Regulární výrazy

Pokud chcete v textu vyhledat nějaký řetězec, jehož přesný tvar neznáte, nebo pokud má řetězec několik různých podob, pak můžete zadat regulární výraz, který dokáže postihnout všechny podoby hledaného řetězce. V praxi to vypadá tak, že pokud v textu hledáte např. slovo "color" a nejste si jisti, zda se v textu nachází v podobě "color", nebo "colour", zadáte regulární výraz "colou?r" a tím získáte všechny podoby hledaného slova. Více o regulárních výrazech naleznete zde.