Teoretická návštěvnost - náhled

Teoretická návštěvnost je metrika na přehledu projektu, která vyjadřuje odhad, kolik lidí měsíčně navštíví váš web z organického vyhledávání na základě pozic a hledanosti klíčových slov, která měříte v projektu.

Jaká data najdete na grafu?

Každý bod na grafu zobrazuje měsíční teoretickou návštěvnost pro daný vyhledávač vypočítanou na základě pozic klíčových slov pro daný den.

Výpočet

Pro každé klíčové slovo zjistíme měsíční hledanost a na základě jeho pozice pomocí metriky CTR (míra prokliku) spočítáme teoretickou návštěvnost daného klíčového slova. Tedy odhad, kolik lidí z těch, kteří za měsíc hledají dané klíčové slovo, se proklikne na vaše stránky. Poté sečteme výsledky všech klíčových slov dohromady a tím získáme teoretickou návštěvnost pro projekt.

Jak vypočítáváme CTR se můžete dočíst zde.

Proč sledovat teoretickou návštěvnost?

Oproti pozicím teoretická návštěvnost pracuje i s hledaností. Je sice fajn mít spoustu klíčových slov na pozicích v TOP3, ale pokud tato slova nikdo reálně nehledá, pak vám tyto pozice nemusí přinést žádnou návštěvnost. Naopak klíčová slova, která mají vyšší hledanost, vám mohou přivést teoreticky více návštěvníků, i přestože se na tato slova neumisťujete na předních pozicích.