Simulátor zlepšení pozic

V sekci štítky se za pomocí tlačítka Simulátor zlepšení pozic prokliknete do simulace.

V této simulaci můžete vidět potenciální nárůst teoretické návštěvnosti na základě zlepšení Vašich pozic. Pro tuto simulaci je třeba mít vytvořené štítky, tedy simulujete teoretickou návštěvnost k daným štítkům.

Dalším parametrem, který lze zde zjistit je teoretické navýšení tržeb. Toto navýšení se počítá z Vámi zadaného konverzního poměru a průměrné ceny objednávky.

Jak počítáme teoretickou návštěvnost