Další vyhledávač

Pomocí tohoto doplňku se odemkne možnost přidat další vyhledávač v nastavení projektu.

Projekty s nastavením působnosti v ČR se standardně měří na Google CZ a Seznam.cz (mimo ČR potom Google v dané zemi). Tento doplněk odemkne přidání další varianty vyhledávače v příslušné zemi (např. Google mobile, Google video, Bing apod.).

To znamená, že pokud máte projekt nastaven na CZ geolokaci a standardně tedy měříte vyhledávač Google CZ desktop, můžete pomocí tohoto doplňku odemknout další variantu vyhledávače - například Google CZ mobile.

Odemkne se tak možnost tohoto nastavení:

Po uložení změn si nezapomeňte také zobrazit patřičné sloupce na přehledu klíčových slov:

První data budou k dispozici při následujícím měření.

Jak přidat další vyhledávač pro jinou zemi?

Aktuální seznam vyhledávačů dostupných v Collabimu

Pro možnost výběru ze všech vyhledávačů je třeba ovšem založit nový projekt, protože současný projekt již má nastavenou určitou geolokaci a není možné tak přidat vyhledávač pro jinou zemi.

Jestliže tedy měříte například projekt s CZ geolokací (tedy vyhledávač Google CZ), není možné pomocí tohoto doplňku přidat další vyhledávač pro jinou geolokaci (například Google DE). To můžete pouze tak, že založíte separátní projekt, kterému nastavíte danou geolokaci - tím bude nastaven vyhledávač pro příslušnou zemi (tedy např. Google DE pro Německo).

Lze měřit globálně např. všechny evropské státy nebo USA?

Toto bohužel v Collabimu není možné. Pokud vás zajímají pozice a hledanost klíčových slov např. v celé Evropě, je třeba si pro každou zemi vytvořit vlastní projekt s příslušným vyhledávačem zvlášť.

Lze přidat více dalších vyhledávačů k projektu?

K projektu lze přidat pouze jeden další vyhledávač. Bohužel není technicky možné přidat více dalších vyhledávačů k projektu a pokud potřebujete měřit více variant vyhledávače, pak je třeba založit více projektů.

Účtování měření

V případě aktivace tohoto doplňku a nastavení měření u projektu se toto měření účtuje nad rámec standardního tarifu. A to podle počtu měření, které na daném projektu v závislosti na jeho naplnění provedeme.

K zúčtování dochází v systému na týdenní bázi a je zaznemanáno do virtuální peněženky zákazníka. Při následující fakturaci je potom tento doplatek přidán automaticky na fakturu.

Cena měření je vždy uvedena na doplňku v přehledu doplňků.

Příklad účtování:

Uvedená cena je 0,14 Kč za 10 měření měsíčně.

V projektu je naplněno celkem 250 slov, z toho 45 jsou označeny hvězdičkou, tedy v denním měření.

Za kalendářní měsíc (při 30 dnech) tedy proběhne statisticky 250*(30/14) + 20*30 = 1886 měření. Na konci měsíce tedy bude na fakturu přidáno 190*0,14 = 26,60 Kč bez DPH.

Počty měření jsou zaokrouhlována na celé 10.

Fakturaci na základě příplatkového ceníku můžete sledovat v sekci Využití účtu. Tam pak najdete aktuální odhad následující fakturace.