Správa uživatelů

V pravém horním rohu obrazovky klikněte na svůj uživatelský profil. Rozklikne se nabídka, ve které vyberte položku Správa uživatelů.

uzivatele2

Naleznete zde kompletní správu uživatelů a možnost přidání nového uživatele. Jednotlivé uživatele můžete editovat a přiřazovat jim přístup do projektů.

Uživatelé

Založení nového uživatele

V sekci správa uživatelů klikněte na zelené tlačítko Přidat nového uživatele.

Následně již můžete vyplnit údaje pro nového uživatele.

Uživatelé2

Vyplňte jméno a email osoby, které povolíte vstup, buď do daného webu, nebo zaškrtnutím políčka „Automaticky přidávat uživatele k novým webům“, do všech projektů v účtu Collabimu. Udělením role novému uživateli (administrátor, editor nebo klient), definujete jeho pravomoci v rámci účtu.
Heslo není důležité vyplnit, novému uživateli přijde email s odkazem na nastavení hesla

Výběr rolí uživatele

Administrátoři nemohou:

 • Měnit tarify, zobrazit faktury.
 • Přistupovat k projektům, ke kterým nebyli přiděleni.

Editoři nemohou:

 • Přidávat nové weby.
 • Měnit nastavení webových stránek.
 • Zobrazit veškeré podrobnosti rozpočtu.
 • Přistupovat k API klíči.
 • Propojovat s externími aplikacemi.

Klienti nemohou:

 • Upravovat jakékoliv informace a nastavení.
 • Přistupovat k Hlavnímu přehledu, Adresáři cizích webů a Financím.
 • Přistupovat k Jednorázovým analýzám
 • Přistupovat k API klíči.
 • Propojovat s externími aplikacemi.
 • Upravovat platby.

Ve spodní části pak můžete novému uživateli udělit vstup do jednotlivých projektů.

Možnost povolit vstup novému uživateli pouze do určitého webu oceníte, zejména pokud spravujete v rámci jednoho účtu projekty více klientů.

Změna majitele účtu

Pokud jste majitelem, můžete změnit vlastníka ve vašem uživatelském panelu -> Nastavení účtu. Vyberete nového majitele a potvrdíte tlačítkem Změnit vlastníka. Pokud chcete předat vlastnictví na účet, který se nenachází v nabídce uživatelů, je nutné ho vytvořit.

Pro případy, kdy nemáte přístup k majiteli účtu (account owner) lze požádat o změnu vlastnictví skrze následující dokument:

Dokument pro změnu majitele účtu

V dalším kroku nám ho zašlete podepsaný a řádně vyplněný. Jakmile ho obdržíme, můžeme změnu provést.
Případně lze dokument zaslat v elektronické podobě pro rychlejší vyřízení.