Historie rozložení pozic

Historie rozložení pozic Vám ukazuje, jak se Vám na grafech ukazuje, jak jste se v čase pohybovali na klíčová slova. Výhoda je, že si můžete historii zobrazit také pro jednotlivé štítky a tím zjistit, na jaké kategorie klíčových slov se zaměřit. Rozložení pozic se počítá každý den - po přidání nového štítku je třeba počkat den, tedy počítá se "dopředu" nikoliv zpětně do historie.

Na akademii v článku Collabim workflow, aneb optimalizujte stránky efektivně popisujeme, jak dobře využít historii rozložení pozic k vyhodnocování

Graf historie rozložení klíčových slov ovliňuje také kolik klíčových slov měříte. Pokud tedy máte méně klíčovýc slov, rozložení grafu bude vypadat o něco jinak, než pokud budete mít klíčových slov více. Proto zde najdete také graf vývoje počtu klíčových slov.

Rozložení_pozic
Grafy jsou vyjadřovány v procentech, pokud tedy bude celkový počet klíčových slov 500 a 50% z nich bude na pozici 21+, tak to znamená, že na pozici 21+ máme 250 klíčových slov.

Videotutoriály

Webinář, který se věnuje Historii rozložení pozic

Celý webinář včetně playlistu minutu po minutě naleznete zde