Historie pozic klíčových slov

Tato část Collabimu umožňuje náhled na vývoj pozic jednotlivých klíčových slov v čase.

Najdete zde Tabulku historie klíčových slov, kde si můžete zobrazit vývoj a statistiku klíčových slov v čase

Historie_klíčových_slov_collabim

Také si můžete zvolit období, které vás zajímá. Nastavením období pak dochází k průměrování pozic a to takto:

  • zvolený rozsah je do 14 dní - neprůměruje se, zobrazí se přímo zjištěné pozice
  • rozsah 14 dní až 90 dní - průměruje se po týdnech
  • rozsah 90 dní až 1 rok - průměruje se po měsících

Pomocí pole Hledat si navíc můžete velmi rychle najít slovo, které vás přímo zajímá. V přehledu jsou vidět tři pomocné sloupce, pomocí kterých lze celou tabulku řadit:

  • index pružnosti - součet všech absolutních změn pozic v řádku, vyjadřuje jak moc často se slovo měnilo
  • rozdíl - rozdíl první a poslední pozice, zjistíte tak snadno, zda-li se slovo posunulo nahoru či dolů
  • trend - směrnice křivky určující, zda-li slovo klesalo či stoupalo a jak moc

Dále zde najdete Graf trendu pro zvolené období, kde najdete v grafech vypočtené průměrné pozice pro každý datum a celkový trend.

Historie_klíčových_slov3

Červená křivka vyjadřuje trend, tedy zda-li se pozice slova zhoršovala či zlepšovala na základě vybraného časového období. Modrá křivka je vývoj pozic.

Jak trend počítáme?

Rovnice trendové křivky: Y = a + bX
kde:
b = (sum(x*y) - sum(x)sum(y)/n) / (sum(x^2) - sum(x)^2/n)
a = sum(y)/n - b(sum(x)/n)

b je v tomto případě směrnice trendu udávaná v posledním sloupci a vyjadřuje sklon křivky.

Simulaci na reálnách datech s postupným výpočtem můžete najít zde.

 

Videotutoriál

Historie pozic klíčových slov