Napojení na Google Search Console

Využití v praxi

Jak využít toto napojení si můžete přečíst na naší akademii v článku Využití Google Search Console s Collabimem.

Postup propojení

Propojení Vašeho projektu s Google Search Console provedete následovně:

V Nastavení projektu klikněte na příslušné propojení:

povolení napojení na google search console - krok1

Dále se Vám zobrazí stránka:

povolení napojení na google search console - krok2

Vyberte si Google účet, pod kterým máte GSC vedeno. A na následující stránce potvrďte:

povolení napojení na google search console - krok3

Následně už jen vyberte profil, ze kterého máme data načítat:

povolení napojení na google search console - krok4

 

 

Webinář