Konkurence

Konkurence slouží k porovnání pozic vašich klíčových slov s Vaší konkurencí. Můžete zde vidět, jak je na tom konkurence.

konkurence

Máte zde možnost si přidat 5 konkurentů. Buď dle vašeho uvážení, nebo podle navrhovaných konkurentů. U konkurentů si po kliknutí na jejich adresu můžete seřadit pozice a zjistit tak, na jakých pozicích jsou na tom lépe než vy.

V případě zájmu si lze navýšit počet konkurentů o dalších pět za jednorázový poplatek viz.: Příplatkový ceník

V tabulce můžete sledovat pozice zadaných konkurenčních webů. Zelená barva () písma znamená, že konkurent má horší pozici než váš web, červená () označuje, že konkurenční web má lepší pozici. Černá barva () znamená, že váš i konkurenční web jsou na stejné pozici.

U každého konkurenta vidíte graf s aktuálním rozložením pozic, tedy kolik jeho klíčových slov se umisťuje mezi TOP 3 výsledky, kolik má pozici mezi 4 a 10 atd.

Jak přidat konkurenty?

Na přehledu konkurence klikněte na zelené tlačítko Přidat konkurenta.

Následovně je otevřena stránka, na které již můžete přidat konkurenci. Nakonec stačí potvrdit tlačítkem Přidat konkurenta.

Doporučujeme vždy zvolit silnější konkurenty, ať víte co zlepšovat!

Navrhovaní konkurenti
Pokud dáte klíčová slova do sledování, Collabim konkurenty sám vytáhne. Ty si lze poté zobrazit v sekci, ve které přidáváte nové konkurenty. Tyto konkurenty pak můžete sledovat, nebo se ze sledovaných konkurentu naopak odhlásit.

Řazení sloupců s konkurenty

Přejete-li si upravit řazení sloupečků, pomocí šipek si lze přesouvat sloupce s jednotlivými konkurenty, jak se vám zlíbí.

Využití v praxi

Market Share

Market Share Vám umožňuje poskytnout náhled na vývoj vašich pozic ve vyhledávačích a srovnání s vašimi soupeři. 

Sloupečky v levém grafu zobrazují údaje z počátku zobrazeného období, sloupečky v pravém grafu udávají hodnoty z konce zobrazeného období.

marketshare

 

Jak se vypočítává Market Share?

Protože stahujeme kompletní výsledky SERP, dokážeme zjistit, kde se Vy i Vaši konkurenti umisťují ve vyhledavačích. Podíl můžete získat dle toho, jak moc se Vámi vybraná slova umisťují na první stránce výsledků vyhledávání. Jde o podíl umístění na první stránce ve vyhledávačích v procentech. Pokud přidáte nové klíčové slovo nebo štítek, nezobrazí se výsledek okamžite, protože Market Share se počítá jednou za týden.

Lze Market Share zobrazit pro konkrétní klíčová slova?

Market Share stejně jako další nástroje (Historie rozložení pozic, Teoretická návštěvnostSimulátor zlepšení pozic, apod.) - používají pro vyhodnocení výsledků historická data. Ve výpočtu je obsaženo mnoho proměnných (např. co se týče dominance nějakého údaje v dané kategorii slov), které bohužel pro jednotlivá klíčová slova nejsou dostupné - proto tyto nástroje vypočítávají výsledky buďto pro celý projekt, nebo pro daný štítek, nikoliv pro jedno konkrétní klíčové slovo.

V případě výsledků pro jedno jediné klíčové slovo je toto samozřejmě možné obejít tím, že k příslušnému klíčovému slovu bude přiřazen štítek. Tím bude štítek od té chvíle zaznamenán pro měření daných metrik, s nimiž pracují zmiňované nástroje - včetně Market Share.

V praxi to však není příliš efektivní řešení, jelikož - jak je uvedeno výše - tyto nástroje vypočítávají výsledky dle různých parametrů, které jsou závislé na údajích celé skupiny slov, která jsou obsažena ve štítku. Proto pokud štítek obsahuje pouze jedno jediné slovo, výsledek nemusí být tak relevantní jako v případě, že by štítek obsahoval více klíčových slov.

Videotutoriál

Konkurence