Archivace a dearchivace projektu

Pokud projekt nepoužíváte, můžete jej archivovat. Tím dojde k zastavení jakéhokoliv měření na projektu, nicméně do jeho dat stále můžete nahlížet. 

Pokud se rozhodnete projekt obnovit a opět začít měřít - viz. limity účtu.

Jak archivovat projekt?

Vyberte příslušný projekt, který si přejete archivovat a v levém postranním menu zvolte sekci Nastavení projektu:

Otevře se stránka s nastavením projektu, v horní části stránky již uvidíte položku Archivovace projektu:

 

Jak dearchivovat (obnovit) projekt?

V pravém horním rohu obrazovky klikněte na svůj uživatelský profil. Rozklikne se nabídka, ve které vyberte Archivované projekty.

Dostanete se na přehled, na kterém najdete archivované projekty. Stačí se prokliknout na příslušný projekt, který si přejete spravovat.

Prokliknete se na archivovaný projekt. Zde klikněte na tlačítko Obnovit projekt:

V případě, že je projekt archivován alespoň dva měsíce, můžete kliknout na tlačítko pro obnovu. Pokud si přejete obnovit projekt, který je archivovaný méně než dva měsíce, je možné jej obnovit za poplatek:

Poplatek činí 50 Kč bez DPH:

 

Případný poplatek je následně připsán k další fakturaci. Odhad nejbližší fakturace můžete pak sledovat v sekci Využití účtu.