Historie pozic klíčových slov

Tato část Collabimu umožňuje náhled na vývoj pozic jednotlivých klíčových slov v čase.

Najdete zde Tabulku historie klíčových slov, kde si můžete zobrazit vývoj a statistiku klíčových slov v čase

Historie_klíčových_slov_collabim

Také si můžete zvolit období, které vás zajímá. Nastavením období pak dochází k průměrování pozic a to takto:

  • zvolený rozsah je do 14 dní - neprůměruje se, zobrazí se přímo zjištěné pozice
  • rozsah 14 dní až 90 dní - průměruje se po týdnech
  • rozsah 90 dní až 1 rok - průměruje se po měsících

Pomocí pole Hledat si navíc můžete velmi rychle najít slovo, které vás přímo zajímá. V přehledu jsou vidět tři pomocné sloupce, pomocí kterých lze celou tabulku řadit:

  • index pružnosti - součet všech absolutních změn pozic v řádku, vyjadřuje jak moc často se slovo měnilo
  • rozdíl - rozdíl první a poslední pozice, zjistíte tak snadno, zda-li se slovo posunulo nahoru či dolů
  • trend - směrnice křivky určující, zda-li slovo klesalo či stoupalo a jak moc

Dále zde najdete Graf trendu pro zvolené období, kde najdete v grafech vypočtené průměrné pozice pro každý datum a celkový trend.

Historie_klíčových_slov3

Červená křivka vyjadřuje trend, tedy zda-li se pozice slova zhoršovala či zlepšovala na základě vybraného časového období. Modrá křivka je vývoj pozic.

Jak trend počítáme?

Rovnice trendové křivky: Y = a + bX
kde:
b = (sum(x*y) - sum(x)sum(y)/n) / (sum(x^2) - sum(x)^2/n)
a = sum(y)/n - b(sum(x)/n)

b je v tomto případě směrnice trendu udávaná v posledním sloupci a vyjadřuje sklon křivky.

Simulaci na reálných datech s postupným výpočtem můžete najít zde.

 

Videotutoriál

Historie pozic klíčových slov

Jak funguje filtr a vyhledávací pole v tabulce historie klíčových slov?

Změnily se vám pozice, ale přesto v historii pozic změnu nevidíte?

Toto pravděpodobně bude tím, že zvolený rozsah období je delší než 14 dní. Tím pádem se vám na přehledu historie pozice průměrují. Pokud se nějaká pozice změnila pouze drobně, pak ji při delším časovém výseku nemusíte na přehledu zaznamenat, jelikož se daná pozice zprůměrovala a zaokrouhlila.

Za jaké maximální období lze zobrazit historii pozic klíčových slov?

Přehled Historie pozic klíčových slov zahrnuje veškerou historii pozic od chvíle, kdy byla slova přidána do měření v projektu. Avšak z technických - a zároveň bezpečnostních - důvodů je možné časové rozmezí specifikovat maximálně pro 1 rok, aby nedošlo k přílišnému zatížení. Proto je zde nastavena limitace, abychom předešli případnému zpomalení.

Pokud tedy nějaké slovo bylo přidáno například 1.1.2020 a zajímá vás historie od počátku měření, pro zobrazení historie lze definovat maximálně například období 1.1.2020 - 1.1.2021 - tedy tak, aby celkové rozmezí zahrnovalo maximálně 1 rok. Poté můžete zobrazit např. 1.1.2021 - 1.1.2022 a dále - jak si můžete prohlédnout na obrázku níže.