Cílová stránka

Cílová stránka může sloužit jako například poznámka, že by dané klíčové slovo mělo vést na tuto stránku, snadno poté zjistíte, zda-li google či seznam na toto klíčové slovo ukazuje na stejnou, či jinou stránku (více viz videotutoriál na konci stránky).

Zde je například patrné, že námi požadovaná stránka je cílovou pouze na Google, na Seznamu nikoliv.

Potom, co na klíčovém slovu cílovou stránku vyplníte, můžete si ji zobrazit ve sloupci (klikněte na více a zaškrtněte Cílová stránka).

Nyní ji vidíte v přehledu v samostatném sloupci. Zda-li se Vám stránky ve výsledcích shodují či nikoliv si můžete vyjet pomocí nastavení filtru.

Jak přidat cílovou stránku?

U příslušného klíčového slova najeďte kurzorem do pole sloupce Cílová stránka. Zobrazí se tlačítko pro přidání cílové stránky:

Nyní již můžete vybrat konkrétní cílovou stránku z nabídky:

V případě, že si přejete přidat jinou cílovou stránku, než které se nachází v nabídce, stačí do prázdného pole nad nabídkou napsat URL adresu stránky, kterou si přejete přidat, a potvrdit tlačítkem Enter.

 

Některé cílové stránky jsou podbarveny zeleně a některé červeně. Barva rozlišuje, zda se cílová stránka shoduje se skutečnou - pokud se stránka shoduje, je podbarvena zeleně, pokud je mezi cílovou stránkou v Collabimu a reálnou stránkou ve vyhledávání nějaký rozdíl, je podbarvena červeně.

 

UPOZORNĚNÍ: Vyplnění cílové stránky nemá žádný vliv na umístění Vašeho webu ve vyhledávačích, jedná se pouze o to, co Vy byste tam chtěli vidět.

Na co se zěměřit při optimalizaci najdete na naší akademii.

Jak nastavit cílovou stránku?

Jak hromadně odstranit cílové stránky?

Nejprve na přehledu klíčových slov vyberte klíčová slova, u nichž si přejete odstranit cílovou stránku. Poté rozklikněte menu akce ("vyberte akci") a zvolte možnost "Upravit cílovou stránku".

Jelikož je vybráno více klíčových slov, cílová stránka bude upravena hromadně u těchto vybraných klíčových slov. Po výběru akce se zobrazí okno, ve kterém můžete upravit cílovou stránku. Pokud necháte pole prázdné a úpravu potvrdíte tlačítkem "Nastavit novou cílovou stránku", původní cílová stránka bude u vybraných klíčových slov hromadně odstraněna.

 

Videotutoriál

Cílová stránka