Snippety z vyhledávání

Snippety z vyhledávání

Collabim umožňuje zobrazit snippety (výňatky) z vyhledávání. Snippety najdete ve vašem projektu sekci Klíčová slova -> Snippety z vyhledávání.

V této sekci se zobrazují výňatky, které Collabim nalezl ve vyhledávači na základě klíčových slov, která měříte ve svém projektu. Pomocí Collabimu si tak můžete ověřit, zda se vámi nastavený titulek nebo popisek stránky shoduje s titulkem či popiskem, který zobrazuje vyhledávač. Pokud se titulek a popisek stránky shoduje s výňatkem z vyhledávání, zobrazuje se u výňatku zelená "fajfka".

V případě, že se titulek nebo popisek stránky liší od výňatku, který se zobrazuje ve vyhledávání, pak je toto signalizováno červeným křížkem.

Jak si ověřit, že se snippet skutečně liší?

Díky této funkci si můžete ověřit, zda vyhledávač skutečně zobrazuje titulky a popisky stránek tak, jak jste je definovali. Pokud Collabim hlásí, že se některý z elementů liší, můžete se o tom přesvědčit tak, že vyhledáte příslušné klíčové slovo ve vyhledávači a najdete výňatek své stránky, která se na dané slovo umisťuje. Poté stačí vyhledat titulek či meta description ve zdrojovém kódu stránky. Text, který se nachází např. mezi tagy "" je titulek, který má stránka nastaven. Pokud vyhledávač zobrazuje něco jiného, pak si vyhledávač titulek (nebo popisek) upravil.

K čemu je to dobré?

Pokud se výňatek neshoduje s titulkem či popiskem vaší stránky, znamená to, že vyhledávač příslušné elementy sám od sebe nahradil. Ve vyhledávání se tím pádem mohou zobrazit jiné titulky a popisky. To se děje z několika důvodů:

  • jsou příliš krátké, nebo příliš dlouhé
  • nejsou na stránce vůbec vyplněné
  • neodpovídají obsahu stránky
  • obsahují příliš mnoho klíčových slov
  • je nastaven alternativní titulek

Jak by měly tyto elementy vypadat se podrobně dočtete v tomto článku.

Další užitečné informace najdete v naší Akademii zde a zde.