Simulátor zlepšení pozic

V sekci štítky se za pomocí tlačítka Simulátor zlepšení pozic prokliknete do simulace.

1)

2)

V této simulaci můžete vidět potenciální nárůst teoretické návštěvnosti na základě zlepšení Vašich pozic. Pro tuto simulaci je třeba mít vytvořené štítky, tedy simulujete teoretickou návštěvnost k daným štítkům.

Dalším parametrem, který lze zde zjistit je teoretické navýšení tržeb. Toto navýšení se počítá z Vámi zadaného konverzního poměru a průměrné ceny objednávky.

Jak počítáme teoretickou návštěvnost

Lze Simulátor zlepšení pozic nastavit pro konkrétní klíčová slova?

Simulátor zlepšení pozic a další nástroje (Historie rozložení pozic, Teoretická návštěvnost, Market Share apod.) - používají pro vyhodnocení výsledků historická data. Ve výpočtu je obsaženo mnoho proměnných (např. co se týče dominance nějakého údaje v dané kategorii slov), které bohužel pro jednotlivá klíčová slova nejsou dostupné - proto tyto nástroje vypočítávají výsledky buďto pro celý projekt, nebo pro daný štítek, nikoliv pro jedno konkrétní klíčové slovo.

V případě výsledků pro jedno jediné klíčové slovo je toto samozřejmě možné obejít tím, že k příslušnému klíčovému slovu bude přiřazen štítek. Tím bude štítek od té chvíle zaznamenán pro měření daných metrik, s nimiž pracují zmiňované nástroje - včetně Simulátoru zlepšení pozic.

V praxi to však není příliš efektivní řešení, jelikož - jak je uvedeno výše - tyto nástroje vypočítávají výsledky dle různých parametrů, které jsou závislé na údajích celé skupiny slov, která jsou obsažena ve štítku. Proto pokud štítek obsahuje pouze jedno jediné slovo, výsledek nemusí být tak relevantní jako v případě, že by štítek obsahoval více klíčových slov.