Kopírování projektu do jiného účtu

Kopírování dat z projektu do jiného účtu na jiný je také možný, ale mnohem komplikovanější a vyžaduje zásah programátora.

Proto je tento úkon zpoplatněn částkou 1 500 Kč bez DPH.

Jak převod realizovat?

Stačí nám zaslat na náš e-mail (najdete ho na https://www.collabim.cz/kontakt.html) z e-mailu majitele účtu, kde bude uvedeno:

  • URL projektu k převodu (např. https://puvodniucet.oncollabim.com/project/460)
  • cílový účet, kam se má projekt převést (např.: novyucet.oncollabim.com )
  • v kopii příjemců e-mailu je e-mailová adresa nového majitele

Cena kopie

  • 1500 Kč bez DPH/projekt