Teoretická návštěvnost

Záznam webináře s podrobným vysvětlením naleznete na konci článku.
V minulosti jste tuto metriku našli pod názvem Market dominátor.

Teoretická návštěvnost

Možná používáte jako metriku úspěšnosti jednotlivých klíčových slov pozici, na které se váš projekt umisťuje ve vyhledávání. To má ale tu nevýhodu, že i výborné umístění na pozici s nízkou hledaností vám reálně přinese méně návštěv, než horší pozice na výrazu s vysokou návštěvností.

Tento problém právě řeší přehled Teoretická návštěvnost, díky zohlednění hledanosti ve výpočtu. Nově tak můžete zcela přehledně vidět, jaký dopad má změna pozic vašich stránek na návštěvnost, kterou díky těmto klíčovým slovům získáváte.

Je totiž velký rozdíl, pokud se propadnete ze 3 na na 21+ pozici u klíčového slova s hledaností 100 nebo s hledaností 2 000. V grafech Teoretické návštěvnosti hned budete vědět, že se něco děje a zvýšíte tak rychlost vaší reakce. 

Co ukazuje přehled Teoretická návštěvnost?

Přehled zobrazuje dva údaje:

  • Celkový pohled (tedy odhad, kolik lidí se za měsíc proklikne na vaše stránky)
  • Podrobný pohled (viz níže)

Podrobný pohled vyjadřuje procentuální podíl teoretické návštěvnosti na hledanosti klíčových slov v daném segmentu. Tedy kolik procent lidí, kteří hledají dané klíčové slovo (nebo skupinu slov) teoreticky navštíví vaší stránku, pokud se nachází na určité pozici v SERPu.

Výpočet 

Pro projekt nebo štítek je pak celková teoretická návštěvnost součtem jednotlivých CTR krát hledanost.

rovnice výpočtu Market dominátoru

Jak vypočítáváme CTR se můžete dočíst zde. 

Možnosti zobrazení

Kromě podrobného zobrazení (viz výše), na kterém můžete vidět teoretickou návštěvnost pro jednotlivé segmenty (TOP3, 4-10, ...) nabízí i celkový pohled, kde můžete porovnat svůj projekt se zbytkem světa pro daný vyhledávač.

Základní zobrazení Market dominátoru

 

Lze Teoretická návštěvnost zobrazit pro konkrétní klíčová slova?

Teoretická návštěvnost stejně jako další nástroje (Historie rozložení pozic, Market Share, Simulátor zlepšení pozic, apod.) - používají pro vyhodnocení výsledků historická data. Ve výpočtu je obsaženo mnoho proměnných (např. co se týče dominance nějakého údaje v dané kategorii slov), které bohužel pro jednotlivá klíčová slova nejsou dostupné - proto tyto nástroje vypočítávají výsledky buďto pro celý projekt, nebo pro daný štítek, nikoliv pro jedno konkrétní klíčové slovo.

V případě výsledků pro jedno jediné klíčové slovo je toto samozřejmě možné obejít tím, že k příslušnému klíčovému slovu bude přiřazen štítek. Tím bude štítek od té chvíle zaznamenán pro měření daných metrik, s nimiž pracují zmiňované nástroje - včetně Teoretické návštěvnosti.

V praxi to však není příliš efektivní řešení, jelikož - jak je uvedeno výše - tyto nástroje vypočítávají výsledky dle různých parametrů, které jsou závislé na údajích celé skupiny slov, která jsou obsažena ve štítku. Proto pokud štítek obsahuje pouze jedno jediné slovo, výsledek nemusí být tak relevantní jako v případě, že by štítek obsahoval více klíčových slov.

 

Záznam z webináře s Linkim

Odkazy zmíněné na webináři najdete níže:

Postup výpočtu:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16nsh-YanpAuyBS5sQw3ZcMRfKVgEwEpTcxqVw3WaxVU/edit?usp=sharing

Aktuální CTR, se kterými se počítá:
https://www.collabim.cz/akademie/seozpravodajstvi/prumerne-google-ctr-pro-rok-2024-opet-zadna-slava/