Trial účet

Při založení nového Collabim účtu je každému uživateli vytvořen účet Trial. Tento účet je omezen čtrnáctidenní zkušební lhůtou, po jejíž uplynutí uživatel musí přejít buďto na placenou verzi Collabimu, nebo na tarif Free, který je zdarma. Účet Trial je v základu nastaven na zkušební verzi tarifu Lite, nicméně ve zkušební době lze mezi tarify přepínat a zkoušet tak možnosti různých tarifů.