Limity účtu

Jaké jsou rozdíly mezi novými a starými tarify?

Než začneme s jednotlivým porovnáváním, upřesněme si názvy nových a starých tarifů.

Nové tarify ...... LITE  |  PROFI  |  BUSINESS
Staré tarify ...... BASIC  |  STANDARD  |  PLUS

* pro snadnější pochopení vám ukážeme rozdíly mezi starým tarifem Basic a novým tarifem Lite

Starý tarif BASIC

1500 klíčových slov na jeden projekt
(čtrnáctidenní sledování)

Z TOHO

40 klíčových slov měřených denně/týdně

700 kreditů za jeden měsíc

Nový tarif LITE

7500 klíčových slov na celý účet
(čtrnáctidenní sledování)

NEBO

535 klíčových slov měřených denně

NEBO

3750 klíčových slov měřených týdně

700 kreditů za jeden měsíc

Pro názornou ukázku uveden jeden z možných scénářů... 

Nacházíme se v účtu s tarifem LITE. Sledujeme 500 klíčových slov v projektu A a 1000 klíčových slov v projektu B. Všechna klíčová slova sledujeme ve čtrnáctidenním intervalu. To znamená, že k dispozici máme ještě dalších 6000 klíčových slov, které můžeme sledovat v čtrnáctidenním intervalu. Rozhodli jsme se, že chceme začít sledovat dalších 100 klíčových slov každý den. Přidáme klíčová slova a označíme je vyplněnou žlutou hvězdičkou (). V tuto chvíli máme k dispozici dalších 4600 klíčových slov, která můžeme sledovat každých čtrnáct dní. Ptáte se, jak jsme k tomuto číslu došli? Jelikož jedno slovo sledované každý denhodnotu čtrnácti slov, která se sledují každé dva týdny.

Stejně tak pokud bychom zmíněných 100 klíčových slov nechtěli měřit denně, ale týdně, pak bychom slova označili poloviční žlutou hvězdičkou (). V takovém případě by těchto 100 klíčových slov měřených týdně bylo počítáno za 200 klíčových slov. Tím bychom v účtu měli k dispozici ještě 5800 (místo výše zmíněných 4600) klíčových slov, která můžeme sledovat každých čtrnáct dní. Klíčové slovo měřené týdně má totiž hodnotu dvou klíčových slov, která se standardně měří každé dva týdny.

Pro detailnější vypsání jednotlivých tarifů pokračujte ve čtení.

Limity u tarifů LITE, PROFI, BUSINESS

  • limit počtu slov se vztahuje k celému účtu, tedy například u tarifu LITE je to 7 500 klíčových slov, tato slova jsou v základu měřena jednou za 14 dní
  • pokud si slova ohvězdičkujete () (nově již není počet hvězdičkovaných slov nijak limitován), budou měřena denně, ale zároveň se tím snižuje celkový limit slov, které můžete mít v účtu a to v poměru 1:14
  • tedy můžete v tarifu LITE měřit každý den 535 slov
  • nebo můžete slovům přiřadit poloviční hvězdičku () - taková slova budou měřena týdně. Zároveň se tím snižuje celkový limit slov, které můžete v účtu mít, v poměru 1:2
  • přesto však můžete vložit další slova nebo projekty nad limit vašeho tarifu. Taková klíčová slova a případně projekty však mohou být dodatečně účtovány.
  • v menu Collabimu potom najdete záložku "Využití účtu", který ukazuje, kolik slov v účtu máte a kolik jich ještě můžete přidat, případně kolik klíčových slov či projektů přesahuje limity tarifu a zároveň si i můžete orientačně počítat kolik Vám ještě klíčových slov vyjde.

Limity u tarifů - BASIC, STANDARD, PLUS

  • základní limit je 1500 slov na jeden projekt, více k projektu slov nenahrajete
  • maximálně můžete označit 40 slov k dennímu/týdennímu měření
  • dalším limitem je týdenní omezení počtu vkládaných slov do Collabimu - jen tvoří 1/3 všech možných slov ve vašem účtu (máte-li např. BASIC, který je max na 7 500 slov, můžete týdně vložit maximálně 2 500 slov)

Společná omezení

  • archivovaný projekt je možné bezplatně obnovit až po uplynutí lhůty dvou měsíců. Pokud potřebujete projekt dearchivovat dříve, můžete za jednorázový poplatek.
Limity u tarifů - FREE
  • základní limit je 150 slov na jeden projekt, více k projektu slov nenahrajete
  • jinak možnost přelývání slov mezi denním, týdenním a 14 denním měřením funguje totožně
  • placené funkce v tarifu vidět většinou jsou, ale jsou omezené (např. vidíte rozmazaná data apod.), některé dokonce nejsou přístupné vůbec (rozložení pozic apod.)
  • archivace projektu u FREE není možný
  • Hledanost se pro tarif FREE zobrazuje pouze u ohvězdičkovaných (denně měřených) klíčových slov. Pro zobrazení hledanosti u tarifu Free je třeba klíčová slova ohvězdičkovat
Limity návrhu klíčových slov
  • zadání klíčového slova do funkce Návrh klíčových slov je možné pouze několikrát za den
  • Tarif FREE - 3 požadavky na návrh/den
  • Tarif PRÁZDNINY - 10 požadavků na návrh/den
  • Tarif LITE/BASIC - 30 požadavků na návrh/den
  • Tarif ADVANCED - 100 požadavků na návrh/den
  • Tarify PROFI/BUSINESS/AGENCY/CORPORATION - neomezeně požadavků na návrh/den
Limit jednorázových analýz
  • Jednorázové analýzy jsou omezeny denním limitem. To znamená, že použít jednorázovou analýzu lze pouze několikrát za den
  • Tarif FREE - 3 analýzy/den
  • Tarif LITE/PRÁZDNINY - 5 analýz/den
  • Tarif ADVANCED- 15 analýz/den
  • Tarif PROFI/BUSINESS/AGENCY/CORPORATION - 999 analýz/den
  • V praxi to vypadá tak, že například při tarifu LITE můžete provést 5 analýz za den, tzn. 150 analýz za měsíc
Limit průzkumníku klíčových slov
  • Denním limitem je omezen taktéž průzkumník klíčových slov. Do průzkumníku tedy lze zadat pouze několik požadavků za den
  • Tarif FREE - 3 požadavky/den
  • Tarif PRÁZDNINY - 10 požadavků/den
  • Tarif LITE/BASIC - 30 požadavků/den
  • Tarif ADVANCED - 100 požadavků/den
  • Tarify PROFI/BUSINESS/AGENCY/CORPORATION - neomezeně požadavků/den
  • Reálně tedy můžete například u tarifu LITE spustit průzkumník denně až pro 30 výrazů - tedy až 900 požadavků za měsíc
  • Pro obsáhlejší - respektive hromadné - analyzování doporučujeme využít spíše jednorázové analýzy

Narazíte-li na limity vašeho účtu, je případně možné limit překročit za příplatek.