuje jednorázová platba kartou. -
13.5.2020 vylepšení V historii rozložení pozic konkurence jsme přidali našeptávač pro filtr Štítků. Takže nastavení filtru je zase o něco pohodlnější a rychlejší. -
13.5.2020 vylepšení Přidán datum poslední úpravy stránky na detail stránky. -
27.5.2020 vylepšení Zpříjemnili jsme hromadnou úpravu štítků. Všechny navrhované štítky se nyní zobrazují okamžitě, bez jakéhokoli čekáni. Více informací
28.5.2020 vylepšení Další zrychlení, tentokrát se jedná o stránku Příležitosti k odkazům. V extrémním případech se stránka načetla až po 100 sekundách - to je nepřípustné, takže jsme čas načtení snížili na pouhé 2 sekundy! -
5.6.2020 vylepšení Další vylepšení pro všechny naše uživatele. Do sekce stránky nyní můžete sami přidávat hromadně vlastní stránky, které za Vás budeme kontrolovat. Více informací
7.6.2020 vylepšení Připravili jsme pro vás pokročilé filtrování klíčových slov pomocí štítků. Nyní lze jednoduše veškerá pravidla kombinovat a dosáhnout tak požadovaného výsledku! Více informací
8.6.2020 vylepšení Vyzkoušejte sílu našeho API. Přidali jsme možnost využívat API i novým zákazníků s trial účtem. Více informací
8.6.2020 vylepšení Na přehledu stránek jsme umožnili analýzu i stránek, obsahující diakritiku v URL. Ty do teď vraceli stavový kód 404. Více informací
9.6.2020 vylepšení Zrychlili jsme detail jednotlivých domén na stránce "Příležitosti k odkazům". Ve většině případů jsme domény nestihli přepočítat a stránka se vůbec nenačetla - tak tomu již není a stránka je načtená během pár vteřin! -
10.6.2020 vylepšení Přepracovali jsme strukturu databáze a to přineslo další zrychlení načítání aplikace v řádu procent. -
10.6.2020 vylepšení Zrychlili jsme hvězdičkování záznamů v sekci moje uložené weby. Odebrali jsme čekání na odepověď serveru. Díky tomu hvězdičkování probíhá okamžitě. Více informací
24.6.2020 vylepšení V sekci Moje uložené weby můžete nově řadit podle jednotlivých sloupců. Více informací
24.6.2020 vylepšení Do nástoje Hromadný požadavek na indexaci Seznam.cz jsme přidali přehled se detailním stavem všech url adres. Více informací
12.7.2020 vylepšení V analýze obsahu na detailu stránky nyní zvýrazňujeme slova, která jsou ke stránce napojena jako cílova. -
14.7.2020 vylepšení Při nastavování jednorázové analýzy - Návrh klíčových slov, nyní můžete jednoduše zaškrtnou všechny nešeptávače najednou. Ušetříte několik kliků. -
16.7.2020 vylepšení Do tabulky historie klíčových slov jsme přidali další vychytávku. Řádek se souhrnem, kde je suma nebo průměr sloupce. -
20.7.2020 vylepšení Do menu projektu jsme přidali možnost přehledu historie jednorázových analýz souvisejících s projektem - pokud je připínáte. -
24.7.2020 vylepšení V přehledu odkazů jsme rozšířili Ostatní filtry, kde nyní máte možnost rozšířeného hledání ve sloupcích Aktivní od-do. -
24.7.2020 vylepšení Pro váš lepší přehled, nově v sekci Účet a tarif zobrazujeme, který den končí vaše předplatné. -
28.7.2020 vylepšení V přehledu odkazů nyní můžete editovat poznámky přímo v tabulce bez nutnosti otevírat editaci odkazu. -
28.7.2020 vylepšení V sekci Jednorázové analýzy / Vaše kredity jsme nově přidali tabulku s přehledm historie kreditů. -